English version

O folkloru s plzeňským hejtmanem

21.3.2014

PLZEŇ. − V sídle Plzeňského kraje se včera uskutečnilo jednání mezi hejtmanem Václavem Šlajsem a předsedou Folklorního sdružení ČR. Oba představitelé se sešli, aby především posoudili možnosti regionální samosprávy v oblasti finanční podpory akcí lidové kultury v druhém největším kraji České republiky.

V úvodu setkání Zdeněk Pšenica informoval nového hejtmana o poslání sdružení a jeho aktivitách při organizování folklorních aktivit v jednotlivých regionech Čech, Moravy a Slezska i o spolupráci se zahraničními partnery. Důraz přitom položil na významnou pozici folklorních souborů z Plzeňska − Jiskry, Mladiny, Rokytky, Vozembachu, Sluníčka a Úsměvu při organizování festivalů v západních Čechách i při reprezentaci celého regionu na domácí a zahraniční folklorní scéně.

 Václav Šlajs ocenil práci folkloristů, současně však připomněl problémy, s nimiž se Plzeňský kraj potýká při zajišťování úkolů v oblasti ekonomicko-sociálního i společensko-kulturního života regionu. Celkově nepříznivá finanční situace se „podepisuje“ na omezování finanční podpory především ve sféře kultury, protože rozhodující mandatorní, tj. zákonem stanovené výdaje zejména v oblasti sociální nelze krátit. Přesto však přislíbil, že krajská samospráva posoudí možnosti zvýšené finanční podpory dvou prestižních folklorních festivalů v regionu, a to klatovského a plzeňského, včetně převzetí osobní záštity hejtmana nad nimi.

 V závěru plzešký hejtman rovněž přislíbil, že počátkem června přijme představitele folklorních života Plzeňského kraje a společně s nimi se pokusí hledat možnosti systémově účinnější podpory lidové kultury v regionu západních Čech. Jednání se rovněž zúčastnili náměstek hejtmana Jiří Struček a radní Jaroslav Šobr.

 Kontakt:

Folklorní sdružení ČR

Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

Tel.: +420 234 621 218

E-mail: foscr@foscr.cz

www.folklornisdruzeni.cz

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop