English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Ocenění k životnímu jubileu Věry Haluzové

Ocenění k životnímu jubileu Věry Haluzové

18.12.2009

foto Jiří Jandafoto Jiří Janda
foto Jiří Janda
foto František Synekfoto František Synek
foto František Synek

Pozlovice 14.12.2009. Představitelé Folklorního sdružení ČR blahopřáli v Pozlovicích paní Věře Haluzové, k jejím 85. narozeninám. Předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica a prezidentka MDFF Písní a tancem Radka Eherenbergerová předali jubilantce Čestnou plaketu Folklorního sdružení ČR a poděkovali jí za její dlouholetou a záslužnou činnost ve prospěch  folkloru. Paní Věra Haluzová patří k nejvýznamnějším osobnostem v oblasti dětského folkloru v České republice, je zakladatelkou našeho nejvýznamnějšího festivalu dětského fokloru Písní a tancem v Luhačovicích a její čestnou prezidentkou.

Dlouhodobě spolupracovala s desítkami dětských souborů na Valašsku a na Hané, zakládala a dlouhou dobu vedla dětský soubor Malé Zálesí.Věra Haluzová již řadu let spolupracuje s Folklorním sdružením ČR, byla řadu let členkou Kontrolní komise, účastnila se mezinárodních sympozií nebo setkání pracovníků zabývajících se výchovou dětí a mládeže, režíruje celonárodní folklorní přehlídky, je autorkou mnoha scénických pásem a pořadů a často zasedá v hodnotících komisích dětských přehlídek.

Pro děti z Malého Zálesí připravila překrásné zahraniční zájezdy do Maďarska, Holandska, Švýcarska, Rakouska, Německa, Slovenska, Itálie, Řecka, Litvy, Francie a dalších zemí. Setkání, koncerty a zážitky, které dětem Věra Haluzová zprostředkovává, jsou pro ně nezapomenutelné. Dostávají zcela jiný vztah ke kulturním hodnotám, uchovávají si vzpomínky na cesty, pamatují si slavnostní pocity a zároveň se učí toleranci a pochopení názorů druhých lidí a národů.

To vše, a hlavně systematickou práci se souborem Malé Zálesí by Věra Haluzová nemohla v minulosti vykonávat bez plné podpory svého manžela Janíčka, který ji dodnes vozí osobním autem na všech zkoušky, instruktáže, jednání, přehlídky a koncerty. Musíme obdivovat jeho trpělivost, lásku k dětem a obrovské pochopení pro práci své ženy. Za jeho pomoc mu patří velké poděkování.

Věra Haluzová byla iniciátorkou a hlavní autorkou I. světového festivalu dětského folkloru. Konal se v roce 1992, v tehdejším Československu, u příležitosti 400. výročí narození učitele národů Jana Amose Komenského. Jedno z festivalových míst bylo i v Luhačovicích a od té doby se zde každoročně koná dětský mezinárodní festival. Věra Haluzová pro něj například v letech 1993 - 1995 autorsky připravila triptych na počest Leoše Janáčka. V roce 1996 věnovala hlavní festivalový pořad osobnosti profesora Antonína Václavíka, rodáka z Pozlovic, které staly také jejím domovem. Hlavní pořad dalšího ročníku nazvala "Co si svážu do uzlíčku".

Luhačovické Zálesí se Věře Haluzové stalo druhým domovem v nejtěžších letech jejího života a tento kraj ji inspiroval k vytvoření mnoha skvělých pořadů. Odhalil jí svoji skrytou krásu, okouzlil ji půvabem své krajiny a ukázal bohatství lidového zvykosloví, z něhož čerpá životní sílu i poznání. Věra Haluzová se vždy snažila o co neúplnější poznání dětského folkoru nejen luhačovického Zálesí, ale pro potřeby festivalových pořadů se velmi dobře seznámila také s folklorem zemí střední Evropy.

Věra Haluzová má zvláštní dar pozorovat věci, které unikají zájmu a o čím druhých. Umí vysvětlit své myšlenky, vždy vytvoří příjemnou a nezapomenutelnou atmosféru. Dokáže přiblížit svět hudby, písní a tance dětem tak, aby se jim stal srozumitelný. Všichni si hluboce vážíme těch, kteří dokáží děti nejen mnohému naučit, ale současně jim dát i to nejlepší ze sebe - své nadšení, zápal, schopnost zvládnout dlouhodobé a těžké úkoly a přitom se umět radovat ze života. Vše toto Věra Haluzová dětem dlouhá léta věnovala.Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop