English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Odešla předčasně do folklorního nebe

Odešla předčasně do folklorního nebe

21.4.2010

Přinášíme smutnou zprávu, že nečekaně, po krátké a těžké nemoci zemřela 13.4.2010 v německém Freiburgu Miriam Švedlárová - choreografka folklorního souboru Vagonár v Popradu, etnografka známá slovenské, ale i naší folklorní veřejnosti.
Jménem Folklorního sdružení ČR vyjádřil upřímnou soustrast rodině, folklorním přátelům a spolupracovníkům zesnulé předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica.

Miriam Švedlárová sa narodila 30. novembra 1977 v Kežmarku. Od útleho detstva sa venovala folklóru, do ktorého ju zasvätili jej rodičia. Najprv to bolo v DFS Maguráčik, neskôr vo FS Magura Kežmarok Počas svojho štúdia na vysokej škole tancovala vo FS Ponitran v Nitre, kde bola určitý čas i vedúcou a v poslednom období bola choreografkou a tanečnou pedagogičkou vo FS Vagonár v Poprade

Miriam Švedlárová vyštudovala národopis a anglický jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V rokoch 2001-2004 bola internou doktorandkou na Katedre etnológie a etnomuzikológie FF UKF. Bola externou asistentkou na Katedre etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre a špecializovala sa na rodové štúdia a taktiež na etnochoreológiu a pedagogiku ľudového tanca. Študijné pobyty absolvovala vo Viedni a Bazileji.

Počas svojej krátkej pracovnej kariéry bola lektorkou anglického jazyka v Zlatých Moravciach i v Anglickom meste Glastonbury. Od roku 2005 bola majiteľkou a riaditeľkou anglickej jazykovej školy ABC School of English. Počas jej života dosiahla veľa úspechov, či to bolo 3. miesto na celoslovenskom kole SOČ, úspešné choreografie vo FS Magura a FS Vagonár, alebo publikovanie v odbornej literatúre.

Milovala svoju prácu, svojich študentov i kolegov, no v prvom rade svoju rodinu. Mamu a otca, sestru Radku, brata Juraja a hlavne  všetok svoj voľný čas venovala svojej neterke Nellinke. Bola cieľavedomou, dobrosrdečnou, vždy usmievajúcou mladou ženou s obrovským srdcom a obrovskou chuťou do života. Vedela sa popásť so všetkými prekážkami života a vždy s úsmevom na tvári obdarovávala okoloidúcich. Začala sa venovať aj svojmu autobiografickému dielu v ktorom o sebe hovorí:

Som strelec. Vlastne strelkyňa. Možno trocha strelená, ale toto hviezdne znamenie mi dalo niečo do vienka a ja som sa naučila žiť s tým. My strelci sme také strelené tvory. Otvorení, bezstarostní, optimistickí s veľkými cieľmi a túžbami. A práve naša ctižiadostivosť, tie naše ciele a túžby nás niekedy vedú k tomu, že sa bezhlavo púšťame do vecí, z ktorých potom niet úniku ......“

 Opustila nás náhle dňa 13. 4. 2010 v nemeckom meste Freiburg, kde odišla za kamarátmi na predĺžený víkend. Mirka, navždy ostaneš v našich srdciach, vždy usmiata, krásna a ambiciózna mladá žena, ktorá rada cestovala, milovala svoju prácu, folklór, literatúru a veľa iného. V týchto dňoch ju čakala posledná obhajoba svojej dizertačnej práce, ktorú žiaľ obhájiť už nestihla.

 Odišla si rýchlo, náhle, ale v našich spomienkach i mysliach zostaneš navždy.

Juraj Švedlár a celá smútiaca rodina Posledná rozlúčka so zosnulou bola 21.4.2010 o 14.00 hod. v Dome smútku na novom cintoríne v Kežmarku.

red

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop