English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Zápis ze Setkání ředitelů Folklorních festivalů 2008

Zápis ze Setkání ředitelů Folklorních festivalů 2008

15.12.2008

Zápis ze Setkání ředitelů Folklorních festivalů 2008

Zápis ze schůze Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR 24. listopadu 2008 v Praze

 

Jednání zahájil pan Jan Hálek, pověřený řízením Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR . Uvítal všechny přítomné na slavnostním vyhodnocení folklorních přehlídek a festivalů, které se koná v Senátu Parlamentu ČR již po několik let. 

24. ldtopadu 2008, Senát Parlamentu ČR:

Přítomni:

Ředitelé lidových slavností a folklorních festivalů:

Pavel Brůžek (MFF Písek), Vlasta Cibulová (Pražský jarmark), Josef Dospěl (Jihlavské setkání), Vlasta Dvořáková (Český Krumlov), Radka Ehrenbergerová (Tradice Evropy), Radomír Golas (Setkání CM VK Frenštát pod Radhoštěm), Libor Habarta, Marta Polášková (MFF Kunovice), Marie Havranová (Babí léto Valašské Meziříčí), Sandra Heřmanová (Mariánský podzim), Bohumil Chochola (Tuchlovice), Michael Jahoda (Písní a tancem Luhačovice), Regina Kokešová (Křenovice), Čestmír Komárek, Hana Maděrová, Anna Minářová (F-Scéna Brno), Vítězslav Koukal (Rožnovské slavnosti), Eliška Krejčíčková (Poodří F. Lýska), Jan Krist (MFF Strážnice), Kateřina Macečková (Folklor bez hranic Ostrava), Rostislav Marada (Svatobořice-Mistřín), Radek Matuszny (Gorolski Swieto), Jaromír Matušů (Vsetínský krpec), Petr Mědílek, Iva Ceprová (MFF Červený Kostelec), Tatiana Pálenská (Senioři Petrov), Petr Ryba (Čermenské slavnosti), Jindřich a Zdeňka Rychterovi (Slavnosti pod Zvičinou Lázně Bělohrad), Marcel Řimák (Štěpy Veselí nad Moravou), Petr Semelka (MFF Tolštejnského panství Krásná Lípa), Milan Slavík (Adámkova slavnosti Hlinsko), Jana Šamánková (Frenštátské slavnosti), Milan a Pavla Škochovi (Kovářov), Luďka Šulová ( Krajanský festival Praha), Zdeněk Tofel, Edita Golová (Souznění Ostrava), Vilém Trumpeš (Dambořice), Irena Valentová (MFF Klatovy), Šárka a Tomáš Vojtkulákovi (Třebický koláč Ostrava), Michaela Vondráčková (MFF Plzeň), Alena Wolfová (Mělnický vrkoč), Milan Zelinka (MFF Brno)

Starostové a zástupci měst a obcí, představitelé krajů:

Vladimír Adam (Brno), Martin Bortlík (Bolatice), Karel Burda (Tuchlovice), Lubomír Gajdůšek (Vsetín), Jana Gálová (Krásná Lípa), Jarmila Hrušková (Blatnička), Jan Husák (Těšany), Josef Janeček (Mrákov), Olga Kalčíková (Plzeňský kraj), Miloslava Kavánová (Poniklá), Drahomír Kolařík (Křenovice), Jana Konečná (Olomoucký kraj), Josef Kratochvíl (Dambořice), Petr Mědílek (Červený Kostelec), paní Nedvědická (Milotice), Herbert Pavera (Bolatice), Hana Příleská (Zlínský kraj), Ivana Říhová (Strakonice), Petr Sedláček (Kroměříž), František Šichravek (Ostrava – Třebovice), Pavel Šubr (Lázně Bělohrad), Jan Tourek (Světlá nad Sázavou), Josef Varmuža (Svatobořice-Mistřín), Eva Veselá (Písek), Lenka Vičarová (Rožnov p.R.), Věra Závidčáková (Stará Ves nad Ondřejnicí), Dagmar Zvěřinová (Žďár nad Sázavou)

Senátoři Parlamentu ČR:

Hana Doupovcová, Alena Gajdůšková, Jan Hálek, pověřený řízením školského a kulturního výboru, Dagmar Zvěřinová

Představitelé a redaktoři sdělovacích prostředků:

Vlasta Cibulová (tiskové zprávy FoS ČR), Tomáš Hejzlar (Haló noviny), Martin Holík (ředitel Rádia Proglas), Slávek Hrzal (ředitel DTA), Kazimír Jánoška (časopis Folklor), Václav Kasík, generální ředitel, Zuzana Filípková, Hana Košařová (Český rozhlas), Petr Kudela (náměstek ředitele TV NOE), Dušan Macháček (místopředseda mediální komise FoS ČR), Daniel Meller (vydavatel REVUEHOTEL), Ilja Racek, ředitel, Marta Růžičková, Marek Halfar (ČT Ostrava)

Ostatní hosté:

Eva Bartoňová (1. náměstkyně a státní tajemnice MŠMT), Peter Brňo (velvyslanec Slovenské republiky v ČR), Michal Burian, ředitel, Jaromíra Dostálová, Kateřina Gryndlerová (ECEAT Tišnov), Bořek Drábek (manažer Zlaté stránky), Martin Houska (dramatik), Marta Hubová (tajemnice školského a kulturního výboru), Rostislav Hlosta (ředitel multimediálních projektů), Eduard Kavala (předseda Spolku za obnovu venkova), Martin Jovčevski (rada velvyslanectví Bulharska), Jaroslav Kantůrek (generální ředitel Správy Českých center), Blanka Kramolišová (ředitelka komunikace OSA), Jaroslav Krejzlík (generální sekretář KČT), Jan Krist (ředitel NÚLK), Václav Liška (náměstek starosty SHČMS), Zdeněk Opatřil (předseda Českoslovanské národopisné společnosti), Michal Opletal (Studio Vemori), Tomáš Pernický (ředitel odboru pro krajany MZV), Milan Sedláček (vrchní ředitel MZV), Jiří Sloupenský a Jiří Sloupenský ml. (majitelé TG Tisk Lanškroun), Jana Smutná (ředitelka Tradice Slovácka), Miroslav Štěpán (generální ředitel HZS ČR), Jiří Vačkář (náměstek MMR), Petr Vašíček (člen předsednictva odboru ČOS), Rostislav Vondruška (ředitel CzechTourismu), Ivana Vozková (MK), Jan Wiesner (předseda SČMVD), Jindřich Žydek (vicepresident AKC ČR)

Představitelé FoS ČR:

Jiří Janda, Eva Jelínková, Ivanka Lázniková, Bedřiška Mikundová, Jiří Pokorný, Zdeněk Pšenica, Lenka Vintrová, Jarmila Zorbićová.

 

V úvodu vystoupili po znělce FoS ČR finalisté soutěže Zpěváček Velké Losiny 2008 Jan Kukal a Tereza Špačková se svými kamarády z Dětské lidové muziky Modřenec Praha.

Jednání zahájil pan Jan Hálek, pověřený řízením Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR . Uvítal všechny přítomné na slavnostním vyhodnocení folklorních přehlídek a festivalů, které se koná v Senátu Parlamentu ČR již po několik let. Vystoupení dětí bylo tím nejkrásnějším úvodem do dnešního jednání. Po revoluci měl obavu o další osud folkloru, ale když dnes vidí nadšení a chloubu mladých lidí, s jakými si oblékají lidový kroj, nebojí se o jeho další vývoj v České republice. Poděkoval všem účastníkům za obětavou práci, kterou folkloru věnují a popřál jim mnoho úspěchů.

Poté se řízení jednání ujal pan Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního sdružení ČR. Jmenovitě přivítal hosty jednání a seznámil přítomné s programem.

Paní Eva Bartoňová, náměstkyně MŠMT ČR, ve svém vystoupení vysoce ocenila spolupráci MŠMT a FoS ČR. Ministerstvo si vysoce váží práce neziskových organizací, působících na úseku dětí a mládeže a dotace na jejich činnost nebyla pro roky 2008 a 2009 krácena. MŠMT si je vědomo významného vlivu FoS ČR mezi dětmi a mládeží a váží si jeho úspěchů. MŠMT využije možností prezentace folklorních souborů v období předsednictví ČR v EU. FoS ČR dokáže přes široké spektrum politických stran dávat lidi dohromady, to je velmi dobře. Popřála všem účastníkům mnoho úspěchů.

Pan Jiří Vačkář, náměstek MMR, upozornil na skutečnost, že se v jeden den sešly v Senátu dvě akce – setkání ředitelů festivalů a hodnocení vesnice roku, která probíhá v rámci programu obnovy venkova a ke které patří i hodnocení folkloru. V podpoře folkloru je třeba pokračovat, usilovat o to, aby nezanikl a dále se rozvíjel. Je dobře, že na akcích vidíme hodně mladých lidí . Národní tradice je třeba udržovat. Ti, kteří neznají svoji historii, nemohou znát ani svoji budoucnost.

Pan Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlas, řekl ve svém vystoupení, že nás všechny spojuje úcta k tradicím. V dnešní době, kdy se stáváme členy větších celků, se na tradici nesmí zapomínat, protože ona nám připomíná naše kořeny. Poděkoval za společné aktivity při oslavách 85. výročí Českého rozhlasu, nejstaršího vysílání na Evropském kontinentu. V pátek 21.11. se uskutečnil v Národním domě Na Vinohradech koncert za účasti BROLN. Folklor na závěr oslav Českého rozhlasu bylo to nejlepší, co jsme mohli zvolit. Vše, co se dá nazvat péčí o mládež, zasluhuje obdiv.

Pan Martin Holík, ředitel Rádia Proglas, poděkoval za spolupráci s FoS ČR a řediteli folklorních slavností a festivalů. Rádio Proglas v současné době vysílá folklor 7 hodin týdně a pokrývá 70% území České republiky. Poděkoval za zprávy o pořádaných akcích, rádio oceňuje informace na stránkách www.folklornisdruzeni.cz . Rozsah informací o folklorních akcích zůstane ve vysílání Rádia Proglas zachován.

Pan Slávek Hrzal, ředitel Dětské tiskové agentury a předseda mediální komise FoS ČR, uvedl, že DTA si velice cení možnosti spolupráce s FoS ČR, slavnostmi a festivaly. Dohoda o spolupráci byla podepsána v roce 2004, od té doby se vztahy velice prohloubily, včetně vztahů osobních. DTA věnuje více pozornosti akcím pro děti – soutěži Zpěváček, pražským koncertům Zpěváček – Slávik a Zpíváme pro radost a festivalu Písní a tancem v Luhačovicích, podílí se na propagaci Pražského jarmarku. Poděkoval FoS ČR za partnerství v anketě Zlatý Amos. V nadcházející sezóně chce DTA pokračovat v propagaci slavností a festivalů, více spolupracovat s časopisem Folklor a www.folklornisdruzeni.cz , aby se více objevovaly články o dětech a pro děti. Popřál všem hezké folklorní vánoce.

Pan Bořek Drábek, zástupce společnosti Zlaté stránky – Mediatel v zastoupení generálního ředitele. Spolupráce s FoS ČR se realizuje na základě vzájemné výhodnosti. Informace o folklorních akcích zveřejňují v telefonních seznamech. Poskytují vstupenky VIP, partnerům, což je přijímáno s velkým potěšením. Podle názoru zákazníků – inzerentů – jsou pořádané akce velkým přínosem pro udržení našich národních tradic. V roce 2009 bude jednou z hlavních událostí FoS ČR XII. Národní krojový ples. Partneři ocenili vysokou úroveň plesů ve Žďáru nad Sázavou a už dnes mají zájem o vstupenky na ples v Praze. Chtějí však pomáhat i dalším akcím, které udržují národní kulturu pro další generace.

Pan Ilja Racek, ředitel České televize, Studio Ostrava, se s aktivitami FoS ČR setkal poprvé před 10 lety z pozice náměstka MK ČR. Za uplynulých deset let získal folklor velké zázemí mezi mladými lidmi, což je to nejpodstatnější. Před třemi lety se podařilo prosadit do vysílání České televize pořad Folklorní magazín, který se společně s pořadem brněnského studia Folklorica podílí na propagaci folkloru, střídají na ve vysílání vždy v sobotu dopoledne na 2. programu ČT.

Pan Milan Sedláček, vrchní ředitel MZV ČR, ocenil význam prezentace České republiky v zahraničí prostřednictvím folkloru. Česká centra a kulturní oddělení ambasád ČR v zahraničí hodnotí spolupráci jako velmi dobrou.

Pan Jaroslav Kantůrek, generální ředitel Správy Českých center, řekl, že spolupráce s FoS ČR je aktivní a intenzívní. Starají se o propagaci České republiky v zahraničí. Našli mnoho cest, jak akce vzájemně spojovat s obohacením propagace naší země. Výstava „Česká republiky – folklorní velmoc v srdci Evropy“ je velmi vydařená. První vernisáž se uskutečnila v říjnu v Košicích v rámci Dnů české kultury s vystoupením souboru Hradišťan. Dále se výstava vydá na cestu po Podkarpatské Rusi a Ukrajině do Lvova a Doněcka, pak do Ruska. Další verze je anglicko-španělská, je o ni velký zájem v zemích Latinské Ameriky. Připravuje se další verze v Portugalštině. Česká republika otevírá další České centrum příští rok v Tel Avivu.

Pan Tomáš Pernický, ředitel odboru kulturních vztahů MZV ČR, o sobě prohlásil, že je hrdý Valach a rád chodil na významné akce v zahraničí ve valašském kroji. Připravili širokou koncepci prezentace české kultury v období předsednictví ČR v EU. Součástí je prezentace České republiky jako země s velkou historickou tradicí včetně folkloru. MZV zve folklorní soubory na vystoupení v zahraničí, velký ohlas v Austrálii, osobní zážitky ze společného setkání folklorních souborů z jižní Moravy a Jižní Afriky. V období předsednictví bude zahraničím putovat nejen výstava, ale i několik desítek folklorních souborů.

Pan Rostislav Vondruška, generální ředitel Ctech Tourismu, ocenil úspěšnost spolupráce s FoS ČR. Folklorní akce jsou jedním z témat, které můžeme turistům nabízet ve vrcholné kvalitě. Není to však to jediné, co připravujeme do příštího roku. Úspěšná je společná prezentace slavností a festivalů v katalogu Cesty za folklorem. Uskutečnila se významná společná prezentace turistických tras pro účastníky Europranda na konferenci v Blansku. Folklorní nabídka se objevuje v nabídce cest do České republiky „Enjoy CR“. Folklorní nabídka je významná také jako doprovodná pro velký cestovní ruch.

Pan Peter Brňo, velvyslanec Slovenské republiky v České republice, byl po svém nástupu do funkce překvapen rozměry programu FoS ČR. Folklor a kultury lidi spojují, těší a obohacují. Limitujícím faktorem vzájemných styků je ekonomika, pokud by nebylo těchto limitů, vzájemných kontaktů by bylo mnohem více. Věří, že Slovensko bude díky folkloru i nadále přítomné v České republice. Ocenil unikátní příležitost propagovat folklor díky předsednictví ČR a EU a popřál všem mnoho úspěchů do nového roku.

Pan Miroslav Štěpán, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR, uvedl ve svém vystoupení, že na první pohled je Ministerstvo vnitra na hony vzdáleno kultuře. Přesto byla mezi ním a FoS ČR podepsána partnerská smlouva. MV působí někdy jen jako velký bubák, ale občas by mělo nastavit i jinou tvář, než represivní. Z hlediska priorit MV ČR „kdo si hraje, nezlobí“ a účast na folklorních aktivitách tím působí i jako prevence kriminality. I v současném světě jsou hodnoty, které jsou nevyčíslitelné a takové asi zůstanou. Proto rádi pomáhají folklorním festivalům a on rád se jich osobně zúčastňuje, nejraději neoficiálně, poslouchat to, co lidová tradice vytvořila.

Pan Rostislav Hlosta, ředitel Multimediálních projektů, uvedl, že je k dispozici první průřezové DVD, na zpracování jeho dalších částí se bude pokračovat. K dnešnímu dni je k dispozici více než 80 zpracovaných projektů. Tradici je třeba pomoci, dostávat projekty více mezi lidi. Připravili multimediální kiosek a nabízejí ho festivalům pro informační střediska, cena 15 – 20.000 Kč.

Pan Jan Vízner, předseda Svazu výrobních družstev ČR, zastupoval na jednání podnikatelský sektor a řemesla, která na folklorní akce neoddělitelně patří. Svaz má zájem při rozvíjení folkloru a lidové tradice dále pokračovat. Na festivalech vidí hodně dětí a mládeže a to je to podstatné.

Pan Eduard Kavala, předseda Spolku za obnovu venkova, se podíval na program našeho předsednictví v Českém domě v Bruselu. Není jediný den. Kdy by nějaký soubor neměl vystoupení. . Tyto akce jsou v Bruselu často navštěvovány. Ocenil vliv FoS ČR na podporu lidové kultury. Spolek za obnovu venkova a FoS ČR budou mít také v příštím roce společnou expozici na veletrhu Region Tour v Brně.

 

 

V úvodu druhé části jednání představili houslisté Věra a Pavel Erótovi ukázky tradiční lidové hudby z Japonska a nabídli možné obohacení folklorních festivalů o kulturu této země.

Poté se uskutečnilo vyhlášení výsledků soutěže o největší přínos pro lidovou kulturu v rámci soutěže Vesnice roku za rok 2008.

Ocenění získali:

  1. místo a putovní pohár FoS ČR obec Bolatice z Moravskoslezského kraje
  2. místo obec Mrákov z Plzeňského kraje
  3. místo obec Poniklá z Libereckého kraje.

Ceny a šeky na výrobu propagačních tiskovin v TG Tisk Lanškroun předali senátor Jan Hálek, senátorka Alena Gajdůšková, Jiří Vačkář, náměstek MMR, Eduard Kavala, předseda Spolku za obnovu venkova, Jiří Sloupenský, ředitel TG Tisk Lanškroun se synem a Jiří Pokorný, tajemník FoS ČR.

Za oceněné poděkoval pan Martin Bortlík, starosta obce Bolatice. Uvedl, že si získaného ocenění nesmírně váží. V posledních letech bylo vykonáno mnoho práce k zachování tradic Hlučínska. Lidé v tomto kraji, na pomezí České republiky a Německa, nikdy nevěděli, kam patří. Dnes každodenně dokazují, že žijí nejen prací, ale i kulturou. Seniorky z obce vytvořily krásný lidový kroj, který jim závidí lidé z dalekého okolí. Natočily CD, první v hlučínském nářečí, stejně jako soubor Burianky – soubor dětí a jejich maminek. Všem jim poděkoval za to, že mohl převzít vysoké ocenění. Všechny účastníky jednání pozval do Bolatic a na Hlučínsko.

Paní Alena Gajdůšková, senátorka Senátu Parlamentu České republiky, řekla v úvodu svého vystoupení, že mluvit o folkloru před tímto shromážděním by bylo nošením dříví do lesa a velká troufalost. S lidovým uměním se setkávala již při své práci na odboru školství a kultury ve Zlíně. V té době měla obavy o další osud folkloru. Soubory ve Zlíně na tom nebyly úplně dobře, neměly potřebnou podporu, bylo málo dětských souborů. Má radost z toho, že se situace změnila nejen ve Zlínském kraji, ale v celé republice. Objevuje se spousta dětských souborů. Za to všechno děkuje FoS ČR, Zdeňku Pernicovi, Ladislavu Michálkovi a řadě dalších, bez jejichž práce by se nepodařilo překonat útlum. „Ti lidé to vydupali ze země. Dávali do toho vlastní finanční prostředky, byl to jejich entusiasmus, jejich energie, jejich láska k lidové hudbě a folkloru. Za to jim skutečně patří hluboká úcta a poděkování.“ Protože folklor není jenom o zábavě. Je potřeba si uvědomit, že to není jen ta podívaná, ta zábava. Je dobře, že jsme členy Evropského společenství. Ale znamená to také že nesmíme ztratit svoji stopu, své kořeny. A to můžeme udělat jen díky tomu, že budeme znát svoji historii, tradice, že budeme pěstovat svoji lidovou kulturu. Protože jenom ten, kdo ví, kdo je, kdo má dostatečně zdravé sebevědomí, dokáže také tolerovat, chápat, rozumět těm druhým. A to je to evropské motto „jednota v rozmanitosti“. Jednotná trhem, hospodářstvím, váhou nové Evropy ve světě, ale rozmanitá těmi našimi tradicemi, naší kulturou, která je nejvíce obsažená v lidovém umění. Lidové písničky, texty, které zde jsou, mohou být časem jediným zdrojem čistého jazyka. A to je jeden z důvodů, proč je třeba lidovou kulturu podporovat, proč si to zaslouží. Poděkovala všem, kteří mají zásluhu na tom, že lidové umění žije a rozvíjí se a poblahopřála oceněným obcím.

V reakci na vystoupení pan Zdeněk Pšenica poděkoval za uznání práce FoS ČR, upozornil však, že významné zásluhy na udržení folkloru mají také Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, odbor regionální a národnostní kultury MK, NIPOS – Arama a další. Velkou zásluhu na překonání útlumu však mají také vedoucí souborů, ředitelé festivalů a představitelé měst a obcí, kteří je podporovali.

Paní Blanka Kramolišová, ředitelka komunikace OSA, řekla, že se jako etnografa a dlouholetá tanečnice cítí jako doma mezi přáteli. OSA chrání autorská práva, ale cítí se být také podporovatelem umění. Vedení OSA si váží spolupráce a možnosti prezentace ve festivalových městech a obcích. Dvě smlouvy jsou podepsány, třetí je před podpisem. Poděkovala účastníkům za práci, kterou dělají pro lidovou kulturu.

Pan Petr Sedláček, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, prohlásil, že je po předchozích řečnících těžké říci o folkloru něco nového, ale znamená to, že folklor oslovuje mnoho lidí a vztahuje se k celé řadě činností, které lidi provázejí po celý život. S folklorem je úzce spojena například činnost hasičů, bez nichž se na vesnici většinou nic neobejde. Snahou SHS ČMS je zachování a obnova nemovitých kulturních památek, ale také jejich prezentace. Jaká by mohla být lepší prezentace té němé krásy paměti našeho národa, než ve spojení s živou krásou? To sledují také stovky různých slavností, které se na území našich měst a obcí odehrávají. Folklorní vystoupení probouzejí a podporují lokální patriotismus a hrdost na tradice. Každé folklorní slavnosti předcházejí stovky hodin přípravy a nacvičování a za to patří lidem poděkování. Je třeba to vidět i z té druhé stránky a poděkovat také těm, kteří tuto činnost podporují, představitelům měst a obcí, kde se tyto akce konají.

Pan Jiří Pokorný, tajemník FoS ČR, uvedl obrazovou prezentaci katalogu Cesty za folklorem 2009. Došlo v něm k některým změnám, je textově stručnější a nečlenské akce jsou v něm uvedeny jen formou jednořádkové informace. Katalog je jen jedním prvkem informačního systému, do kterého patří také skládačka, malá skládačka, kalendář akcí, výroby fotovýstavy, rozvoj www stránek, provoz infocentra a další. Pro příští rok počítáme se zpracováním projektů, podporovaných z Evropské unie, pod názvem Folklorní kaleidoskop, které se dotknou krajů Jihomoravského, Vysočina, Jihočeského a Plzeňského. Konkrétní výstupy budou krajské katalogy, www stránky, DVD, podpora propagace festivalů a prezentace produktů na veletrzích cestovního ruchu v letech 2010 a 2011. Představil pana Michala Buriana, ředitele společnosti ECEAT Tišnov, která zvítězila ve výběrovém řízení na sběr dat a zpracování textů katalogů. Poděkoval ředitelům festivalů za pomoc v přípravě Cest za folklorem.

Pan Jaroslav Krejzlík, generální sekretář Klubu českých turistů, poděkoval za účast souborů FoS ČR na oslavách 120. výročí založení KČT. Oslavy probíhaly po celé republice a FoS ČR bylo jedním z nejvýznamnějších partnerů. Soubory přispěly k dobré náladě při oslavách 14. června na Staroměstském náměstí v Praze, v podvečer pak u Petřínské rozhledny, kde byl cíl propagačního pochodu a cyklojízdy. Soubory účinkovaly také na výroční konferenci Evropské asociace turistických klubů 26.9. na hradě Veveří a večer potom v Blansku na slavnostním večeru za účasti 108 delegátů z 28 zemí Evropy. Poděkoval také za pozvání na Pražský jarmark, kde byl cíl jednoho z pochodů Prahou turistickou. Nabídl ředitelům festivalů spolupráci při zajištění doprovodných turistických pochodů.

Pan Jindřich Žydek, vicepresident Asociace kuchařů a cukrářů ČR, hovořil o spolupráci s FoS ČR. Zpočátku byly úvahy o spolupráci mezi FoS ČR a AKC v asociaci přijaty s úsměvem, postupně se však spolupráce úspěšně rozvíjí. To, co je typicky české, italské nebo německé, to jsou lidové tance, jazyk a kuchyně a to je právě to, co bychom měli chránit, protože jsou to skvosty, které bychom mohli ztratit. Jinak budeme časem mluvit jazykem, protkaným anglickými slovy, jíst u Mc Donalda a poslouchat songy zahraničních hitparád. I kuchyně je národním kulturním statkem a národním skvostem, který je třeba chránit. Asociace se účastní projektu renesance českých venkovských hospod a ubytovacích zařízení. Asociace se podílí také na zajištění XII. Národního krojového plesu. Nabízí možnost prezentace tradiční lidové kuchyně na festivalech.

Pan Dušan Macháček, místopředseda mediální komise FoS ČR, upozornil na skutečnost, že v členských souborech je více než 70% dětí a mladých lidí. Jejich odpovídajícím komunikačním prostředkem je především internet. Pro ně jsou naše www stránky jedním z hlavních zdrojů informací. Proto se snažíme o jejich neustálé zdokonalování, inovaci a restrukturalizaci. Chceme také, aby se naše stránky staly zdrojem informací o dění nejen v našem sdružení, ale v celé republice a v zahraničí, zejména na Slovensku. To nelze dělat bez spolupráce s řediteli festivalů. Požádal o zpracování krátkého hodnocení a zaslání spolu s fotografiemi na web. Na první stránce bylo nainstalováno vyhledávání informací pomocí Googlu. K festivalům budou postupně přidávány orientační mapy. Chtěli bychom zřídit také speciální stránky, přístupné jen členské základně. Speciální stránky budou zřízeny také pro časopis Folklor.

Pan Petr Kudela, náměstek ředitele TV NOE, upozornil na odlišnost TV NOE od ostatních. TV NOE je televize dobrých zpráv, o dobrém díle dobrých lidí. Je projektem s výchovným a duchovním aspektem, zaměřeným hlavně na děti a mládež. Zatím patří mezi malé televize, má ale velký dosah. Působí v celé republice s velkým přesahem na Slovensko. Dnes je zařazována mezi 10 největších stanic. Kromě sportu postihuje všechny oblasti života společnosti. Nabízí prostor k propagaci folklorních akcí v rámci zpravodajství. Do všech pořadů je schopna zakomponovat folklor. Spolupracuje se společností Vemori.

Pan Michal Burian, ředitel ECEAT.CZ , seznámil účastníky s obsahem činnosti této společnosti. Je nevládní organizací, občanským sdružením. Zabývá se eko a agro turistikou, udržitelným cestovním ruchem. Struktura cestovního ruchu se výrazně mění, dnes turisté cestují převážně individuálně. Turisté chtějí folklor nejen vidět, ale také prožít a ochutnat. Cílem snažení je, aby folklor byl ještě blíže k přijíždějícím.

Pan Zdeněk Pšenica ve svém závěrečném slově stručně zhodnotil výsledky v jednotlivých oblastech spolupráce. Hovořil o snahách zkvalitnit jednotlivé oblasti pomoci festivalům v posledním roce. Jednání s jednotlivými festivaly by chtěl uzavřít do 15.12., současně projednat spolupráci na další rok. Požádal ředitele festivalů, se kterými hodnocení nebylo dosud uzavřeno, aby ve spolupráci se sekretariátem FoS ČR sjednali termín možnoho setkání. Ukazuje se, že informace potřebujeme daleko dřív, skládačka by měla vyjít do konce dubna. Připravují se kalendář akcí a katalog, který má být pokřtěn na Regio Tour. Současné mediální síla FoS ČR je velice výrazná. TG Tisk je připraven i nadále tisknout pro festivaly za minimální ceny., zlepšily se jeho technické možnosti. Výstava „ČR – folklorní velmoc“ bude elektronicky zaslána všem festivalům k využití. Zásluhu na vzniku této myšlenky má pan František Synek, v realizaci udělaly obrovský kus práce J. Jandová a J. Zorbićová. Poplatek OSA se podle smlouvy nebude zvyšovat ani o valorizaci, je však třeba splnit administrativní požadavky. Nadále platí pro festivaly úrazové a odpovědnostní pojištění. Velký kus práce se podařilo udělat na úseku zahraničí. Letos tento úsek pomohl 36 festivalům. Podařilo se stabilizovat zahraniční tým. Máme už připravené soubory k účasti na festivalech, jsme připraveni pomoci při příjezdech souborů. Nové možnosti propagace jsou v realizaci projektů ROP, budeme se snažit je rozšířit do dalších krajů. K propagaci potřebujeme včas kvalitní materiály – nejbližší možnost RegionTour. Bude se rozšiřovat naše informační středisko, jsme připraveni v něm rozdávat i prodávat materiály festivalů, měst a obcí. V oblasti finanční podpory je snaha posílit podporu z ROP i IOP. 7. února 2009 se koná v Obecním domě v Praze XII. Národní krojový ples, který bude zaměřen na Plzeňsko a Karlovarsko s přesahem do dalších regionů. FoS ČR uvítá ceny do tomboly, které by reprezentovaly festival nebo místo jeho konání.

V závěru poděkoval všem ředitelům a dalším pracovníkům festivalů, vedení měst a obcí, mediálním partnerům, sponzorům a všem, kteří festivalům pomáhají. Poděkoval také výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR za zařazení vyhodnocení festivalů do programu jednání. Poděkoval také předsedovi Senátu Parlamentu ČR, jeho místopředsedům a vedení Senátu za pomoc v přípravě jednání.

 

Zapsal: Jiří Pokorný, tajemník FoS ČR

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop