English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Ocenění představitelů folklorních festivalů v Senátu

Ocenění představitelů folklorních festivalů v Senátu

24.5.2013

První místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR paní Alena Gajdůšková pozvala na tradiční setkání do Valdštejnského paláce představitele členských folklorních festivalů Folklorního sdružení ČR, nad nimiž v letošním roce převzala záštitu.

Velká příznivkyně lidové kulturycítísvůj patronát nad festivalyjako závazek vůči lidem, kteří se snaží ve svých regionech udržovat folklorní dění. V letošním roce se ujala záštity nad třemi členskými festivaly FoS ČR, jimž tuto osobní podporu prokazuje již řadu let. Jsou jimi 15. Mezinárodní festival slovenského folkloru v České republice JÁNOŠÍKŮV DUKÁT (2.-4. srpna 2013 ve Valašském muzeu v přírodě Rožnov pod Radhoštěm), který zastupovali na setkání předseda Obce Slovákov v ČR Jaromír Slušný a Peter Lipták, předseda přípravného výboru festivalu, 44. Mezinárodní folklorní festival LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI (21.-26. srpna 2013, Liptál), za který přijeli Ladislav Michálek, prezident festivalu a starostka Liptálu Věra Dostálová a 21. Mezinárodní festival dětských folklorních souborů „PÍSNÍ A TANCEM“ (13.-15. září 2013 Luhačovice), zastoupený členkou Výboru FoS ČR Jarmilou Mrnuštíkovou. Na setkání ve Frýdlantském salonku byli rovněž pozváni předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica,tajemník FoS ČR Jiří Pokorný, spoluzakladatel festivalu Písní a tancem Jan Bělohlávek, autoři mnoha festivalových programů Libuše a Jiří Perůtkovi ze Zlína, poradce předsedy FoS ČR Vlasta Cibulová, šéfredaktor časopisu Folklor Kazimír Jánoška, editor webových stránek sdružení Dušan Macháček a také zástupci mediálních partnerů, 1. náměstek generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavoral aředitel multimediálních projektů Rostislav Hlosta.

 

Tradiční setkání folkloristů s paní senátorkou se tentokrát trochu odlišovalo od předchozích. 1. místopředsedkyně Senátu P ČR ho pojala jako příležitost ocenit pozvané organizátory festivalů a osobnosti, které se zapsaly do historie uplynulých ročníků a vyjádřit jim svoji osobní vděčnost. Po krátkém uvítání předala všem přítomným „Poděkování za nezištnou práci a podporu kulturního dědictví, za udržování a rozvíjení lidové kultury“.

Děkuji, že udržujete tradice, folklor, protože kdyby zanikl, už by se těžko vzkřísil,“ uvedla paní Alena Gajdůšková. „Co vidím jako velký příslib do budoucna, že u nás se folklor rozvíjí. Tam, kde pracují soubory, kde se konají folklorní festivaly, tam není folklor zkostnatělý, je živý. Jestliže chceme být součástí globalizované Evropy, o to je důležitější znát svoje kořeny. Protože jenom ten, kdo má dostatek sebevědomí, je schopen tolerance a respektu k ostatním.“

Paní senátorka ocenila rovněž Český rozhlas, který je velice aktivním partnerem FoS ČR, propaguje folklorní akce a věnuje lidové kultuře velký prostor a pozornost. Písemné poděkování převzal za Český rozhlas René Zavoral: Český rozhlas je hrdým partnerem Folklorního sdružení ČR,“ řekl. „ Jsem přesvědčen, že návštěvníci festivalů jsou i posluchači českého rozhlasu – to nás spojuje. Spojuje nás péče o kulturní dědictví. Za stávající management ČRo mohu slíbit, že bude rozhlas dál podporovat folklorní dění nejméně v takovém rozsahu jako dosud, ne-li ještě více. Od 1. března jsme spustili na internetu Rádio Junior, kde určitě bude velká možnost propojit aktivity s Folklorním sdružením, organizací, která sdružuje děti a mládež.“

Na jeho řeč navázala otevřená debata na téma účasti dětí v souborech, při níž neopomenula Alena Gajdůšková vyzdvihnout práci zejména vedoucích dětských souborů. Zástupci jednotlivých festivalů hovořili o přípravě festivalů, programových novinkách, které chystají a kterými se snaží rozšiřovat programovou strukturu. Jánošíkův dukát bude letos např. obohacen o unikátní výstavu lidových tvůrců slovenské menšiny žijící v Srbsku, na Liptálských slavnostech se budou konat řemeslné dny a obnovena výstava květin.

Předseda FoS ČR se dotkl problému finančního zajištění festivalů. Uvedl, že je úbytek malých sponzorů o 70% a zdůraznil unikátní podporu, kterou poskytují festivalům města a obce, jež ve většině případů i přes současnou ekonomickou krizi nesnížily prostředky na lidovou kulturu. Informoval, že všechny letošní festivaly FoS ČR připomínají 90. výročí začátků rozhlasového vysílání u nás. Ve velmi příjemné a srdečné atmosféře setkání poděkoval 1. místopředsedkyni Senátu P ČR Aleně Gajdůškové za záštitu členských festivalů a její snahu povzbudit organizátory, bez jejichž osobní angažovanosti by se mnohý z festivalů neuskutečnil.

Na rozloučenou řekla paní senátorka: „Děkuji vám všem za to, co děláte. Naše historie, tradice, občané a děti zejména si to zaslouží. Těším se na setkání na festivalech.“

Folklorní sdružení ČR

Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

Tel.: 234 621 218

Email:

www.folklornisdruzeni.cz

 

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop