English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Se Zdeňkem Škromachem o Zpěváčkovi a Mariánském podzimu

Se Zdeňkem Škromachem o Zpěváčkovi a Mariánském podzimu

2.4.2011

 

Místopředseda Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Škromach společně s předsedou Folklorního sdružení ČR Zdeňkem Pšenicou přijal včera představitele dvou významných akcí letošního folklorního roku – květnového celostátního finále Zpěváček 2011 ve Velkých Losinách a zářijového Mezinárodního folklorního festivalu Mariánský podzim 2011 v Mariánských Lázních.

V úvodu setkání starosta Velkých Losin Norbert Pfeffer informoval Z. Škromacha o přípravách již 17. ročníku třídenní akce, kterou tradičně vrcholí postupová soutěž dětských zpěváků lidových písní v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Jak zdůraznil, pro život obce a jeho obyvatele i pro celý region údolí malebné říčky Desné má přehlídka nejlepších dětských hlasů velký kulturní i společenský význam. Již samotné přípravy na akci aktivizuje nejen pracovníky obecního úřadu, ale i další subjekty – především Termální Lázně Velké Losiny, Papírnu Velké Losiny i základní školu – k aktivitám na precizní zvládnutí programových záměrů hlavního organizátora akce – Folklorní sdružení České republiky.

Celostátní finále není totiž už jen – obrazně řečeno – záležitost samostatné koncertní akce „uzavřené“ ve Velkém sálu Termálních lázní, ale celé obce. Na koncertech v Papírně Velké Losiny i v základní škole se i letos představí zahraniční hosté – špičkoví dětští zpěváčci ze Slovenska, Rumunska, Bulharska a Srbska; pro občany Velkých Losiny je rovněž připraven samostatný koncert Jarní fontána folkloru v provedení špičkového profesionální tělesa – Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. V závěru svého vystoupení N. Pfeffer ocenil, že Z. Škromach převzal nad akcí záštitu, a současně ho pozval k návštěvě Velkých Losin ve dnech 13.–15. 2011, kdy se „zpěváčkovské“ finále uskuteční.

Miroslav Kopřiva, předchůdce N. Pfeffera ve funkci starosty Velkých Losin, a místopředseda přípravného výboru Zpěváček 2011, připomněl význam akce pro propagaci obce jak v regionálním, tak celostátní měřítku. Jediný „problém“, který celostátní finále přináší obci, je ten, že Velký sál Termálních lázní Velké Losiny svojí kapacitou už „zpěváčkům“ nestačí. Vše by měla do budoucna vyřešit nová multifunkční budova s kapacitou 500–600 míst. O její výstavbě se již vážně uvažuje, termín zahájení je však odvislý od finančních prostředků.

 

Alžběta Krejčiříková a Alena Bosáková, zástupkyně organizátorů 7. Mezinárodního folklorního festivalu Mariánský podzim, „ozvláštnily“ setkání s místopředsedou Senátu entuziasmem mládí, a to jak svým, tak i samotného festivalu. Jeho připravovaný sedmý ročník dává tušit, že festival už zapustil své hluboké kořeny v lázeňském městě na západě Čech, ale ty zatím nejsou tak masivní, aby je nemohla ohrozit nepřízeň současné ekonomické krize. Programová šíře i samotná náplň jednotlivých festivalových pořadů je odvislá od pokrytí finančními prostředky, kterých se organizátorům v letošním roce příliš nedostává. Senátor Z. Škromach oběma mladým, pro věc folkloru nesmírně zapáleným děvčatům přislíbil, že osloví vedení Karlovarského kraje a jeho představitele požádá, zda-li by nemohli zvážit posílení finančního krytí Mariánského podzimu. I on – stejně jako Zpěváček ve Velkých Losinách, představuje jednu z nezastupitelných kulturních dominant města s přitažlivým kulturně-společenským obsahem, a to jak pro občany, tak i pro lázeňské hosty i turisty. Rovněž A. Krejčíková a A. Bosáková ocenily převzetí senátorské záštity a vyjádřily přesvědčení, že osobně budou moci Z. Škromacha přivítat na Mariánském podzimu, který se uskuteční ve dnech 15.–18. září 2011.

K problematice účasti zahraničních zpěváčků a folklorních souborů na akcích ve Velkých Losinách a v Mariánských Lázních hovořila na setkání Jarka Mrnuštíková, tajemnice zahraničních vztahů FoS ČR. Jak z jejich slov vyplynulo, všechna jednání ještě nebyla uzavřena, takže v daném okamžiku ještě nelze uvést konkrétní jména zpěváčku a soborů, které přijedou. Vše bude – jako obvykle – upřesněno zhruba tři týdny před akcemi, tj. ve třetí dekádě dubna, resp. srpna.

V další částí setkání se pokračovala neformální diskuse, v níž se Z. Škromach mj. vyznal ze své lásky k folkloru i k jeho vysoce pozitivnímu výchovném, kulturnímu i společenskému fundamentu. Jak zdůraznil, pro společnost je stokrát užitečnější přispívat z veřejných prostředků na folklor než na nákup jehel pro narkomany. V závěru setkání senátor pak vysoce ocenil zástupce organizátorů obou prestižních akcí za jejich práci ve prospěch folkloru a předávání jeho hodnot mladým pokolením.

 

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop