English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Organizátoři festivalů u předsedy Poslanecké sněmovny

Organizátoři festivalů u předsedy Poslanecké sněmovny

6.4.2010

V souvislosti s převzetím záštity nad významnými folklorními akcemi Folklorního sdružení ČR pozval předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček na úterý 6. 4. 2010 k přátelskému setkání organizátory XVI. celostátní soutěže Zpěváček, ředitele XX. MFF Šumperk, VII. MFF Pražský jarmark, Lidový rok, XXVIII. Prostějovských hanáckých slavností, I. Festivalu mužských sborů Šardice a zástupce festivalových měst a obcí.

Miloslav Vlček je příznivcem lidové kultury a pořadatelé olklorních festivalů v něm mají velkého zastánce. Dotyčné festivaly jejich ředitelé ani představovat nemuseli, předseda PS PČR není jejich patronem poprvé, zná je dobře, na většinu z nich osobně jezdí. V neformálním setkání povídali organizátoři spíše o novinkách letošních ročníků. Není jich málo.

O programu XVI. finálové přehlídky celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček (14. - 16. 5. 2010 ve Velkých Losinách) hovořil starosta obce a místopředseda přípravného výboru Miroslav Kopřiva. Letošní finále se bude konat ve zrenovovaném komplexu Termálních lázní Velké Losiny, které spolu s obcí a místními sponzory tuto soutěž talentovaných dětí podporují. Děkoval Miloslavu Vlčkovi i za to, že jednomu z finalistů pokaždé uděluje Cenu předsedy PS PČR.

Ředitel VII. Mezinárodního folklorního festivalu Pražský jarmark (26.- 31. 8. na Ovocném trhu v Praze 1) Jan Šlajs jmenoval zahraniční soubory, které letos přijedou z dvaceti zemí.

Prezidentka Mezinárodního folklorního festivalu v Šumperku (18. – 23. srpna 2010) Libuše Drtilová a starosta města Zdeněk Brož měli skutečně o čem povídat - festival vstupuje letos do jubilejního XX. ročníku. Chystá se k němu nejen řada zcela nových programů, zejména v podobě komponovaných pořadů a velké účasti zahraničních souborů včetně exotických zemí (Mauritius, Venezuela, Indonésie, Senegal), ale poprvé v tomto jubilejním roce získal statut festivalu CIOFF

O XXVIII. Prostějovských hanáckých slavnostech (v Prostějově 11. a 12.září), na které v letošním roce rovněž připravují organizátoři množství novinek, hovořili ředitelka festivalu Alice Gregušová a místostarosta Pavel Drmola.

 Za Olomoucký kraj byl přítomen na setkání náměstek hejtmana a místopředseda přípravného výboru Zpěváček Radovan Rašťák. Olomoucký kraj výrazně ekonomicky podporuje všechny tyto festivaly i řadu dalších folklorních akcí a zvykoslovných programů ve svém regionu.

 Miloslavu Vlčkovi i ostatním podrobněji představil Petr Lhota Festival mužských sborů Šardice, který se letos bude konat poprvé. Záštita předsedy PS PČR je pro nový festivalem slibným impulsem.

Předsedkyně Hanáckého folklorního sdružení Hana Pospíšilíková se zmínila také o příštím Národním krojovém plesu. Na tom letošním v TOP HOTELU Praha byl předseda PS PČR v hanáckém kroji. XIII. Národní krojový ples bude 5. února 2011, ale bude prezentovat Hanou , takže již teď Hanácké FoS začalo s přípravami.

 Předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica poděkoval předsedovi Poslanecké sněmovny PČR za jeho patronát nad letošními festivaly i za slíbenou osobní účast. Spolu s členkami výboru FoS ČR Radkou Ehrenbergerovou a Jarmilou Mrnuštíkovou mu předal Ocenění Folklorního sdružení ČR za podporu lidové kultury v České republice.

 Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček řekl, že folklorní festivaly nejen obohacují kulturní život v regionech naší republiky i v hlavním městě, ale pěstují mezinárodní styky a kontakty. „V rámci EU se musíme odlišovat od ostatních zemí a proto je potřeba si uchovat svoje kulturní tradice. Za to bych chtěl poděkovat všem organizátorům a partnerům festivalů. Je důležité, aby se v těchto festivalech pokračovalo a aby se ještě rozšiřovaly. Velmi rád jsem přijal záštitu nad akcemi, které pomáhají udržovat naši národní identitu.“

Setkání s předsedou Poslanecké sněmovny PČR se zúčastnili i zástupci médií a další hosté. 

Vlasta Cibulová

Foto: Svetozár Plesnik


 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop