English version

Oskara mám v obývacím pokoji…

16.6.2008

prozradil mi Ladislav Michálek. O tom, že je nositelem Folklorního Oskara jsme už na těchto stránkách psali. Přesto mi to nedalo, abych si s ním na toto téma nepopovídal. Setkali jsme se na nedávných Dětských folklorních dnech v Liptále.

 

Folklorního Oskara udílí mezinárodní organizace IGF a italské město San Severo za zásluhy o propagaci, rozvoj a organizování akcí, které souvisí s folklorem. Ocenění se udílí na návrh národních asociací.

Kolik nositelů Folklorních Oskarů je v ČR?

Toto ocenění bylo letos uděleno poprvé, takže jsem prvním oceněným. IGF sdružuje asi 38 zemí z Evropy, Asie, Ameriky a Afriky. Letos bylo uděleno dvanáct Oskarů.

Jak vypadalo předávání ceny? Červené koberce, davy fanoušků…

Předáváním Oskarů vyvrcholil kongres IGF, na kterém se mluvilo o budoucnosti folkloru a o tom, co folklor znamená pro dnešní mládež. Samotné udělení Oskarů proběhlo ve slavnostně vyzdobeném velkém městském divadle. Předcházelo mu vystoupení italského folklorního souboru Tarantule. Pro Oskara šel za zvuků fanfár každý sám.

Kde máš Oskara uloženého?

Tohoto ocenění si velmi vážím, považuji ho ocenění všech lidí, kteří se folkloru věnují a to ať už přímo nebo organizačně či sponzorsky. Je to taková obdélníková skleněná plaketa, velká asi jako list papíru A4 a mám ji vystavenou doma v obývacím pokoji.

 

Slávek Hrzal

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop