English version

O možnostech spolupráce v Sušici

8.9.2012

V úterý 4. září na pracovním setkání v Sušici  hovořili o formách spolupráce předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica s představiteli města Sušice starostou Petrem Mottlem, místostarostkou Věrou Marešovou, ředitelkou MKS Jitkou Doubravovou, za účasti senátorky a sušické zastupitelky Jiřiny Rippelové, která schůzku iniciovala.

Folklór má své místo i na Šumavě. Projevy lidové kultury, ať se jedná o hudbu, písně, tanec, zvyky a obyčeje či lidová řemesla, jsou dědictvím předchozích generací, projevem svébytnosti národa a jeho bohatstvím a právě proto je třeba jeho rozvoj a popularitu neustále podporovat. Ať už iniciováním vlastních aktivit v rámci rozvoje lokality, nebo formou nadregionální spolupráce s renomovanými subjekty.

Domnívám se, že i u nás v Sušici by se mohla pořádat vystoupení folklorních souborů, tuzemských či z daleké ciziny, která by obohatila kulturní život města. Sama jsem byla překvapena, z jak exotických zemí jezdí soubory například na mezinárodní festival do Klatov,“ řekla v úvodu setkání Jiřína Rippelová.

Zdeněk Pšenica objasnil fungování Folklorního sdružení seznámil přítomné s jeho historií, současnými bohatými aktivitami i plány do budoucna.“Folklorní sdružení ČR je v současnosti špičkovým subjektem ve svém oboru, celosvětově uznávanou a respektovanou organizací. Za dobu svého působení si vybudovala renomé na tuzemských i mezinárodních festivalech, spolupracuje se strategickými partnery“ uvedl mimo jiné. Do svých aktivit by sdružení chtělo zapojit co nejvíce partnerských měst, nabídka směřuje i do Sušice.

Menší partnerská města se k nám připojují například jako hostitelé dílčích festivalových koncertů, výměnných dlouhodobějších pobytů souborů z atraktivních destinací jako Peru, Nový Zéland, Čína, Indie – tzv. „kolečka“, případně krátkodobých návštěv evropských souborů . Samozřejmě nabídka funguje i opačným směrem, to znamená účast domácích souborů na festivalech v zahraničí. Svým partnerům jsme schopni poskytnout kompletní servis v záležitostech pořadatelských, mediálních, finančních programových...“ doplnil předseda Sdružení. „Konkrétně by“Sušice by mohla být hostitelem jednoho ze satelitních festivalových dnů v rámci např. Mezinárodního folklorního festivalu pořádaného v Klatovech, nebo účastníkem již zmiňovaných koleček a půl koleček.“

FOS ČR má v současné době na kontě pořádání desítek domácích a zahraničních festivalů, pěveckých soutěží ( Soutěž Zpěváček), multimediální projekty (vzdělávací), vydává CD, publikace, informační a propagační materiály, časopis Folklor. Je garantem zahraniční spolupráce s desítkami zemí.

Návrh na spolupráci se v Sušici setkal s kladnou odezvou. Představitelé města i kulturního života projevili zájem o účast na jednáních týkajících se nejbližších regionálních projektů. Sušice by se tak vbrzku mohla zařadit mezi partnery Folklorního sdružení a má šanci obohatit nabídku společenského dění ve městě i jeho okolí o další zajímavý žánr.

VC

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop