English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Podpora hejtmana Karlovarského kraje folkloristům

Podpora hejtmana Karlovarského kraje folkloristům

Karlovy Vary / 24. října 2013

Podpora hejtmana Karlovarského kraje folkloristům

 Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný v rozhovoru pro časopis FOLKLOR č. 2/2010 na otázku, co pro něj znamenají významné folklorní události regionu − MFF Karlovy Vary a MFF Mariánský podzim, odpověděl: „Oba festivaly nejenže podporují rozvoj folklorní tvorby u nás a prezentují to nejlepší, co náš i ostatní regiony mají, ale jsou také významnou motivací a inspirací pro mladé lidi, kteří by tradice chtěli a mohli nést dál.“

 Z tohto názoru bývalý vynikající volejbalista, původní profesí učitel a v uplynulých jedenácti letech politik neustoupil ani „o píď“ dne 19. května 2011, kdy ve svém úřadu po prvé oficiálně přijal organizátory těchto festivalů. Stejnou pozici samozřejmě potvrdil i ve čtvrtek 24. října 2013, kdy se s nimi setkal po druhé. Rozdíl téměř dva a půl let mezi oběma jednáními byl přesto znát. Finanční „polštář“ se pod MFF Karlovy Vary a MFF Mariánský podzim dále „ztenčil“ a otázka jeho opětovného „nafouknutí“ byla tudíž hlavním předmětem letošního říjnového jednání. „Nemám rád dlouhé řeči, raději mám činy“, zdůraznil Josef Novotný a k překvapení všech přítomných věnoval zástupcům Mariánského podzimu šek na 40 000 Kč, které minimálně z poloviny vyrovnají letošní finanční propad tohoto festivalu.

Navíc folkloristy ubezpečil, že lidové tradice a jejich jednotlivé součásti vnímá jako jeden z významných fundamentů kulturního a společenského života v tomto specifickém regionu západních Čech. Na druhé straně se hejtman velice živě zajímal o roli donátorů, kterou sehrávají v celkovém profinancování jednotlivých festivalových ročníků. Zvláště ho překvapila skutečnost, že mezi sponzory nefigurují žádné hotely, které by především měly mít zájem o akce, jenž jsou schopny přitáhnout do Karlových Varů a Mariánských Lázní i dalších měst v regionu festivalové hosty. A to už nemluvě o několika stovkách účinkujících z domova i ze zahraničí, kteří každoročně zajišťují řádově několik dnů a několik desítek hodin festivalových programů. V závěru svého vystoupení Josef Novotný všem folkloristům karlovarského regionu upřímně poděkoval za jejich práci a zejména za jejich vedení mladých lidí k úctě k lidovým tradicím.

Z jednání, které provázela, dělná, otevřená a vstřícná atmosféra, odcházeli spokojeni především ředitelé obou festivalů –Sandra Heřmanová (MFF Mariánský podzim) a Lubor Hanka (MFF Karlovy Vary) spolu se členy festivalové rady Evou Hankovou a Petrem Holubem. Hejtman je totiž vyzval, aby v průběhu příštích čtrnácti dnů připravili písemné podklady pro vedení regionální samosprávy, které by – po následném projednání v radě – vytvořily platformu pro systémovou finanční pomoc Kralovarského kraje oběma festivalům. V diskusi se totiž potvrdilo, že finanční podpora v uplynulých letech mnohdy vázla z toho důvodu, že festivaly nebyly v taxativním přehledu akcí, které kraj v daném kalendářním roce finančně podpoří. Přítomni byli rovněž   předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica, místostarosta města Mariánské Lázně Petr Horký spolu s radním a manažerem města Jiřím Chvalem.

V závěru  jednání s hejtmanem Karlovarského  předseda FoS prezentoval současné aktivity sdružení i jeho podporu festivalům. Současně ocenil dlouhodobý konsistentní přístup Josefa Novotného a dalších představitelů kraje i festivalových měst k organizátorům akcí v oblasti lidové kultury. Jak zdůraznil, bez jejich pochopení a osobního vztahu k odkazu dřívějších generací by aktivity a práce folkloristů v karlovarském regionu nedosahovaly tak výrazných výsledků.

Kontakt:  

Folklorní sdružení ‚CR                                                                     

Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

Tel.: +420 234 6231 218

         +420 775 013 129

E-mail:                                          

www.folklornisdruzeni.cz

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop