English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Nový ročník Školy folklorních tradic

Nový ročník Školy folklorních tradic

7.1.2013

NIPOS Praha, Národní ústav lidové kultury Strážnice aFolklorní sdružení ČR Praha otevírají šestý běh Školy folklorních tradic, kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kurz je určen současným i budoucím vedoucím, uměleckým vedoucím, organizačním pracovníkům folklorních souborů, pedagogům a dalším vážným zájemcům o lidový tanec a tradiční lidovou kulturu vůbec.

 Čtyř semestrální kurz se uskuteční od září 2013 do dubna 2015 v Praze.
  Studium bude  rozděleno do dvou ročníků vždy po dvou semestrech  -

1.      ročník: (září 2013 - prosinec 2013 celkem 5 výukových víkendů, leden 2014 - duben 2014 celkem 4 výukové víkendy),

2.      ročník: (září 2014 - prosinec 2014 celkem 5 výukových víkendů, leden 2015 - duben 2015 celkem 4 výukové víkendy).

 Obsahem kurzu jsou následující předměty:

Pohybová průprava a její metodika

Základy anatomie a fyziologie         

Úvod do studia lidové kultury  

Lidový tanec v ČR (nácvik a metodika)

Úvod do hudební teorie

Zpěv ve folklorním souboru

Dětský folklor           

Základy choreografie

Základy pedagogiky a psychologie

Dramaturgie ve folklorním souboru

Lidový kroj

Mluvené slovo

Divadelní a dramatické prvky ve folkloru

Režijní minimum

 Vyučovat v jednotlivých předmětech přislíbili přední odborníci i souboroví praktici. Kurz bude ukončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou.

Kurz má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, to znamená, že po jeho absolvování získá posluchač osvědčení o nové kvalifikaci.

Kurz má vysokou úroveň obsahem i realizací a vyžaduje maximální soustředění na teoretickou i praktickou stránku výuky. Podmínkou absolvování kurzu je  účast  na každém víkendovém soustředění, kterých bude v obou ročnících celkem osmnáct. Za semestr je povolena vždy pouze jedna absence (řádně omluvena). Postup do dalšího ročníku je podmíněn složením všech předepsaných zkoušek a zápočtů.  

Uchazeči musí být starší 18 let a mít ukončené středoškolské vzdělání.    

Školné za semestr činí 2.900,- Kč, tzn. celkem 11.600,- Kč (za čtyři semestry). Tato částka se může ještě mírně změnit v závislosti na místě pořádání kurzu. Školné za jednotlivé semestry musí být uhrazeno vždy před zahájením daného semestru. Náklady na stravování, ubytování a dopravu si uhradí  účastník sám.

 Upozorňujeme, že počet míst je omezen.

V případě nedostatečného počtu zájemců si organizátoři vyhrazují právo kurz v těchto termínech nepořádat.

PhDr. Jan Krist, ředitel NÚLK Strážnice

Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS Praha

Zdeněk Pšenica, předseda FoS ČR Praha

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop