English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > O projektu ČRDM „Kecejme do toho“

O projektu ČRDM „Kecejme do toho“

10.11.2010

O projektu ČRDM „Kecejme do toho“

 

Pár informcí o projektu:

Folklorní Sdružení ČR je jednou ze zakladajících organizací České rady dětí a mládeže, která nyní nabízí mladým lidem vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. Zároveň poskytuje také prostor přinášet témata nová, podle vašeho zájmu. Řekněte nám co vás pálí!

Na portálu

http://www.kecejmedotoho.cz/

můžete hlasovat a diskutovat o tématech i konkrétních návrzích, které budeme společně poté dále diskutovat s úředníky, politiky a dalšími.
Mládež se může do projektu taktéž zapojit aktivně jako dobrovlníci.

 

Témata se týkají obecně společnosti a byloby fajn aby se k nim vyjádřilo co nejvíce osob a to pokud možno co nejpestřejší vzorek.

Ondřej Mánek

Folklorní sdružení ČR
Senovážné náměstí 24, 116 47 PRAHA 1
mob: 731 120 512
tel: 234 621 268 (493)

www.folklornisdruzeni.cz

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop