English version

Regionální folklorní sdružení Moravia

Pálava
Pálava

Regionální folklorní sdružení "MORAVIA"
- aktivně se zapojují mikulovské soubory, nárazově se do pořádaných akcí zapojují DNS Borověnka z Valtic, DNS Hrozének z Bulhar, od loňského roku se zdárně vytváří DNS Dunájek v Dolních Dunajovicích. Folklorní dění v tomto nasídleném regionu je poznamenáno nejen historickým vývojem, ale hlavně v současnosti vysokým procentem nezaměstnanosti. Přesto se daří obnovovat tradiční lidové zvyky a tak vedle tak typických lidových slavností jako jsou hody a vinobraní, se objevují fašankové obchůzky, krojové plesy, své posluchače a hlavně zpěváčky si našla soutěž lidových zpěváčků Mikulovský zpěváček. S velkým zájmem se setkávají zvykoslovné pořady pro školy (vánoční a velikonoční tematika).

Mikulovské soubory jsou sdruženy v Národopisném spolku Pálava. Uměleckou vedoucí souborů je Zlatka Krůzová - je duší folklorního dění na Mikulovsku. Připravuje všechny materiály pro soubory, zpracovává choreografii, dohlíží na čistotu repertoáru a krojového vybavení.
Organizační stránku zajišťuje Zdenka Kubíčková. Repertoár / materiál pro vystoupení odráží různorodost obyvatel Mikulovska - čerpá z Podluží, hanáckého Slovácka, Kyjovska, Kopanic a z lidové kultury moravských Chorvatů.

Kontakty:
Zdeňka Kubíčková
Vinohrady 38
692 01 Mikulov
tel: (+420) 603 968 326
(+420) 519 510 065
fax: (+420) 519 510 065
e-mail:

tel. 519 510 277, Z. Krůzová

 

Soubory Regionálního sdružení Moravia:
Pálava
Palavánek
Palavěnka
Senioři

 

 

Pošta:
FS Mikulovsko
Klára Pavlíková nebo Zlatislava Krůzová
Zlámalova 11
692 01  Mikulov

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop