English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Předseda Senátu jednal s předsedou FoS ČR

Předseda Senátu jednal s předsedou FoS ČR

22.2.2011

Předseda Senátu pan Milan Štěch dnes jednal s předsedou Folklorního sdružení ČR panem Zdeňkem Pšenicou. Předseda FoS ČR informoval M. Štěcha o probíhajících a připravovaných aktivitách Folklorního sdružení, struktuře organizace, zahraničním působení a dosavadní spolupráci se senátory.

„Folklorní sdružení ČR je třetí největší organizací dětí a mládeže v zemi. Je to jedno z nejaktivnějších a nejdynamičtějších folklorních uskupení ve střední Evropě,“ upozornil Z. Pšenica. „Folklorní sdružení je významným nositelem tradičních hodnot naší kultury. Jeho role při organizování a výchově dětí a mládeže je v podstatě nezastupitelná. Velkým přínosem pro ČR je taktéž skutečnost, že Folklorní sdružení reprezentuje českou, moravskou a slezskou lidovou kulturu v zahraničí,“ konstatoval předseda Senátu.

M. Štěch ujistil Z. Pšenicu, že hodlá navázat na tradici úzké spolupráce horní parlamentní komory se sdružením a osobně se zasadí o její další rozvíjení.
„Senát je ústavní instituce, která s naším sdružením spolupracuje nejvíce. Do aktivit sdružení je přímo zapojeno 43 senátorů,“ uvedl Z. Pšenica.

M. Štěch u příležitosti setkání přislíbil Folklornímu sdružení záštitu nad 8. ročníkem Mezinárodního folklorního festivalu Pražský jarmark, který Folklorní sdružení pořádá 25. až 30. srpna tohoto roku.

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop