English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > O cestovním ruchu a folkloru v Jihlavě

O cestovním ruchu a folkloru v Jihlavě

4.3.2010

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě pořádala mezinárodní konferenci na téma Kulturní cestovní ruch. Své příspěvky prezentovali představitelé řady institucí, organizací, ústavů, které se zabývají problematikou cestovního ruchu. Mezi nimi byl i předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica. Ve svém vystoupení na plenu konference hovořil o významu lidové kultury pro domácí i zahraniční cestovní ruch.

Účastníky informoval o tom, že naše soubory a zejména folklorní festivaly, slavnosti, stovky akcí v městech a obcích přispívají k rozvoji cestovního ruch v jednotlivých regionech a jsou stále přitažlivější i pro zahraniční návštěvníky a turisty. Předseda FoS ČR připomenul, že jen v lońském roce navštívilo 60 našich členských folklorních festivalů a slavností více než 1,6 milionu návštěvníků. Na příklad MFF Pražský jarmark 120 tisíc našich a zahraničních návštěvníků.

Na většině festivalů vystupují i zahraniční soubory nejen z evropy , ale i dalších světadílů. Každoročně více než dvěstě našich souborů vystupuje na obdobných slavnostech a festivalech v zahraničí.

Některé cestovní kanceláře pořádají na tyto, ale i místní tradiční lidové akce speciální zájezdy.

Folklorní sdružení ČR ve spolupráci s Českými centry v zahraničí, ale i Czech Tourism, a dalšími partnery propaguje lidové a folklorní akce prostřednictvím tištěných brožur, multimediálních projektů, ale i výstav. Příkladem je výstava Česká republika -folklorní velmoc v srdci Evropy, ktará byla prezentována již na Slovensku, v Rusku, na Ukrajině, v Egyptě a letos poputuje i do dalších zemí.

Na konferenci vystoupilo se zajímavými příspěvky několik desítek zástupců z kateder vysokých škol, muzeí, národního památkového úřadu, předseda Sdružení historických sídel Čech , Moravy a Slezska  Petr Sedláček, zástupci z Rakouska a Itálie přispěli svými zkušenostmi z využívání kultury v turistice, diskutovalo se i o náboženské turistice a dalších zajímavých tematech.

Více informací o konferenci http://www.vspji.cz/mezinarodni_konference/2010/

DM

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop