English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Základní dokumenty > Program činnosti FoS ČR v letech 2008 - 2012

Program činnosti FoS ČR v letech 2008 - 2012

30.4.2008

 


Program činnosti Folklorního sdružení ČR v letech 2008 – 2012

Schválený Valnou hromadou ČR 26.4.2008

 1. Utvářet a rozvíjet vztah dětí, mládeže i dospělých k dědictví národní lidové kultury a získávat je k hledání možností jeho současného pokračování. Formovat a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti v tvůrčím zpracování lidové hudby, zpěvu a tance. Posilovat výchovné poslání folklorních souborů dětí a mládeže v duchu tradičních kulturních a mravních hodnot. Zkvalitňovat práci s talenty a jejich uplatňování v činnosti souborů, rovněž na folklorních slavnostech a festivalech.
 2. Usilovat o rozvoj odborných a metodických znalostí a zkušeností vedoucích souborů a jejich členů. Ve spolupráci s odbornými institucemi a předními odborníky v oblastech etnografie a folkloristiky zvyšovat jejich znalosti lidové kultury Čech, Moravy a Slezska a další vědomosti a dovednosti, potřebné pro vedení souborů.
 3. Podporovat další rozvoj lidových slavností, mezinárodních folklorních festivalů a dalších folklorních aktivit jako nejvýznamnější možnosti pravidelné veřejné prezentace výsledků práce folklorních souborů a zajímavých cílů cestovního ruchu. Dále rozvíjet systém informací o folklorních aktivitách, hledat a využívat možnosti vytváření turistických produktů jako možných zdrojů posilování ekonomické stability sdružení a jeho členských subjektů.
 4. Podílet se na propagaci lidové hudby, zpěvu a tance jako významných součástí národního kulturního dědictví a jejich pokračování v současných podmínkách. K tomu využívat webové stránky sdružení, časopis Folklor, spolupráci s mediálními partnery, tradiční i nové publikace a nosiče pro členskou základnu a veřejnost.
 5. S využitím členství FoS ČR v mezinárodních organizacích IOV, CIOFF a IGF vést soubory a jejich členskou základnu k poznávání folkloru a lidového umění jiných zemí (zejména Slovenska a dalších partnerských zemí Evropské unie). Podporovat navazování a prohlubování přátelství, vzájemné návštěvy a výměnné pobyty souborů.
 6. Podporovat zkvalitnění a rozvoj činnosti regionálních folklorních sdružení a ve spolupráci s nimi podporovat vnitřní souborovou činnost a jejich folklorní i spolkové aktivity s důrazem na spojení s místem a regionem působení, výroční a krajové zvyky a obyčeje, spojení s kulturním a veřejným životem v obcích, městech regionech a krajích. Rozvíjet spolupráci a vzájemné všestranné kontakty mezi soubory, jejich vedoucími a členy. Upevňovat vědomí vnitřní sounáležitosti členů sdružení.
 7. Vést kroky k vytvoření ekonomicky silného a stabilního sdružení jako partnera – příjemce dotací a grantů poskytovaných státními institucemi a EU. Podílet se na získávání finančních prostředků pro jednotlivé festivaly, regionální sdružení i soubory. Získávat státní orgány, samosprávu a spolupracující organizace pro jejich podporu. Pomáhat členským souborům a festivalům v řešení autorsko-právních problémů, pojištění, materiální pomoci a zajištění dalších členských výhod.
 8. Pravidelně pořádat a spolupořádat:
  • regionální a krajské přehlídky dětských folklorních souborů ,
  • 56 lidových slavností a mezinárodních folklorních festivalů,
  • regionální přehlídky cyklu Prameny,
  • celostátní soutěž dětských zpěváků lidových písní „Zpěváček“, společné koncerty vybraných účastníků soutěží „Zpěváček“ a „Slávik Slovenska“ a koncerty významných zpěváků a hudebníků,
  • Mezinárodní folklorní festival „Pražský jarmark“,
  • Mezinárodní festival dětských folklorních souborů „Písní a tancem“,
  • setkání vedoucích členských folklorních souborů se vzdělávacím zaměřením,
  • národní krojový ples FoS ČR.

 

Výbor každoročně upřesní program na následující rok a zveřejní ho v informačních materiálech sdružení.

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop