English version

Otevřené možnosti spolupráce

13.9.2012

Folklór  má své místo i na Šumavě. Projevy lidové kultury, ať se jedná o hudbu, písně, tanec, zvyky a obyčeje či lidová řemesla, jsou dědictvím předchozích generací, projevem svébytnosti národa  a jeho bohatstvím a právě proto je třeba  jeho rozvoj a  popularitu neustále podporovat. Ať už iniciováním vlastních aktivit v rámci rozvoje lokality, nebo formou nadregionální spolupráce s renomovanými subjekty.

Právě o možnostech spolupráce hovořil  na  pracovním setkání v úterý 4. září předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica s představiteli města Sušice starostou Petrem Mottlem, místostarostkou Věrou Marešovou, ředitelkou MKS v Sušici. Jitkou Doubravovou, za účasti senátorky  a sušické zastupitelky. Jiřiny Rippelové, která schůzku iniciovala.

 

„Domnívám se, že i u nás v Sušici by se mohla pořádat vystoupení folklorních souborů, tuzemských či z daleké ciziny, která by obohatila kulturní život města. Sama jsem byla překvapena, z jak exotických  zemí jezdí soubory například na mezinárodní festival do Klatov,“ řekla v úvodu setkání. Jiřínou Rippelová.

 

Zdeněk Pšenica objasnil fungování FoS  ČRa seznámil přítomné s jeho historií, současnými bohatými aktivitami i plány do budoucna.“Folklorní sdružení ČR je v současnosti špičkovým subjektem ve svém oboru, celosvětově uznávanou a respektovanou organizací. Za dobu svého působení si vybudovala renomé na tuzemských a především mezinárodních festivalech, zaštiťuje významné nadnárodní projekty a spolupracuje se strategickými partnery“ uvedl mimo jiné. Do svých aktivit by sdružení chtělo zapojit  co nejvíce partnerských měst,  nabídka směřuje i do Sušice.

„Menší partnerská města se k nám připojují například jako hostitelé dílčích festivalových  koncertů,  výměnných dlouhodobějších pobytů souborů z atraktivních destinací jako Peru, Nový Zéland, Čína, Indie – tzv. „kolečka“, případně krátkodobých návštěv evropských souborů (půlkolečka). Samozřejmě nabídka funguje i opačným směrem, to znamená  účast domácích  (regionálních) souborů na festivalech v zahraničí. Svým partnerům jsme schopni poskytnout kompletní servis v záležitostech pořadatelských, mediálních, finančních programových...“ doplnil Zdeněk Pšenica. konkrétní představu o spolupráci se Sušicí už má:“Sušice by mohla být hostitelem jednoho ze satelitních festivalových dnů v rámci např. Mezinárodního folklorního festivalu pořádaného v Klatovech, nebo účastníkem již zmiňovaných  koleček a půlkoleček.“

 

FOS, největší nevládní kulturní sdružení u nás, má  v současné době na kontě pořádání desítek domácích a zahraničních festivalů, pěveckých soutěží  (TV soutěž Zpěváček), multimediální projekty (vzdělávací), vydává CD, publikace, informační  a propagační materiály, časopis Folklor. Je garantem zahraniční spolupráce (se 127 zeměmi).

 

Návrh na spolupráci se v Sušici setkal s kladnou odezvou. Představitelé města i kulturního života projevili zájem o účast na jednáních týkajících se nejbližších regionálních projektů. Sušice by se tak vbrzku mohla zařadit mezi partnery  tohoto silného hráče na poli české i mezinárodní kultury a má šanci obohatit nabídku společenského dění ve městě i jeho okolí o další zajímavý žánr.

 

 FoS

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop