English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Řádná valná hromada IGF v Pesaru

Řádná valná hromada IGF v Pesaru

30.9.2008

Ve dnech 19-21. září 2008 konala se v italském městě PESARO řádná Valná hromada Mezinárodní organisace folkloru - IGF, která v současné době sdružuje 37 národních folklorních sdružení.

Předmětem jednání Valné hromady byla zpráva o činnosti organizace za poslední tři roky, zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise. Důležitým bodem programu byly i volby nových členů a orgánů IGF. Do funkce prezidenta byl znovu zvolen Dr. LILLO ALEXANDRO z Itálie a prezidentem revizní komise byl zvolen opět Ladislav Michálek, l. místopředseda FoS ČR.

Nosným tématem diskuse byla vhodnost kvalitativního hodnocení úrovně folklorních souborů, vystoupení a stanovení kritérií hodnocení. A to jak v jednotlivých zemích, tak i v rámci festivalů. Např. Bulharsko provedlo v dubnu tohoto roku výběr pro zahraniční výjezdy souborů. Akce se zúčastnilo 270 souborů ve třech dnech v Sofii, hodnocení všech prováděla jedna komise s určením pořadí.

Předmětem jednání byla i problematika placení členských příspěvků IGF. Členské příspěvky hradí asociace každé země dle počtu souborů a kolektivů (z toho se odvíjí i počet delegátů - ČR má 3). Například Kongo má 3000 členů, t.zn. 30 delegátů, ale také nejvyšší platby za příspěvky. Ovšem tato africká země není schopna výši příspěvků uhradit a proto je přistupováno k počtu delegátů i výši členských příspěvků individuálně.

V době jednání Valné hromady probíhal v italském městě PESARO Mezinárodní folklorní festival za účasti jak domácích souborů, tak i zahraničních - z Lotyšska, Rumunska, Chorvatska, Albánie a Ruska. Z našich souborů nebyl přítomen žádný – regule festivalu vyžadují tzv. startovné, což je spolu s náklady na přepravu poměrně vysoká finanční zátěž.

Naše delegace v rámci Valní hromady IGF absolvovala rovněž řadu dvoustranných jednáních s představiteli národních delegací, které se týkaly zejména výměn souborů a účasti na festivalech v roce 2009.

 

Ladislav Michálek

 

 

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop