English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Ocenění Českého rozhlasu za podporu folkloru

Ocenění Českého rozhlasu za podporu folkloru

22.4.2013

Na dnešním společném zasedání představitelů Českého rozhlasu a Folklorního sdružení ČR byla vyhodnocena jejich vzájemná spolupráce v uplynulém roce při šíření tradičních hodnot lidové kultury ve společnosti.

V úvodu jednání ústřední ředitel Petr Duhan ocenil dělnou spolupráci Českého rozhlasu a Folklorního sdružení ČR. Výsledky dosažené v uplynulém roce proto vnímá jako „závdavek“ pro letošní rok, který nabídne tvůrčím pracovníkům rozhlasu ke zpravodajskému či reportážnímu „zpracování“ rozsáhlý obsahový materiál pětašedesáti folklorních festivalů a slavností, nemluvě o dalších desítkách akcí tradiční lidové kultury v obcích a městech Čech, Moravy a Slezska.

V závěru svého vystoupení generální ředitel přislíbil, že Český rozhlas bude nadále považovat téma folkloru především hudebním pojetí za jednu z programových dominant nových vysílacích schémat jednotlivých stanic ČRo. Zvlášť patrné by to mělo být na novém národním okruhu ČRo, který by měl zahájit vysílání v příštím roce.

„Nebýt Českého rozhlasu a vstřícného vztahu jeho vedení k folkloru, stěží bychom mohli mluvit o České republice jako o folklorní velmoci,“ zdůraznil předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica k dlouhodobé spolupráci s ČRo, který letos oslaví již 90. výročí své existence. Současně ocenil podíl regionálních redakcí ČRo, které systematicky věnují pozornost folklornímu dění v okruhu vlastní působnosti

. Ve vazbě na letošní rok předseda sdružení požádal generálního ředitele ČRo o zvýšenou mediální podporu především dětských folklorních festivalů a slavností, které představují – obrazně řečeno – „vlajkovou loď“ folklorního hnutí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, která je nezastupitelnou platformou předávání lidových tradic z generace na generaci. Předseda Sdružení vyjádřil přesvědčení, že i zásluhou úzké spolupráce s Českým rozhlasem a jeho široké mediální podpory akcí lidové kultury, obohatí letošní folklorní rok kulturně-společenský život všech krajů České republiky.

 V další části jednání byly posouzeny konkrétní náměty na vzájemnou spolupráci obou organizací v roce 90. výročí Českého rozhlasu. Pro prezentaci tohoto jubilea ve veřejnosti, včetně propagace nových programových záměrů Čro, zástupci FoS ČR nabídli k využití možnosti, které skýtají mediální nosiče sdružení − webový portál www.folklornisdruzeni.cz a časopis FOLKLOR, a tiskové materiály vydávané pro potřeby souborů a jednotlivých folklorních festivalů a slavností.

 

Kontakt:

Folklorní sdružení ČR

Senovážné nám. 24

116 47 Praha 1

Tel.: 234 621 252, 775 013 129

E-mail:

www.folklornisdruzeni.cz

 

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop