English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Vyhlášení a propozice soutěže ZPĚVÁČEK 2010

Vyhlášení a propozice soutěže ZPĚVÁČEK 2010

2.11.2009

Folklorní sdružení České republiky vyhlašuje další ročník Celostátní soutěže dětských interpretů lidových písní Zpěváček 2010. Vstupní soutěžní kola (např. školní, městská apod.) se mohou uskutečnit v  režii místních pořadatelů nejpozději do 28. února 2010.
Regionální přehlídky doporučujeme uspořádat do konce měsíce března, nejpozději do poloviny měsíce dubna! Vyvrcholení Celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2010 se uskuteční v lázních Velké Losiny 14. až 16. května 2010.

V nižších kolech je možno organizovat soutěž dle místních zvyklostí, tedy i pro další věkové kategorie (mladší i starší interprety, nebo též pro dua a tria). V případě pořádání těchto nižších kol se doporučuje spolupráce s pořadateli kol regionálních.

V jednotlivých soutěžních přehlídkách doporučujeme vést dětské interprety ke zpěvu dvou lidových písní příslušného regionu (jednu s doprovodem a druhou bez doprovodu) a s textem i melodickou náročností věku dětí přiměřenými.

 Vyvrcholení (semifinále i finále) XVI. ročníku přehlídky a XI. ročníku Celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2010 se uskuteční v lázních Velké Losiny 14. až 16. května 2010.

 Pro celostátní finále a regionální soutěžní přehlídková kola hlavní pořadatel, Folklorní sdružení ČR, vyhlašuje následující propozice:

1) Regionální kola, semifinále a finále celostátní soutěže zpěváčků je určena dětem narozeným v letech 1995 – 2000 (tedy ve věku 10 – 15 let) a zpívajícím sólově lidové písně slovácké, valašské, slezské, lašské, hanácké, hanácko-slovácké, horácké, brněnské a české.

2) Regionální soutěžní přehlídky, které jsou soutěžní s postupem na celostátní semifinále, budou uspořádány regionálními folklorními sdruženími během měsíce března (příp. do poloviny dubna) a uskuteční se v regionech Slovácko, hanácké Slovácko, Valašsko, Slezsko, Lašsko, Haná, Brněnsko, Horácko, střední Čechy, západní Čechy, Karlovarsko, jižní Čechy, severní a východní Čechy.

3) Vystoupení dětí v regionálních soutěžních kolech hodnotí nejméně tříčlenná porota, která s jednoznačným určením pořadí rozhodne o postupu do celostátního semifinále postupovým klíčem stanovený počet dětí (sólových interpretů příslušného věku) a jednoho náhradníka.

4) Postupový početní klíč z  regionálních soutěžních kol: Slovácko (6 dětí + 1 náhradník), Slezsko (6 + 1), Valašsko (6 + 1), Lašsko (3 + 1), Haná (4 + 1), hanácké Slovácko (2 + 1), severní Čechy ( 2 + 1), východní Čechy (2 + 1), Horácko (4 + 1), jižní Čechy (3 + 1), západní Čechy (3 + 1), střední Čechy (2 + 1), Karlovarsko (2 + 1) a Brněnsko (2 + 1).

5) Pořadatelé regionálních kol ohlásí termín své soutěže vyhlašovateli celostátní soutěže (kontaktní e-mailová adresa: , v kopii na ) nejpozději do 10. února 2010. Doporučujeme regionální přehlídky uspořádat do konce měsíce března, nejpozději do poloviny měsíce dubna!

6) Na regionálních soutěžích, v celostátním semifinále i ve finále zazpívají děti dvě písně odlišného charakteru (táhlá, rytmická) o nejméně dvou slokách. Dle výběru interpreta bude jedna ze soutěžních písní zpívána bez hudebního doprovodu.

7) Pořadatelé regionálních soutěžních přehlídek zašlou na ředitelem soutěže dodaném tiskopise výsledky své přehlídky se jmény postupujících zpěváčků ihned po uspořádání přehlídky, nejpozději však do 15. dubna 2010.

8) Výsledkovou listinu postupujících zpěváčků doplní pořadatelé regionální soutěže notovými zápisy obou písní s uvedením tóniny u písně zpívané s doprovodem, mohou přiložit příp. také demonahrávku jejich zpěvu.

9) Celostátní semifinále a soutěžní finále hodnotí nejméně pětičlenná odborná porota, která může ocenit nejvýše celkem deset dětí. Vždy však vyhlásí Zpěváčka České republiky roku 2010 - Zlatý zpěváček 2010 (1. místo), Stříbrného zpěváčka 2010 (2. místo) a Bronzového zpěváčka 2010 (3. místo), přičemž první místo získá jeden soutěžící, další místa mohou být dělena pro více zpěváčků; maximálně je však možno na 2. a 3. místě ocenit 5 dětí.

10) Vítěz předcházejícího ročníku celostátní soutěže ve Velkých Losinách (Zlatý zpěváček 2009) se v dalším roce nemůže jako soutěžící zúčastnit regionální ani celostátní soutěžní přehlídky. Pořadatelé je však mohou pozvat k  účasti a vystoupení jako hosta těchto soutěžních přehlídek.

11) Vystoupení na regionálních přehlídkách bude doprovázeno lidovou hudbou, soutěžní vystoupení při celostátní soutěžní přehlídce doprovází hudby česká a BROLN. Soutěžící děti budou mít možnost s hudbami zkoušet.

12) Soutěžní porota celostátního semifinále a finále ve Velkých Losinách rozhodne také o udělení putovní Ceny Jaroslava Juráška za výjimečný interpretační výkon.

13) S  vítězi celostátní soutěže, držitelem Ceny J. Juráška a příp. také s oceněnými finalisty bude Folklorní sdružení ČR dál v  kontaktu a děti budou v  nadcházejících letech pozvány k účasti na některých z připravovaných koncertů, přehlídek a festivalů.

14) Folklorní sdružení ČR organizačně a finančně zajišťuje celostátní soutěžní semifinále i finále ve Velkých Losinách, regionální a nižší postupová kola jsou v organizační a finanční režii místních pořadatelů.

15) Pořadatelé regionálních kol soutěže zašlou podklady pro propagaci regionálního kola v informačních materiálech Folklorního sdružení ČR (pozvánka, informace o uskutečnění včetně výsledkové listiny a fotodokumentace) na a info@folklornisdruzeni.cz .

 Při hodnocení budou odbornou porotou sledována především následující kritéria:

  1. Výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta.
  2. Hlasové a intonační schopnosti.
  3. Zvládnutí regionálního stylu a dodržení dialektu.
  4. Hlasová a intonační přesnost a připravenost.
  5. Výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového oděvu.
  6. Schopnost spolupráce a kontakt s doprovodnou hudbou.

 

Při hodnocení může porota přihlédnout k tanečnímu nebo hudebnímu doplnění vlastního zpěvu. Tato taneční nebo hudební prezentace není součástí hodnocení.

Folklorní sdružení České republiky

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop