English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > „OSCAR MONDIALE DEL FOLKLORE 2014“- Folklorní OSCAR pro Jarmilu Mrnuštíkovou

„OSCAR MONDIALE DEL FOLKLORE 2014“- Folklorní OSCAR pro Jarmilu Mrnuštíkovou

7.8.2014

SAN GIOVANNI ROTONDO (ITÁLIE). Jedno z nejvýznamnějších měst italského poloostrova Gargano se ve dnech 3. až 5. srpna 2014 proměnilo v Mekku folkloru. Dostaveníčko si zde daly více než dvě stovky představitelů členských organizací Mezinárodní unie folklorních sdružení (IGF), aby projednaly otázky spojené s dalším rozvojem činnosti tohoto nadnárodního uskupení zájemců o lidovou kulturu. Folklorní sdružení ČR na jednání zastupovala Jarmila Mrnuštíková, generální sekretář mezinárodních vztahů.

V průběhu třídenního programu se obyvatelům města i jeho návštěvníkům představily soubory ve speciálním multikulturním programu „Folklorní hvězdy světa“. Součástí pracovně společenského programu, zaměřeného mj. na aktuální otázky dalšího rozvoje spolupráce na bázi IGF, bylo i slavnostní otevření Centra IGF pro ochranu lidových tradic. Nová „instituce“ do svého vínku dostala nejen pořádání seminářů a workshopů k aktuálním problémům uchovávání kulturního odkazu předchozích generací v podmínkách globalizace a unifikace masové kultury, ale i knihovnu, která bude ke studijním účelům schraňovat díla z oblasti folkloru.

Folklorní svátek v San Giovanni Rotondo vyvrcholil v úterý 5. srpna 2014 slavnostním koncertem v  místním divadle Palladino na počest nových nositelů prestižních ocenění IGF „OSCAR MONDIALE DEL FOLKLORE 2014“. Mezi šesti oceněnými osobnostmi, které tohoto „folklorního Oscara“ převzaly, byla i Jarmila Mrnuštíková. Předsednictvo Mezinárodní unie folklorních sdružení jí ho udělilo „za zásluhy o rozvoj folkloru a lidového umění v jednotlivých zemích, ale i v mezinárodním měřítku“.

Podle slov prvních dvou „fosáckých“ nositelů tohoto ocenění – 1. místopředsedy FoS ČR Ladislava Michálka (2008) a předsedy FoS ČR Zdeněk Pšenici (2011) patří Jarmila Mrnuštíková mezi ty osobnosti, které vnímají své zaměstnání nejen jako pouhou „práci“, ale především jako životní poslání při zajišťování prezentace lidových kultur v prostředí jednotlivých členských zemní IGF.

Kromě tří „folklorních Oscarů“ má Folklorní sdružení ČR ještě jeden významný primát – jako vůbec první členská organizace IGF obdržela v únoru 2009 nejvyšší ocenění „Vlajku identity IGF“. Mezinárodní unie folklorních sdružení tímto způsobem ocenila – jak se píše v certifikátu – „přínos sdružení i jeho členů k posilování identity lidové kultury Čech, Moravy a Slezska v podmínkách mnohokulturní Evropy bez hranic, i ke zvyšování prestiže IGF jako reprezentativní organizace obhajující a prosazující požadavky svých členských organizací na mezinárodní úrovni..

Kontakt:

Folklorní sdružení ČR

Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

Tel.: +420 234 621 218

E-mail: foscr@foscr.cz

 

www.folklornisdruzeni.cz

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop