English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Představitelé folkloru u hejtmana Olomouckého kraje

Představitelé folkloru u hejtmana Olomouckého kraje

16.4.2010

Hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík přijal ve čtvrtek 15. dubna 2010 představitele Folklorního sdružení České republiky a regionu Olomoucka a rovněž zástupce organizátorů letošních mezinárodních folklorních akcí ve Velkých Losinách, Prostějově, Šumperku, Velké Bystřici a Přerově, nad nimiž  hejtman převzal osobní záštitu. Jednání v sídle Olomouckého kraje se za FoS ČR zúčastnili předseda Zdeněk Pšenica, místopředseda Josef Langer a předsedkyně Hanáckého folklorního sdružení Hana Pospíšilíková.

V úvodu setkání Martin Tesařík vyslovil velké uznání všem vedoucím a organizátorům souborů za jejich obětavou a záslužnou práci při udržování a rozvíjení lidových tradic a lidové kultury zejména mezi dětmi a mládeží. Zdůraznil, že „folklor tady byl dávno před námi, my však máme výjimečnou příležitost předávat jeho tradice mladým pokolením. Je proto nutné, aby se lidé folkloru sdružovali, spojovali své síly a prostředky, aby je bylo dobře vidět“. Podle jeho slov práce pro folklor je jednoznačně věc srdíčka, proto ji nikdy nelze „odložit“ a pověsit na věšák jako kabát. Přítomné ubezpečil, že i on sám vnímá folklor srdcem, neustále ho v něm nosí, a že převzetí záštit nad vybranými akcemi považuje za to „nejmenší“, co může v daném okamžiku udělat pro folklorní hnutí.

V další části neformálního proslovu Martin Tesařík ocenil pořádání Národních krojových plesů, které jsou jednou z významných forem prezentace českého, moravského a slezského folkloru ve společnosti. „Kraj si je dobře vědom závazků“, zdůraznil, „které převzal osobně na letošním XII. Národním krojovém plesu společně se štafetou prezentace Hané a jejich lidových tradic na XIII. Národním krojovém plesu, který se uskuteční 5. února 2011 v pražském TOP HOTEL.“
Hejtman přítomným přislíbil, že bude dělat vše pro to, aby Haná byla viděna nejen v krojích na plese, ale – obrazně řečeno – i na každém kroku v životě. „Je nejvyšší čas začít uvažovat o tom“, zdůraznil, „aby se folkloristé Olomoucka zamysleli na ideou uspořádání reprezentačního „celohanáckého“ plesu“.

Poté Zdeněk Pšenica ve svém vystoupení ocenil pozornost, kterou Olomoucký kraj a osobně jeho hejtman věnují udržování a rozvíjení lidových tradic v regionu, včetně podpory, kterou poskytují organizátorům a pořadatelům folklorních akcí.

Starosta Velkých Losin Miroslav Kopřiva ve stručnosti informoval přítomné o přípravách finále letošního 16. ročníku celostátní soutěže Zpěváček 2010, které se uskuteční v Termálních lázních Velké Losiny ve dnech 14.-16. května 2010. O tituly Zpěváčka bude soutěžit 50 vítězů regionálních kol, které probíhají ve všech živých folklorních regionech Čech, Moravy a Slezska. Zpestřením letošního finálového zpívání mladých talentů bude páteční večerní koncert Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů v Termálních lázních Velké Losiny a sobotní celodenní kulturně-poznávací program v Ruční papírně Velké Losiny pro finalisty Zpěváčka 2010 i děti z obce.

O jubilejním 20. Mezinárodním folklorním festivalu v Šumperku hovořili prezidentka festivalu Libuše Drtilová a starosta města Zdeněk Brož. Bohatý a pestrý program se připravuje na dny 18.-23. 8. 2010. Obyvatelům a návštěvníkům Šumperka i okolních obcí se představí přes dvě desítky našich a zahraničních souborů. Rekonstrukce historického Pavlínina dvoru jako nového místa konání festivalu, resp. další zkvalitnění zázemí i výborná organizace předchozích festivalových ročníků přispěly k tomu, že MFF Šumperk bude letos zařazen do kategorie špičkových folklorních festivalů C.I.O.F.F.

Hanácký rok v Bystřici – „seriál“ tematických zvykoslovných pořadů po celý rok – je dnes vysoce ceněným programem nejen mezi folkloristy, ale i širokou veřejností. O jedné jeho součásti – Lidovém roku 2010 – přehlídce folklorních souborů a skupin s mezinárodní účastí, která se uskuteční Ve Velké Bystřici ve dnech 4.-5. září 2010, hovořili jeho ředitelka Jarmila Možíšová a starosta města Marek Pazdera. Festivalová přehlídka si dlouhodobě zachovává výjimečnost mj. i tím, že každý z účinkujících souborů musí do Velké Bystřice „přivézt“ jeden lidový zvyk a předvést ho veřejnosti. Na druhé straně bude letošní Lidový rok bezesporu zajímavý i tím, že se uskuteční v novém amfiteátru v Zámeckém parku.

 Zářijové 28. Prostějovské hanácké slavnosti, které se uskuteční v Prostějově 11.-12. 9. 2010, představili ředitelka festivalu Alice Gregušová a starosta města Jan Tesař . Tradičně koncipovaný program zahájí HANÁCKÉ NOKTURNO, v  pořadech JARO HANÉ se představí dětské soubory a v ČÍ SÓ HODE… dospělé soubory; navíc atmosféru prostějovských hodů dokreslí největší řemeslný lidový jarmark v Česku a další pořady především pro děti a mládež.

Lubor Maloň, ředitel 4. Folklorního festivalu V zámku a podzámčí, který se uskuteční v Přerově již 18.-19. 6. 2010, přiblížil přítomným programové záměry organizátorů akce, která se poprvé uskutečnila teprve v roce 2007. Podle jeho slov chtějí Přerovu – významné průmyslové aglomeraci a důležité železniční křižovatce – vtisknout i pečeť kulturní citadely, která prezentuje především folklor okrajových etnografických oblastí ležících mezi Valašskem, Lašskem a Kopanicemi.

Hanácký bál, který patří společně s Pošumavským věnečkem k nejstarším v Čechách, se uskuteční 15. 1. 2011 v Regionálním centru v Olomouci. Přítomné o tom informoval Zedněk Konečný s tím, že bál bude současně koncipovaný jako přehlídka souborů Olomouckého kraje.

Tajemník XII. Národního krojového plesu Jaroslav Mikunda na zkušenostech z příprav této prestižní akce mj. dokumentoval vysoké nároky na celkové finanční a organizační zajištění plesu.

V závěru přijetí u hejtmana Olomouckého kraje předseda Folklorního sdružení ČR shrnul aktivity sdružení v uplynulém roce i ty, které se připravují pro letošní rok, kdy si Folklorní sdružení připomíná 20 let od svého založení. Jejich značný rozsah a přínos kulturnímu životu ve městech a obcích doložil mj. skutečností, že mezinárodní folklorní festivaly a další různé folklorní slavnosti či akce navštívilo v loňském roce cca 1,625 milionu lidí. Jde o kvalifikovaný odhad, který s řadou dalších faktů přesvědčivě dokládá, že Česká republika je skutečně folklorní velmocí v srdci Evropy.

 Kazimír Jánoška

Foto . Krajský úřad Olomouckého kraje

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop