English version

Nový výbor na startovní čáře

31.7.2008

Nový výbor na startovní čáře

Nový výbor Folklorního sdružení České republiky se sešel na svém prázdninovém jednání za účasti předsedy a místopředsedy kontrolní komise o posledním červencovém víkendu v Českých Budějovicích. Hlavním obsahem jednání byly vyhodnocení nedávné valné hromady sdružení, diskuse o vymezení kompetencí a programové orientace jednotlivých členů a konkretizace programu FoS ČR na zbývající část roku 2008.

            Ve druhé polovině tohoto roku by se měl výbor věnovat vymezení hlavních směrů vzdělávání členské základny, zejména programovému zaměření vzdělávacích seminářů při výročních setkáních vedoucích členských souborů. Bude jednat také o změnách v ediční a informační činnosti. Výbor určil také priority sdružení v oblastech ekonomiky, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. Potvrdil také termíny významných akcí v tomto období: MFF Pražský jarmark (26. – 31.8.) MFDFS Písní a tancem v Luhačovicích (11. – 14.9.), koncerty Zpěváček – Slávik a Zpíváme pro radost (10. – 12. 10.). Uskuteční se také jednání výboru (26.-27.9. a 21.-22.11.), porada ředitelů folklorních slavností a festivalů (říjen 08) a budou pokračovat přípravy XII. Národního krojového plesu (7.2. 2009 v Obecním domě v Praze).

            Velká část jednání byla věnována dořešení základních přístupů FoS ČR k přehlídkám dětských folklorních souborů v roce 2009. Výbor vyjádřil připomínky k propozicím Celostátní přehlídky dětských folklorních souborů, zpracovaným NIPOS-Artama a pověřil místopředsedu Josefa Langera jejich projednáním v příslušných orgánech.

            Výbor schválil postup předsedy a sekretariátu v jednání o záchraně Vojenského uměleckého souboru Ondráš a vyzývá své členské soubory k podepisování petice občanů „Zachraňte Ondráš“, jejíž text a podpisové archy jsou ke stažení na www.folklornisdruzeni.cz. Výbor vysoce pozitivně zhodnotil letošní program FoS ČR ve Strážnici a vyjádřil poděkování Miroslavu Ekartovi, autorovi a režisérovi programu.

            V sobotu 26.7. 2008 se výbor zúčastnil zahájení XI. Selských slavností v Holašovicích.                                                                                                             Jiří Pokorný

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop