English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > REGIONTOUR 2012: Ministr, kardinál i hejtman ve stánku FoS ČR

REGIONTOUR 2012: Ministr, kardinál i hejtman ve stánku FoS ČR

13.1.2012

Přestřižením pásky v 10 hodin dopoledne byly ve čtvrtek 12. ledna 2012 slavnostně zahájeny paralelní veletrhy cestovního ruchu REGIONTOUR a GO. Nůžek se – obrazně řečeno − společně „chopili“ předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, ministryně kultury Alena Hanáková, kardinál Dominik Duka, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, primátor města Brna Roman Onderka a generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.

Mezi oficiálními hosty byli i nejvyšší představitelé Folklorního sdružení ČR – předseda Zdeněk Pšenica a 1. místopředseda Ladislav Michálek. Jejich přítomnost v pavilonu P společnosti Výstavy Brno však měla i letos ryze pracovní charakter. Folklorní sdružení ČR totiž patří  k tradičním vystavovatelům − veletrh REGIONTOUR už delší dobu vnímá jako příležitost hned v úvodu nového roku prezentovat v široké veřejnosti poslání a činnost největšího občanského sdružení zájemců o lidovou kulturu u nás.

Jak v této souvislosti zdůraznil Z. Pšenica, vynaložené náklady jsou velmi účelnou a prospěšnou marketingovou investicí do zviditelnění činnosti 412 folklorních souborů s více než 14 tisíci členy, kteří už jen tím, že ročně organizují a programově zajišťují 62 folklorních festivalů a slavností, představují nezastupitelný fundament uchovávání a předávání lidových tradic novým pokolením v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Z nabitého pracovního programu pracovních schůzek Z. Pšenici a L. Michálka se zastavme u těch nejvýznamnějších, které se uskutečnily ve stánku FoS ČR. Konkrétně ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský ocenil, že Folklorní sdružení ČR svým skromným, ale z hlediska profilace obsahu a programu své vlastní činnosti nezastupitelným dílem přispělo k úspěšnému zvládnutí marketingových i obchodních témat letošní veletržní přehlídky turistických možností ve střední Evropě. Veletrhy REGIONTOUR i GO znamenají významnou podporu průmyslu cestovního ruchu, jeho součástí je i prezentace lidové kultury široké odborné i laické veřejnosti z domova i ze zahraničí.

V další části neformálního jednání se představitelé MMR a FoS ČR věnovali některým aspektům plnění smlouvy o vzájemné spolupráci obou organizací, kterou podepsali loni v září u příležitosti 19. MFDFS Písní a tancem Luhačovice 2011. Shodli se mj. na tom, že i přípravu a průběh letošní folklorní festivalové sezóny MMR podpoří i formou převzetí osobní záštity ministra nad vybranými akcemi. V závěru pak Z. Pšenica pozval K. Jankovského na XIV. Národní krojový ples FoS ČR, který se uskuteční v sobotu 4. února 2012 v  TOP HOTEL Praha.

Kardinál Dominik Duka byl na veletrhu REGIONTOUR už v loňském roce, kdy v čele České biskupské konference zde jednal s odborníky ze státní správy a cestovního ruchu o možnostech rozvoje církevní turistiky. Při své letošní návštěvě si už našel volnou chvíli na návštěvu stánku „fosu“. V průběhu neformálního jednání informoval představitele FoS ČR mj. o průběhu workshopu věnovaném problematice potenciálních možností a dalšího rozvoje církevní turistiky, který se ve čtvrtek uskutečnil na brněnském výstavišti a kterého se zúčastnili Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, představitelé Zlínského kraje, agentury CzechTourism, resp. zástupci mezinárodních poutních stezek Evropy I Cammini d'Europa a další.

V této souvislosti kardinál D. Duka připomenul nadcházející výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje, které vyvrcholí v roce 2013 poutí na Velehradě. V závěru metropolita pražský ocenil činnost Folklorního sdružení ČR a organizátorů folklorních festivalů a slavností za jejich aktivní spolupráci s jednotlivými farnostmi při zajišťování Mší svatých, které se rok od roku ve stále větší míře stávají specifickou formou duchovního obohacení folklorního programu.

S hejtmanem Jihočeského kraje Jiřím Zimolou se při neformálním jednání představitelé FoSČR mj. vrátili k průběhu přijetí folkloristů z regionu na půdě hejtmanství, které se uskutečnilo v závěru loňského roku. Z. Pšenica v této souvislosti ocenil aktivní přístup J. Zimoly k problematice činnosti folklorních souborů, uchovávajících a rozvíjejících lidové tradice v regionu jižních Čech. Vyjádřil přesvědčení, že i ve zhoršujících se ekonomických podmínkách se mu podaří dostát příslibu, že v rámci rozpočtových možností kraje se bude spolu s dalšími radními snažit zachovat dosavadní objem finančních prostředků určených vybraným akcím lidové kultury. Na závěr J. Zimola ubezpečil Z. Pšenicu, že pokud mu vyjde čas, určitě se zúčastní XIV. Národního krojového plesu FoS ČR, a to v lidovém kroji.

Připravil: FoS ČR

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop