English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Organizátoři festivalů se setkali s hejtmanem Plzeňského kraje

Organizátoři festivalů se setkali s hejtmanem Plzeňského kraje

6.6.2014

Ve středu 4. června 2014 přijal hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs  ředitele folklorních festivalů a slavností, které se pravidelně konají v Dýšině, Klatovech a Plzni, resp. v Praze, kde Chodové a rodáci Pošumaví již proslulý Pošumavský věneček.

Za festivaly byli přítomni starosta obce Dýšina Jaroslav Štilip, ředitelka MFF Klatovy Denisa Valentová, ředitelka MFF CIOFF Plzeň Michaela Vondráčková a ředitel Pošumavského věnečku Václav Kupilík. FoS ČR zastupovali jeho předseda Zdeněk Pšenica aJana Frühaufová, předsedkyni regionálního Folklorního sdružení Plzeňska. Přítomen byl rovněž Jiří Struček, náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

Václav Šlajs ve svém vystoupení poděkoval folkloristům za jejich nezištnou dobrovolnou práci při udržování lidových tradic, které mají i v životě moderní společnosti své nezastupitelné místo. To si i vedení Plzeňského kraje plně uvědomuje, včetně jejich logického průmětu do požadavků na systémovou finanční podporu celé oblasti kultury. Podle slov hejtmana, však rok od roku roste počet subjektů, které žádají kraj o dotace. Tím se samozřejmě úměrně zvyšují požadavky na peněžní prostředky, problém je však v tom, že jejich objem je limitovaný a tak všechny žadatele nelze náležitě uspokojit. Vedení kraje ovšem věří, že situace se již v brzké době změní k lepšímu, a to i díky tlaku, který vyvíjí Asociace krajů na stávající systém rozpočtového určení daní, resp. na jeho změnu ve prospěch regionálních samospráv.

Zdeněk Pšenica ocenil pozornost představitelů Plzeňského kraje, kterou věnují práci organizátorů a realizátorů folklorních festivalů v regionu, jenž po skončení druhé světové války prodělal dramatické demografické změny. To se promítlo i do struktury lidových tradic a jejich zachovávání pro nové generace. Současně připomněl, že zatímco na Moravě je folklor součástí života, v západních Čechách, vyjma oblasti Domažlicka, je to především hobby, které by bez institucionálního zaštítění i finanční pomoci – především ze strany orgánu samospráv kraje, měst a obcí – nutně skomíralo na periferii kulturně-společenského života regionu.

V další části setkání představitelé jednotlivých festivalů prezentovali své akce a jejich letošní dramaturgii i programové novinky. Z jejich vystoupení vyplynulo, že v době, která klade na první místo peníze, nelze folklorní festivaly připravovat tzv. na koleně, pouze s osobním entusiasmem a bez finančního zajištění. Prostě peníze i ve světě lidových tradic a folkloru hrají důležitou roli, protože organizátoři v rámci zajištění akcí musí kooperovat s řadou podnikatelských subjektů, jejichž prioritou je samozřejmě generování zisku.

Na druhé straně se v posledních letech výrazně změnila i situace v oblasti sponzorství. Postupně se zužuje okruh donátorů i jejich velkorysost. Folkloristé z Plzeňska přesto věří, že lidové tradice regionu přestojí bez větší úhony i dobu, která příliš nepřeje těm, kdo je udržují při životě a dál předávají novým pokolením.

Kontakt:

Folklorní sdružení ČR

Senovážné nám. 24

116 47 Praha 1

Tel. +420 234 621 218

e-mail:

www.folklornisdruzeni.cz

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop