English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Ocenění jubilanta Radomila Rejška

Ocenění jubilanta Radomila Rejška

12.3.2009

Na Ministersvu školství, mládeže a tělovýchovy přijala včera Eva Bartoňová,
I.náměstkyně ministra známého folkloristu, propagátora lidových tanců a písní, tanečního pedagoga Radomila Rejška, u příležitosti jeho životního jubilea 80 let. V úvodu setkání Eva Bartoňová ocenila celoživotní práci a aktivity jubilanta v oblasti folkloru, jeho záslužnou činnost pedagogickou, vzdělávací i publikační.

Slavnostní chvíle při přijetí na ministerstvu prožívala s jubilentem i jeho manželka Eva Rejšková, která rovněž svůj život zascvětila lidovému umění a folkloru.
Za Folklorní sdružení ČR byli přítomni předseda Zdeněk Pšenica, tajemník Jiří Pokorný, šéfredaktor Folkloru Kazimír Jánoška, Jaroslav Mikunda a Dušan Macháček.

V srdečné besedě se hovořilo o folkloru, činnosti souborů, vztahu dětí a mladých k lidovému umění, o záslužné práci Základních uměleckých škol při výchově mladých muzikantů a zpěváků i pro činnost dětských folklorních souborů.

Radomil Rejšek vzpomínal na své působení na katedře tělesné výchovy na matematicko fyzikální fakultě KU, na více než čtyřicetileté aktivity v souboru Josefa Vycpálka. Náměstkyně ministra se zajímala i o jeho autorskou spolupráci při tvorbě programů na folklorních festivalech, lektorskou a činnost v řadě zemí Evropy, Asie a Ameriky, kde propagoval naše lidové písně a tance.

Na závěr setkání popřála Eva Bartoňová jubilantovi i jeho životní družce Evě do dalších let hodně zdraví, životního elánu a spokojenosti.

Za Folklorní sdružení ČR poděkoval Radomilu Rejžkovi za jeho celoživotní práci a aktivity ve prospěch našeho folkloru Zdeněk Pšenica.

Dušan Macháček, foto dm

 

K životnímu jubileu Radomila Rejška vyšel článek v únorovém čísle časopisu FOLKLOR:

RADOMIL REJŠEK

Život prosycený tancem a zpěvem

Patří k nejznámějším domácím folkloristům, českým a moravským lidovým tancům se věnuje už více jak šedesát let. Začínal v proslulém Vycpálkově souboru lidových písní a tanců, od poloviny sedmdesátých let minulého století ho i s manželkou Evou vedl. Ano, řeč je o Radku Rejškovi, vysoce uznávaném tanečníkovi, zpěvákovi a tanečním pedagogovi, který v polovině letošního února oslaví nádherné životní jubileum – osmdesát let!

Radomil Rejšek se narodil 16. února 1929 na jižní Moravě v Dyji, okr. Znojmo. Za II. světové války byla rodina vysídlena do jižních Čech, po válce se vrátila zpět do Znojma. Oba tyto regiony – jižní Čechy a jižní Morava se mu staly nejbližší. Vyznává se, je to pro širokou škálu citu, kterou nalézá v jejich písních a tancích.

Vysokoškolský pedagog

Maturoval na reálném gymnáziu ve Znojmě (1948) a v letech 1948-52 vystudoval Pedagogickou a Filozofickou fakultu UK v Praze – obory tělesná výchova a geografie. Od roku 1952 vyučoval na katedře tělesné výchovy Matematicko–fyzikální fakulty UK v Praze, v letech 1975–1992 byl jejím vedoucím.

Tanečník a zpěvák

V letech 1949–1992 působil v souboru Josefa Vycpálka, jako sólový tanečník, zpěvák a pedagog. Práce v souboru, lidová píseň, lidový tanec se mu stal celoživotním zájmem, kde mohl realizovat svůj talent, své schopnosti, znalosti i zkušenosti. Jako tělocvikář považuje lidový tanec za jedinečnou pohybovou aktivitu, za plnohodnotný prostředek k pohybovému, morálnímu, rozumovému a citovému rozvíjení člověka.

Autor i porotce

Své zkušenosti a znalosti předával nezištně řadu let i dalším českým, ale i moravským souborům, byl lektorem v kurzech pořádaných tehdejším Ústředním domem lidové tvořivosti. Věnoval se především pohybové přípravě tanečníků, metodických postupům při nácviku tanců, ale i popisům tanců a práci podle nich. Působil v porotách přehlídek, soutěží folklorních souborů, autorsky se podílel na programech festivalů, ať už ve Strážnici, kde jako člen autorského týmu získal Cenu festivalu, v Červeném Kostelci, v Dolní Černé, nebo na Polabské voničce v Nymburce, kde byl za spolupráci odměněn bronzovou medailí města. Jako zpěvák natočil řadu lidových písní v Čs. rozhlase. V roce 1987 získal titul Zasloužilý pracovník kultury.

Velvyslanec“ folkloru

Významná je jeho lektorská činnost i propagace našich lidových tanců a písní v zahraničí (Belgie, Luxemburg, Německo, Švýcarsko, Francie, Japonsko, USA, Kanada, Kuba, Hong-Kong). Jako dlouholetý člen světového prezidia I.O.V. se stal spoluzakladatelem Národní sekce I.O.V. ČR a řadu let byl jejím tajemníkem. Prostřednictvím Folklorního sdružení ČR rozvinul širokou spolupráci na mezinárodním poli a zprostředkoval kontakty s organizátory a pořadateli zahraničních festivalů.

Celoživotní dílo

Poměrně rozsáhlá je publikační činnost Doc. R. Rejška. Jsou to především metodické a repertoárové publikace: Výběr snadných českých tanců I. A I. (Praha 1972); Zatancujme si! Výběr lidových tanců z Čech a Moravy (Praha 1981); Lidové tance českého Horácka; Z díla Č. Holase, J. Seidla, J. Špičáka, Z. Soukupové a J. Zemánka (Praha 1983); Náš tatíček ševcuje. Řemeslo v českých lidových tancích (Praha 1993); Východočeské mateníky. Upravené zápisy tanců s proměnlivým taktem ze sbírek Č. Holase aj. Zemánka (Praha 1993); Vesele do kola, děti! Rukověť vedoucího souboru (Praha 1999). Věnoval se i základnímu názvosloví tělesných cvičení pro taneční soubory (Praha 1972), vypracoval skripta Úvodu do studia lidového tance (Praha 1987), metodickou příručku Zakládáme folklorní soubor (Praha 1988) či popis choreografie tance Rejdovák a rejdovačka (Praha 1982).

 

* * *

Radomil – či Radek Rejšek je v souborech populární a je znám jako vynikající tanečník a výborný zpěvák, který svým příkladem ovlivnil řadu dalších členů souborů, pro něž se stal uznávanou autoritou.

Připravil: (er)

 

FOLKLOR č. 2/2009. str 17

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop