English version

Programové priority FoS ČR v roce 2011

19.3.2011

Hlavní pozornost věnovat realizaci potřeb členské základny, členských souborů a festivalů, v oblastech vzdělávání vedoucích, propagaci činnosti souborů a festivalů a posilování jejich ekonomické stability. Ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže garantovat úrazové a odpovědnostní pojištění členských subjektů a ve spolupráci s OSA – Ochranným svazem autorským ošetření autorských práv při veřejných produkcích. Prohlubovat spolupráci s regionálními folklorními sdruženími a odbornými institucemi. Pokračovat v propagaci folklorních aktivit v cestovním ruchu. Propagovat na majoritních akcích Evropský rok dobrovolníka.

1) Podporovat zkvalitnění a rozvoj činnosti regionálních folklorních sdružení a ve spolupráci s nimi podporovat vnitřní souborovou činnost a jejich folklorní i spolkové aktivity s důrazem na spojení s místem a regionem působení, výroční a krajové zvyky a obyčeje, spojení s kulturním a veřejným životem v obcích, městech regionech a krajích. Rozvíjet spolupráci a vzájemné všestranné kontakty mezi soubory, jejich vedoucími a členy. Upevňovat vědomí vnitřní sounáležitosti členů sdružení.

2) V oblasti prezentace folklorních akcí v cestovním ruchu zahájit realizaci projektu „zafolklorem.cz“ v integrovaném operačním programu. Umožní-li to ekonomické podmínky, připravit a vydat celostátní katalog lidových slavností a mezinárodních folklorních festivalů Cesty za folklorem 2011.

3) V oblasti zahraničních vztahů nadále pomáhat členským souborům a folklorním festivalům v rozvíjení recipročních dvoustranných a dalších kontaktů. Folklorním souborům pomáhat při jednáních o výjezdech do zahraničí, folklorním festivalům při zajišťování účasti souborů z evropských i ze vzdálenějších zemí. Pokračovat ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, zaměřenými na spolupráci při zachovávání svébytnosti, různorodosti a propagaci folkloru jednotlivých zemí. Přitom spolupracovat s ambasádami zájmových zemí.

4) Účastí v grantových řízeních získávat prostředky pro další rozvoj činnosti sdružení. Orientovat se zejména na MŠMT, MK, MMR, kraje, města, obce, nadace, Mezinárodní visegrádský fond a další osvědčené partnery. S ohledem na aktuální ekonomické podmínky bránit nárůstu finančních nákladů na činnost sdružení a na jednáních výboru pravidelně posuzovat vývoj hospodaření.

5) V oblasti ediční a informační činnosti pokračovat v realizaci záměrů ve vydávání časopisu Folklor a ve zkvalitňování informační nabídky www.folklornisdruzeni.cz .Podle finančních možností zpracovat a vydat informační a propagační materiály:

Folklorní slavnosti a významné mezinárodní folklorní festivaly v ČR v roce 2012

Kalendář folklorních akcí v ČR v roce 2012

Folklorní sdružení ČR v roce 2012

Publikaci k 20. výročí vzniku FoS ČR

Doplňování a rozšiřování nabídky multimediálních projektů.

Zpěvník Plzeňsko v lidové písni

publikaci věnovanou Jindřichu Hovorkovi

výroční zprávu FoS ČR za rok 2010

a další tisky.

Pokračovat ve zpracování multimediálních projektů, vydat DVD k 20. výročí FoS ČR.

Pokračovat v provozu Informačního centra FoS ČR v Praze 1.

6) V roce 2011 uskutečnit:

- vzdělávací seminář pro vedoucí členských souborů a pro ředitele

folklorních festivalů 5. – 6.11.

- jednání výboru FoS ČR 22.7., 4.11.

- jednání výboru za účasti předsedů R FoS 29.-30.4., 30.9. – 1.10.

- porady ředitelů folklorních slavností a festivalů (březen, listopad)

- XVII. celostátní soutěž Zpěváček – Velké Losiny 13. – 15.5.

- VIII. MFF Pražský jarmark 25. – 30.8.

- XIX. MFDFS Písní a tancem v Luhačovicích 8. – 11.9.

- galakoncerty „Zpěváček – Slávik“ a „Zpíváme pro radost“ 7. – 9.10.

(Praha, Bratislava, Piešťany)

- program FoS ČR na 66. MFF ve Strážnici 23.-26.6.

- XIV. Národní krojový ples v Praze (přesah do roku 2012) 4.2. 2012

- členské festivaly (62), na kterých se FoS ČR podílí, krojové plesy a další akce.

 Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop