English version

Předsedové jednali o spolupráci

14.2.2013

Včera se v Praze setkali předseda představenstva Ochraného svazu autorů Roman Strejček a Zdeněk Pšenica, předseda FoS ČR. Dosavadní spolupráci, která vyplývá z oboustraných smluv, hodnotili jako velmi úspěšnou. Pro členské folklorní festivaly a soubory přináší vzájemně výhodná spolupráce úsporu finančních prostředků při pořádání jednotlivých akcí.

V diskusi se shodli na tom, že v příštím roce, kdy si OSAS bude připomínat 95 let cinnosti, se na některých akcích se budou prezentovat vítezové dětské soutěže Zpěváček, účastníci setkání dětských Muziček.

V souvislosti s usnesením říjnové Valné hromady FoS ČR týkající se problematiky publikování fotografií, zvukových i obrazových nahrávek folklorních vstoupení na webových stránkách i v dalších médiích, se dohodli na urychleném vytvoření společné expertní skupiny, která připraví návrhy řešení.

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop