English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Osobnosti Folklorní sdružení ČR přijaly předsedkyně PS PČR Miroslava Němcová a náměstkyně MŠMT ČR Eva Bartoňová

Osobnosti Folklorní sdružení ČR přijaly předsedkyně PS PČR Miroslava Němcová a náměstkyně MŠMT ČR Eva Bartoňová

16.12.2010

U příležitosti 20. výročí Folklorního sdružení ČR přijala ve středu 15. 12. odpoledne v Malé zrcadlové síni Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR státní tajemnice a náměstkyně ministra Eva Bartoňová zasloužilé osobnosti Folklorního sdružení ČR, aby jim předala poděkování za dlouholetou práci s dětmi a mládeží v oblasti podpory, udržování a rozvoje lidových tradic a kultury. Toto významné ocenění za aktivní působení ve folklorním hnutí obdrželi od paní náměstkyně, která je známa svým vřelým vztahem k lidové kultuře:

•Josef Levek, ředitel NF kyjovského Dolňácka a starosta Milotic,

•Eva Hanková, uměl. vedoucí souboru Dyleň a programová ředitelka MFF Karlovy Vary,

•Iveta Sinkulová, ředitelka festivalu Adventní prozpěvování Říčany a vedoucí dětského souboru Mikeš,

•Helena Skálová, předsedkyně regionálního Folklorního sdružení Ostravska,

•Jiří Pokorný, tajemník Folklorního sdružení ČR

a v zastoupení Radka Ehrenbergerová, prezidentka MFDFS Písní a tancem Luhačovice.

 

Paní Eva Bartoňová poděkovala jejich prostřednictvím i všem dalším členům FoS ČR, kteří pracují v dětských folklorních souborech či organizují neuvěřitelné množství krásných dětských festivalů. Vyzdvihla rovněž práci přítomného emeritního ředitele odboru pro mládež MŠMT ČR Jaroslava Tučka.

 

Slavnostního setkání byli přítomni i zástupci FoS ČR předseda Zdeněk Pšenica a Dušan Macháček, šéfredaktor časopisu FOLKLOR Kazimír Jánoška a ředitel Dětské tiskové agentury Slávek Hrzal. Ve slavnostní atmosféře poděkoval předseda Zdeněk Pšenica paní náměstkyni za její všestrannou podporu a dlouholetou spolupráci a předal jí Plaketu Folklorního sdružení ČR.

 

Následující den 16.12. ve 14 hodin se konalo přijetí dalších osobností u předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové. Paní předsedkyně je přivítala ve svých reprezentačních prostorách a předala jim Pamětní list předsedkyně PS Parlamentu ČR k 20. výročí Folklorního sdružení ČR. Toto vysoké ocenění předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR za práci ve folklorním hnutí převzali:

• Jaroslav Novák, člen výboru FoS ČR a předseda Horáckého folklorního sdružení

• Petr Ryba, ředitel MFF Čermenských slavností v Dolní Čermné

• Jan Rylko, předseda PZKO a ředitel festivalu MFF Gorolski święto, Jablunkov

• Jan Šlajs, poradce předsedy FoS ČR a ředitel MFF Pražský jarmark

• Vladimír Sochor, tajemník Středočeského festivalu Tuchlovická pouť

• Zdeněk Tesařík, starosta obce Tvrdonice a ředitel FF Podluží v písni a tanci.

 

Miroslava Němcová řekla, že je fanoušek folkloru a váží si všech obětavých lidí, kteří hrají aktivní úlohu v regionech, kde již po řadu generací jsou folklor a lidové umění součástí života. Označila za úžasné, že v dnešním atomizovaném světě se najde ještě mnoho těch, kteří se věnují folkloru a pokračují v rozvoji těchto tradic. Popřála všem, aby stále měli kolem sebe dostatek mladých lidí, kteří naváží na jejich práci.

 

Předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica předal paní předsedkyni Plaketu Folklorního sdružení ČR s poděkováním za dlouholetou pomoc a spolupráci. Děkoval jí za převzetí záštity nad XIII. Národním krojovým plesem, který nejen tradičně zaštiťuje, ale kterého se také - v horáckém kroji - účastní. Ve velmi srdečné a přátelské diskuzi pozvali pak všichni ocenění paní předsedkyni i další poslance na akce ve svých regionech.

 

Oběma slavnostním aktům předcházelo v úterý 14. prosince na krajském úřadu v Olomouci první setkání přípravného výboru 17. ročníku Celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2011, aby zahájil přípravu soutěže. Pracovní jednání mělo slavnostní bod – ocenění Hany Pospišílíkové, předsedkyně Hanáckého folklorního sdružení a zástupkyně ředitele soutěže Zpěváček. Ocenění k 20. výročí Folklorního sdružení ČR jí předal předseda Zdeněk Pšenica, který zdůraznil její zásluhy o lidovou kulturu v hanáckém regionu. V současné době se hanácké soubory již intenzívně připravují na nejprestižnější akci FoS ČR – Národní krojový ples, který se bude konat 5. února v Praze v TOP HOTEL na Chodově právě ve znamení hanáckého folkloru.

 

Ve čtvrtek 16.12. večer se zúčastnil předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica jednání zastupitelstva města Červený Kostelec, kde předal Tablo k 20. výročí FoS ČR Petru Mědílkovi, starostovi Červeného Kostelce a prezidentovi MFF Červený Kostelec, nejstaršího festivalu v českém prostředí. Petr Mědílek je jedním z dvanácti vyznamenaných starostů festivalových měst a obcí, které jim udělil za jejich aktivní podporu členských folklorních festivalů a slavností Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR a  Folklorní sdružení ČR.

 

Další informace na www.folklornisdruzeni.cz .

 

 

Loading...

Aktuality

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >
 
 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop