English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Předseda ÚOHS přijal delegaci FoS ČR

Předseda ÚOHS přijal delegaci FoS ČR

30.7.2010

Sochovy slavnosti 2009Sochovy slavnosti 2009
Sochovy slavnosti 2009

 Netypickou návštěvu zažil včera Úřad pro hospodářskou soutež v Brně. Jeho předseda Petr Rafaj v poledne přijal delegaci Folklorního sdružení České republiky vedenou předsedou Zdeňkem Pšenicou. Spolu s ním přišli do sílda ÚOHS i představitelé letošních mezinárodních folklorních festivalů, nad nimiž Petr Rafaj převzal osobní záštitu. Sochovy národopisné slavnosti, které se uskuteční ve Lhotce pod Ondřejníkem 21. srpna 2010, zastupovali starostka obce a ředitelka festivalu Růžena Kopčáková a emeritní starosta obce Palkovice František Huška. Za Frenštátské slavnosti byli přítomní předsedkyně Valašského folklorního sdružení a ředitelka festivalu Jana Šamánková a vedoucí Městského kulturního střediska ve Frenštátě pod Radhoštěm Marian Žársky.

Přítomní informovali Petra Rafaje o stavu příprav festivalů a jejich programové skladbě, která i letos má v duchu předchozích ročníků vysokou kvalitu, byť obě folklorní akce patří svým rozsahem spíše k těm menším. Ve Frenštátu vystoupí na 600 členů folklorních souborů, ve Lhotce 300. V další části neformálního setkání se hovořilo o různých stránkách folklorního života v současnosti, o jeho přínosu kulturní i mravní výchově dětí i mládeže. Nezastupitelnou roli sehrává folklor a především folkloristé i při organizování nejrůznějších akcí lidové kultury, které jsou důležitým příspěvkem k rozšiřování možností společenského vyžití se obyvatel především v menších městech a obcích.

Na druhé straně se diskutovalo i o problémech současného folkloru, především o jeho finanční podpoře, která v současné ekonomické krizi vykazuje sestupný trend. Samosprávné orgány na všech stupních krátí dotační prostředky na folklorní soubory i akce. Obdobný je i přístup sponzorů.
Je proto přímo zázrakem, že třeba Lhotka pod Ondřejníkem, která má necelých 500 obyvatel, dokáže udržet Sochovy slavnosti. Obdobně je tomu i ve Frenštátě pod Radhoštěm, byť je z hlediska počtu obyvatel větší. Přesto – jak se přítomní jednozančně shodli – folklor v moravskoslezském regionu dále žije a žít bude, a to především díky osobní obětavosti nadšenců, i když v obecních pokladnách prostředky na podporu nádherných folklorních akcí rok od roku více chybějí.

V záveřu setkání Petr Rafaj ocenil obětavost obce folkloristů a jejich nesmírně záslužnou dobrovolnou práci při zachovávání lidových tradic a jejich předávání dalším pokolením. Přítomným popřál hodně úspěchů do dalši práce ve prospěch folkloru a – hlavně – hezké počasí. Na jeho sluneční přízni je totiž přímo fatálně závislý úspěch každé folklorní akce či festivalu.

Kazimír Jánoška

Foto F. Šrubař

 

 Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop