English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Obhajoby na Škole folklorních tradic

Obhajoby na Škole folklorních tradic

29.3.2009

V sobotu 28.3. 2009 vyvrcholil v Praze zkouškami a obhajobou závěrečných prací čtvrtý běh Školy folklorních tradic ( 2007 - 2009). V průběhu slavnostního zakončení byla předána Osvědčení 35 absolventům. Z nich pět absolvovalo Školu s vyznamenáním. Na realizaci Školy folklorních tradic se podílely Národní ústav lidové kultury Strážnice, Národní informační a poradenské střediska pro kulturu - ARTAMA a Folklorní sdružení ČR.

Dvouleté studium, které probíhalo formou víkendových soustředění, bylo náročné na čas frekventantů i vyučujících, neboť zahrnovalo( září 2007 - březen 2009) více než 300 vyučujících hodin, z nichž téměř polovina byla zaměřena na teorii a druhá část na prakticko- teoretickou výuku. Odborná komise hodnotila znalosti a tvůrčí dovednost na základě závěrečných testů, odborné zkouška a obhajoby závěrečné práce, spojené s praktickou  tanečně scénickou ukázkou.

 Předsedkyně odborné komise PhDr. Alena Shauerová v závěru vyzvedla výbornou úroveň všech absolventů, jejich zápal a tvůrčí přístup ke studiu. Zvlášť ocenila mimořádnou obětavost dvou absolventek, které v průběhu druhého ročníku, jako čerstvé maminky, absolvovaly soustředění i zkouškyv doprovodu malých batolat.

Absolventi vzdělávacího projektu jsou na základě Osvědčení jmenováni Lektory a interprety tanečních a hudebních lidových tradic.

Na slavnostním vyvrcholení Školy folklorních tradic blahopřáli čerstvým absolventům zástupkyně ředitele NULK Strážnice Vlasta Ondrušová, předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica a Pavlína Čermáková, vedoucí ARTAMA. Vyslovili přesvědčení, že získané znalosti a tvůrčí dovednosti plně využijí při své činnosti ve vedení souborů, při soutěžích a přehlídkách, zejména dětských foklorních souborů.

Rovněž poděkovali za výbornou a obětavou práci všech vyučujících a lektorů i členům závěrečné odborné komise, která pracovala ve složení:
Alena Shauerová - FF Masarykovy univerzity Brno, Bohumíra Eliášová - AMU Praha, Jana Křenková - JAMU Brno, Daniela Stavělová - Etnologiský ústav Akademie věd, Kamila Skopová - výtvarnice, Lubomír Tyllner - Etnologický ústav AV, Pavlína Čermáková - ARTAMA / NIPOS.

 

D. Macháček

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop