English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Setkání folkloristů s pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Setkání folkloristů s pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

21.5.2014

Jedním z letitých tradičních způsobů komunikace Folklorního sdružení ČR s veřejnou samosprávou jsou setkání organizátorů lidové kultury s hejtmany a pracovníky krajských úřadů etnograficky nejsilnějších regionů. Tento „zvyk“ má samozřejmě i svoji letošní dimenzi, která byla – po Zlínském kraji a Kraji Vysočina – rozšířena o setkání v sídle Moravskoslezského kraje. Stalo se tak v úterý 20. května 2014.

 Jeho účastnící – dvě desítky folkloristů a starostové měst a obcí, kteří jsou již po léta úzce spjatí s přípravou a zajišťováním regionálních folklorních festivalů a slavností – se však tentokrát svých tradičních hostitelů hejtmana Miroslav Nováka a jeho náměstka Svatomíra Recmana – nedočkali. Hned v úvodu jejich nepřítomnost kvůli jiným důležitým pracovním povinnostem omluvila řídící schůze – Jitka Koščáková, vedoucí oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Ani to však nic neubralo na  zajímavosti  dvouhodinového setkání.

Folkloristé totiž využili přítomnost ředitelky odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Marty Wroblowské, aby ji seznámili se šíři příprav na letošní festivaly lidové kultury, včetně novinek, které je budou provázet. Současně ji informovali o velké pozornosti, kterou představitelé regionální samosprávy Miroslav Novák i Svatomír Recman věnují folklorním festivalům. Ve svých vystoupeních rovněž neopomněli poděkovat za systematickou, svým způsobem nadstandardní finanční pomoc významným folklorním akcím, kterou jim svými rozhodnutími a příslušnými usneseními poskytují zastupitelé krajské samosprávy.

 V závěru jednání pak Jitka Koščáková informovala přítomné o Koncepci podpory kultury v Moravskoslezském kraji na období 20142020, která byla schválená usnesením zastupitelstva kraje č. 7/579 ze dne 19. 12. 2013. Podle tohoto materiálu moravskoslezská samospráva počítá, že

v příštích letech každoročně vyčlení na podporu folklorních akcí krajského a nadregionálního významu minimálně 6,5 mil. Kč (oproti letošním 6,4 mil. Kč). Konkrétně se jedná o Mezinárodní folklorní festival Frýdek-Místek, Slezské dny, Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků Souznění, Sochovy národopisné slavnosti, Frenštátské slavnosti, Hudební festival Setkání cimbálových muzik Valašského království, Festival Poodří Františka Lýska a Mezinárodní festival Gorolski Święto.

Na druhé straně budou v rámci zajištění účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v kraji vytvořeny seznamy významných statků tradiční lidové kultury a nemateriálního kulturního dědictví; nově bude udělování i titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“.

 Folkloristy moravskoslezského regionu na setkání zastupovali: Anna Buroňová (FoS Moravskoslezský kraj), Petr Cvik (Frýdek-Místek) Lenka Kalábová (MFF Frýdek-Místek), Radek Golas (HF Setkání CM Valašského království Frenštát p. R.), Jaroslava Kantorová (Slezské dny), Eliška Krejčíčková (FF Poodří Františka Lýska), Kateřina Macečková (MFF Folklor bez hranic), Zdeňka Leščišinová (Frenštát pod Radhoštěm), Marie Matějová (Proskovice), Jaroslava Poláková (FoS Opavského Slezska), Jana Šamánková (ValFoS, MFF Frenštátské slavnosti), Jan Rylko (Gorolski Święto), Zdeněk Tofel (MF adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel Souznění) a Šárka a Tomáš Vojtkulákovi (Podzimní slavnost Třebovický koláč).

 Folklorní sdružení ČR na setkání zastupovali předseda Zdeněk Pšenica, Jarmila Mrnuštíková, Rostislav Hlosta a šéfredaktor časopisu FOLKLOR Kazimír Jánoška.

 Připravil: FoS ČR

Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

Tel.: 234 621 252, 775 013 129

E-mail: k.janoska@foscr.cz

www.folklornisdruzeni.cz

Foto: Radim Fryč  

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop