English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > XV.Národní folklorní ples až v roce 2015

XV.Národní folklorní ples až v roce 2015

7.12.2013

Moravský ples v Praze 2013Moravský ples v Praze 2013
Moravský ples v Praze 2013
Pošumavský věneček 2013Pošumavský věneček 2013
Pošumavský věneček 2013

Vážení přátelé a milovníci folkloru, jménem Folklorního sdružení ČR − tradičního hlavního organizátora Národních krojových plesů FoS ČR si vám dovolujeme sdělit, že příprava XV. Národního krojového plesu FoS ČR, plánovaného na druhou únorovou sobotu příštího roku 2014, byla rozhodnutím výboru FoS ČR ze dne 3. prosince 2013 pozastavena a akce jako taková byla přesunuta na únor roku 2015.

Důvody, které výbor k tomuto nepoplulárnímu rozhodnutí vedly, jednoznačně souvisejí s ekonomickou situací, v níž se FoS ČR jako nevýdělečné, neziskové občanské sdružení ocitlo už v závěru uplynulého roku. Očekávání, že v průběhu letoška se společnost dostane z hluboké ekonomické recese, se však nenaplnila. Příliv finančních prostředků sdružením našeho typu se snížil nejen z tradiční sféry reprezentované ústředními institucemi výkonné státní správy, ale i od různých donátorů, ať už typu výrobních podniků, nebo specializovaných grantových a jim podobných organizací či fondů apod.

Věříme, vážení přátelé a milovníci folkloru, že důvody k odložení XV. Národního krojového plesu na rok 2015 pochopíte a že nadále zachováte přízeň Folklornímu sdružení ČR, všem jeho členům i dalším organizátorům či propagátorům tradičních forem kulturně-společenského života lidí. Domíváme se totiž, že i když jsou Národní krojové plesy FoS ČR velmi efektní a „chutnou“ třešničkou na mnohovrstevnatém „dortu“ lidové kultury, rozhodující pro život současných i příštích generací, pro život celé společnosti jsou pestré, neúnavné aktivity více než 400 členských souborů a 65 členských slavností a festivalů v gesci Folklorního sdružení ČR

V úctě

Zdeněk Pšenica v. R.

předseda

Folklorní sdružení ČR

P. S.

Výše uvedené rozhodnutí se samozřejmě n e d o t k l o  a ani nemohlo dotknout

konání tradičních plesů – 78. Pošumavského věnečku - Praha, 8. února 2014)

a 58. Moravského plesu Praha, 22. února 2014 v Národním domě na Smíchově 

Máte-li zájem o účast na těchto plesech, obraťte se prosíme na jejich organizátory:

78. Pošumavský věneček: Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví − Psohlavci

Tel.: +420 728 756 680

+420 221 596 221 (pokladna – ND na Vinohradech)

www.chodovevpraze.cz

58. Moravský ples: Slovácký krúžek v Praze

Helena Šálová

Tel.: +420 244 464 459

+420 728 178 017

E-mail: salovah@seznam.cz

 

www.kruzekskp.cz

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop