English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Změna názvu webových stránek o folkloru - FOLKLOR ČR

Změna názvu webových stránek o folkloru - FOLKLOR ČR

30.11.2015

Vážení a milí folkloristé a přátelé folkloru. Vzhledem k nesolventnosti a nečinnosti Folklorního sdružení považujeme za prospěšné pokračovat v propagaci a infomování o folklorním hnutí, činnosti souborů, festivalech a jiných akcích v rámci nového webového portálu Foklor ČR – www.folklorcr.cz .

Naváže na dosavadní způsob informování a propagaci folklorního hmutí, včetně činnosti regionálních folklorních sdružení, kalendarium akcí, více pozornosti bude věnovat tradiční lidové kultuře, dětským souborům. Bude obsahovat všechny dosavadní informace publikované na stránkách dosavadního webu folklornisdruzeni.cz včetně rubriky Archiv.

Proklikem na adresu www.folklorni sdruzeni.cz se dostanete na www.folklorcr.cz .

Vaše příspěvky, informace, připomínky a dotazy směřujte na e-mail – .

Dušan Macháček,  Kazimír Janoška, 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop