English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Představitelé festivalů besedovali s místopředsedkyní Senátu

Představitelé festivalů besedovali s místopředsedkyní Senátu

6.5.2010

I. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR paní Alena Gajdůšková pozvala na středu 5. 5. 2010 do Kolowratského paláce představitele folklorních festivalů, nad nimiž v letošním roce převzala záštitu.

Předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica představil 1. místopředsedkyni Senátu PČR Aleně Gajdůškové přítomné zástupce pěti členských festivalů FoS ČR. Za hudební festival Setkání cimbálových muzik Valašského království (20.-22.5.2010 ve Frenštátu pod Radhoštěm) ředitele festivalu Radomíra Golase a starostu města Stanislava Hrabovského. Za festival Slavnosti pod Zvičinou (17.-22.6.2010 Lázně Bělohrad) ředitele festivalu Jindřicha Rychteru, starostu města Pavla Šubra a ředitele Městského kulturního střediska pana Stuchlíka. Za dva festivaly v Liptálu, Dětské folkorní dny (11.-13.6.2010) a Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti (25.-30.8.2010) ředitele Ladislava Michálka a za Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem Luhačovice (9.-12.9.2010) nového organizačního ředitele Ondřeje Mánka v zastoupení prezidentky festivalu Radky Ehrenbergerové a Pavlu Šimečkovou za město Luhačovice. Přítomni byli rovněž šéfredaktor časopisu FOLKLOR Kazimír Jánoška a Vlasta Cibulová za tiskový servis FoS ČR.

Paní senátorka Alena Gajdůšková se setkává s řediteli festivalů a starosty festivalových obcí pravidelně každým rokem. Nejde zdaleka o formální setkání, ale příležitost vyslechnout pořadatele festivalů, nad kterými převzala patronát. 1. místopředsedkyně Senátu PČR přikládá lidové kultuře velikou důležitost a snaží se jí již léta podle možností pomáhat.

Hluboce se skláním před každým, kdo organizuje folklorní akce, protože něco málo o tom sama vím. Dnešní doba je hektická a konzumní a u těchto festivalů spousta lidí odvádí kus obrovské práce, s velkým nadšením, neptají se co za to, jenom prostě chtějí, aby se další lidé bavili, chtějí přinést radost. Nesmírně si vážím jejich obětavosti.

Musím zmínit ještě jednu důležitou věc, kterou často opakuji. Žijeme v globálním světě, Evropa se integruje, je to strašně dobře. Tři generace už nepoznaly válku, kvalita života a úroveň se zvyšuje. Na druhou stranu to stojí a padá s tím, jak jsou lidé schopní se navzájem domlouvat, navzájem tolerovat, lidé různé mentality, různých kultur. To dokáží, jenom když jsou si jisti sami sebou, když mají zdravé sebevědomí. A kde jinde ho nacházejí když ne ve své lidové kultuře.

Na každém vašem festivalu vystupují soubory z jiných zemí a když si spolu s našimi zazpívají, zatančí, jsou přátelé. A fantastické je to u dětí, které spolu prožijí dny na festivalu a nic víc k tomu nepotřebují, aby se skamarádily.

Jednu dobu jsme měli o lidovou kulturu obavu, protože to vypadalo, že soubory nebudou mít schopnost se udržet. Poděkování vám všem, že se folkloru věnujete, poděkování starostům, že obce a města folklorní festivaly podporují.Obrovský kus práce v tom udělalo Folklorní sdružení ČR, Zdeněk Pšenica, Ladislav Michálek a jim podobní, kteří se snažili i přesvědčit politiky, ale i média, aby vytvořily souborům zázemí.

Viděla jsem po světě spoustu festivalů, a když to srovnám s naším folklorem, nikde není hezčí, není pestřejší, není krásnější.“

Zdeněk Pšenica uvedl, že v této době, kdy je nedostatek peněz na pořádání folklorních akcí, sehrávají města a obce nejdůležitější roli. Bez jejich pomoci by nemohly mít festivaly ten lesk, který mají. Ale zase kdyby obce a města neměly mezi sebou schopné a obětavé lidi, festivaly by nebyly.

 O festivalu Setkání CM Valašského království řekl Radomír Golas, že se ho letos zúčastní 9 zahraničních a 8 domácích muzik a asi 37 různých pěveckých sborů a hudeb, protože snahou pořadatelů je zapojit celé město, dát možnost vystoupit všem hudebním tělesům, i ze ZUŠ a Gymnázia. Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Stanislav Hrabovský srdečně pozval paní Alenu Gajdůškovou na zahájení festivalu.

Jindřich Rychtera uvedl, že Slavnosti pod Zvičinou je třetí nejstarší festival v českém prostředí - má letos 36 roků. Vystoupí na něm téměř 600 účinkujících, ponejvíc děti, z toho 6 zahraničních souborů. Starosta Lázní Bělohrad Pavel Šubr předal paní G.ajdůškové knížku o jejich městě, kde lázně mají více než 125tiletou historii a kde působil Karel Václav Rais.

Ladislav Michálek děkoval 1. místopředsedkyni Senátu PČR nejen za to, že je každoročně patronkou festivalu Dětské folklorní dny v Liptále, ale pokaždé se jich zúčastní. Tentokrát bude festival opět spojený s Rožnovskou valaškou, kterou pořádá Armáda ČR v Rožnově pod Radhoštěm. T. zv. „velký festival“ – MFF Liptálské slavnosti – má letos 40. výročí. Ladislav Michálek řekl o paní Aleně Gajdůškové, že se už po několik roků vlastnoručně podílí i na programu festivalu. Sestavuje dohromady pořad seniorských souborů a sama program i konferuje. Občané, za které je volena, mohou paní senátorku poznat nejenom jako političku z médií, ale mohou s ní tady i pohovořit o normálních běžných věcech, které je tíží.

Ondřej Mánek informoval, že i letos bude součástí luhačovického festivalu Písní a tancem vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku a rovněž se bude konat sympozium pro vedoucí dětských a mládežnických souborů "Siločáry duše dítěte“. Oboje bylo na loňském festivalu novinkou.

Poslední otázka paní senátorky byla: „Co mohu pro vaše festivaly udělat? V srdečné besedě se diskutovalo o financování festivalů, situaci v obcích, přínosu festivalů pro život v regionech, výstavě Česká republika – folklorní velmoc v srdci Evropy a dalších aktivitách Folklorního sdružení ČR.

V závěru setkání poděkoval předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica 1. místopředsedkyni Senátu PČR Aleně Gajdůškové za převzetí záštity nad pěti členskými festivaly Folklorního sdružení ČR v letošním roce a její příkladný zájem o rozvoj lidové kultury v naší zemi.

Vlasta Cibulová

foto Jiří Janda

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop