English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Ředitelé festivalů jednali v Nostickém paláci v Praze

Ředitelé festivalů jednali v Nostickém paláci v Praze

25.4.2012

V zasedacím sále Nostického paláce Ministerstva kultury ČR se opět po roce sešli ředitelé členských folklorních festivalů a slavností Folklorního sdružení ČR a představitelé sdružení se zástupci spolupracujících organizací a mediálních partnerů na pravidelné jarní zasedání, jehož účelem je příprava na nadcházející festivalovou sezónu 2012. Na shromáždění uvítal předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica i státní tajemnici a náměstkyni Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Evu Bartoňovou, ředitele odboru pro mládež MŠMT ČR Michala Urbana, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva kultury ČR a starosty festivalových měst.

V úvodu zasedání převzal starosta města Kyjov František Lukl Stříbrnou plaketu FoS ČR a ke slavnostní atmosféře přispělo vystoupení sourozenců Marie a Jakuba Dostálových ze souboru Modřenec.

 V dopoledním jednání představila Zuzana Foglarová novou podobu tematických webových stránek, které v průběhu roku 2011 zprovoznil Český rozhlas. Jejich součástí jsou i stránky věnované folkloru a obsahují i odkaz na samostatné strán­ky Folklorního sdružení ČR. Ředitel Dětské tiskové agentury Slávek Hrzal hovořil o propagaci festivalů ze strany DTA a radia Domino a výsledku ankety Zlatý Ámos, na níž se FoS ČR podílí.

O novinkách z kuchyně redakce časopisu FOLKLOR informoval jeho šéfredaktor Kazimír Jánoška. Zmínil se rovněž o edičních plánech, nových publikacích, které FoS ČR připravuje do tisku a chystané reedici Ohlédnutí v čase, vydané k 20. výročí organizace.

Výsledky desetileté spolupráce s FoS ČR zhodnotil Rostislav Hlosta, ředitel multimediálních projektů. Předvedl nejen Multimediální kiosek nové generace, ale i nový produkt – multimediální knihu, která byla vyrobena pro Valašské muzeum v přírodě a mohla by být zajímavou formou propagace folklorních akcí. V loňském roce našel projekt nového partnera ve společnosti MEDIUMSOFT, člen VÍT­KOVICE Machinery Group.

Místopředseda mediální komise FoS ČR Dušan Macháček s uspokojením konstatoval, že se na webových stránkách Folklorního sdružení ČR zvýšil počet informací o festivalech a akcích a stránky zaznamenaly v období festivalů až 20.0000 návštěv za měsíc. Podle sdělení ředitelky Kartografie Praha Milady Svobodové se plánuje reedice folklorní mapy, vydané společně s FoS ČR. Mapa dostala vloni významnou cenu a byla nejúspěšnějším materiálem, který Česká centrála cestovního ruchu distribuovala v zahraničí.

Závěrem dopoledního jednání pozdravila přítomné Eva Bartoňová, náměstkyně MŠMT ČR, které je hlavním podporovatelem dětských folklorních festivalů a akcí. Děkovala všem, kteří nesou tíhu jejich organizace v terénu. Hovořila o bolestivé finanční situaci, která přinese těžkosti všem organizacím, které pracují s dětmi a mládeží a dotkne se bezpochyby i oblasti lidové kultury. Bude to chtít mnohem více sil, obhájit si své místo. „Za vámi stojí stovky dobrovolníků, stovky hodin, které strávíte při práci s dětmi, ale i s jejich rodiči, děláte úžasnou práci při propojování komunit. Jsem vždycky připravena vás podpořit a zároveň tu podporu nést. A nejen já, ale celý tým lidí, kteří za vámi na ministerstvu stojíme. Byla bych ráda, abyste to věděli. Hodně štěstí a úspěchů ve vaší krásné činnosti,“ popřála auditoriu.

V druhé části jednání podal 1. místopředseda FoS ČR Ladislav Michálek přehled o zahraničních souborech, které přijedou v letošním roce na členské festivaly. Ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a prezident české sekce CIOFF (Mezinárodní rady or­ganizátorů folklorních festivalů a lidového umění) Jan Krist se zmínil o přípravě jednání středoevropského sektoru CIOFF, které se bude konat ve Strakonicích.

Ředitel Valašského muzea v přírodě Rožnov p. R. a prezident české sekce IOV (Mezinárodní organizace pro lidové umění) Vítězslav Koukal připomenul další významnou mezinárodní akci – Folklorní sdružení ČR bylo pověřeno uspořádáním valné hromady IOV, která začíná již tento týden v Martinickém paláci.

Vedoucí oddělení zahraničních vztahů pro střední Evropu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Kamila Matoušková upozornila na nový mezinárodní projekt a možnost využití Operačního programu Střední Evropa, který se orientuje na atraktivitu měst a regionů.

Předseda Asociace nevládních neziskových organizací Karel Schwarz ve svém vystoupení přiblížil poslání a práci asociace a vyzval k zapojení v regionech. Za Klub českých turistů, který chce v příštím roce připomenout 125. výročí organizace ve všech krajích, promluvil Mojmír Nováček. Nabídl pořadatelům uspořádání turistických pochodů k festivalům, které se v současné době plánují již na rok 2013. Zpestřit folklorní akce v regionech je připravena i Asociace kuchařů a cukrářů ČR, jak uvedl její viceprezident Jindřich Žydek. Folklorním festivalům velmi účinně pomáhá dlouholetý partner FoS ČR Hasičský záchranný sbor, jehož nový generální ředitel plk. Drahoslav Ryba převzal tradici spolupráce hasičů s FoS ČR, o čemž ujistil ředitel sekretariátu Studený.

Jednání uzavřel předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica. Okomentoval spolupráci s festivaly a rozsáhlou činnost FoS ČR ve prospěch folklorních akcí: „Velký posun nastal v medializaci akcí, a to jak na domácí půdě, tak v zahraničí. Není země, kde by nebylo povědomí o lidové kultuře u nás, a to díky zejména Ministerstvu zahraničních věcí ČR a CzechTourismu. Skládačka akcí byla distribuována na všechny České centrály cest. ruchu. O výstavu Česká republika – folklorní velmoc v srdci Evropy, která se vloni prezentovala i v Radě Evropy, mají zájem i v Číně a dalších zemích.

Ve svém projevu zdůraznit velmi dobrou komunikaci s kraji, městy a obcemi, které, ač jsou v obrovském ekonomickém tlaku, mají kráceny dotace, přesto nezkrátily peníze na folklorní festivaly. Závěrem děkoval za obrovskou práci všem, kteří věnují svůj volný čas a energii organizování folklorních akcí, na které v uplynulém roce zavítalo 1,600.000 návštěvníků.

FoS ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

Tel.: 234 621 218, fax: 224214647

Email:

www.folklornisdruzeni.cz

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop