English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Podpora občanů přispěla k záchraně Ondráše

Podpora občanů přispěla k záchraně Ondráše

4.6.2009

Ve středu 3. června 2009 se v Brně uskutečnilo neformální setkání vedení Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ a petičního výboru petice občanů Zachraňte Ondráš. Členové petičního výboru Vlastimil Fabišik, Renata Gaillyová, Jozef Kozub, Petr Pinkas a předseda Zdeněk Pšenica, poblahopřáli souboru Ondráš k jeho znovuzrození na základě ozhodnutí ministra obrany Martina Bartáka o pokračování existence VUS ONDRÁŠ pod křídly resortu obrany.
Při této příležitosti vyjádřili rovněž velké poděkování tisícům občanů, kteří svým podpisem pod petici vyjádřili podporu zachování souboru.

Za Ondráš byli na setkání přítomni ředitel Aleš Krkoška, zástupce ředitele Petr Müller, vedoucí uměleckého provozu Čestmír Komárek a Hana Maděrová (komunikace s veřejností). Zástupci VUS Ondráš na setkání poděkovali Petičnímu výboru za podporu a pomoc, neboť petice sehrála v boji o zachování Ondráše velmi výraznou roli.

Více než dvacet tisíc podpisů získaných během několika týdnů ve městech, vesnicích, na folklorních festivalech po celé republice umožnilo, že se celou záležitostí zabývaly na veřejných slyšeních svých výborů obě komory Parlamentu České republiky.

Petice byla projednávána i na 5. schůzi Senátu Parlamentu ČR. Ze všech těchto jednání vyzněla jednoznačná podpora pro záchranu Ondráše.

Tyto skutečnosti ovlivnily v kladném slova smyslu i nové rozhodnutí ministerstva obrany, které podrobně a důkladně analyzovalo celou situaci.

Je potěšitelné, že podpora boje o Ondráš postupovala napříč politickým spektrem bez ohledu na složitou vnitropolitickou situaci.

Tisícům občanů, kteří svým podpisem pomohli dobré věci, patří velký vděk. Ukázalo se, že boj o Ondráš nebyl zbytečný a že i zdánlivě nevýznamný podpis může mít svou váhu a dokáže prosadit vůli a smýšlení občanů naší republiky.

 

 

 

 

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop