English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > FoS ČR jednalo o spolupráci s Opolským vojvodstvím

FoS ČR jednalo o spolupráci s Opolským vojvodstvím

11.3.2012

V sídle Folklorního sdružení ČR se v závěru minulého týdne uskutečnilo česko-polské jednání o možnostech rozvoje vzájemné spolupráce na úrovni Opolského vojvodství a českých folkloristů zejména z oblasti Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Za polskou stranu se jednání zúčastnili Janusz Wójcik, ředitel oddělení kultury, sportu a turistiky Úřadu maršálka Opolského vojvodství, Jaroslav Galęza, ředitel Muzea Opolské vesnice v Opoli, Piotr Drobniak, ředitel Polského institutu v Praze a Jan Rylko, předseda Polského kulturně-osvětového svazu v ČR. Za FoS ČR byli přítomni předseda Zdeněk Pšenica, generální sekretář zahraničních vztahů Jarmila Mrnuštíková, tajemník pro Polsko Jan Kuča a šéfredaktor časopisu FOLKLOR Kazimír Jánoška.

V úvodu jednání Zdeněk Pšenica představil hostům postavení Folklorního sdružení ČR ve struktuře tuzemských občanských sdružení, historii jeho vzniku i jednotlivé oblasti činnosti, které pokrývá v současném období. Polské přátele podrobně informoval především o majoritních akcích sdružení. Současně nastínil odlišnosti systému podpory folkloru ze strany českého státu od systému polského, který postrádá střechovou organizaci folkloristů na celostátní úrovni. „Je to škoda,“ zdůraznil Z. Pšenica, „protože Folklorní sdružení ČR nemá na polské straně partnera, který by reprezentoval a současně i zastupoval bohatě členěnou komunitu folklorních souborů, festivalů a slavností v zemi našich severních sousedů.“ V závěru předseda hovořil i o obsahu a formách spolupráce FoS ČR s Olomouckým krajem, která je nadstandardní.

Vedoucí polské delegace Janusz Wójcik ocenil Folklorní sdružení ČR za jeho intenzivní práci ve prospěch českého, moravského a slezského folkloru, která současně vytváří široký prostor pro rozvoj spolupráce na úrovni FoS ČR, Olomoucký kraj a Opolské vojvodství. „Je totiž na co navazovat,“ konstatoval J. Wójcik, „Opolské vojvodství již deset let váže s Olomouckým krajem Smlouva o partnerství, na jejímž základě se daří zejména v posledních letech realizovat takové společensko-poznávací projekty, jako jsou ´Kulturní dědictví − společná úloha´, turistická ´Stezska času´, katalog ´Cestování časem´, publikace ´Otisky minulosti´, prezentační ´Dny Opolského vojvodství´ v Olomouci či ´Dny Olomouckého kraje´ v Opoli.

Jak vyplynulo ze slov ředitele, Opolské vojvodství je se svými 11 územními kraji, městem Opolí a 71 obcemi jedním z nejmenších z celkem 16 vojvodství v Polsku. Nové územní členění platí od 1. ledna 1999 a bylo vypracováno s ohledem na vstup země do Evropské unie. I díky tomuto prozíravému postupu „nevisí“ – obrazně řečeno – nad vojvodstvím „finanční hrozny Evropské unie“ příliš vysoko. Dosáhnout na ně ovšem znamená mít k dispozici kvalitní projekty, a to zejména v oblasti přeshraniční spolupráce. Jak J. Wójcik zdůraznil, realizace projektů tohoto typu je o to důležitější, že i když lidé z obou stran česko-polské hranice žijí a pracují „vedle sebe“, nevědí toho o sobě příliš. V poslední době se situace začíná trochu zlepšovat, ale pro Poláky z Opolska je třeba region českého Jesenicka stále velkou neznámou, na druhé straně Češi nejsou na tom o nic lépe se znalostmi o Piastovském Opolsku, které kdysi tvořilo s Olomouckem jeden ucelený správní region.

Slova ředitele odboru Úřadu hejtmana Opolského vojvodství potvrdil i Jaroslav Galęza. Na velké lidové svátky a jarmarky, které u jejich příležitosti pořádá Muzeum Opolské vesnice, sice jezdí i několik českých řemeslníků, ale to ještě neznamená, že Opolsko se v nejbližších letech stane pro Čechy významnou turistickou destinací. Hodně si proto slibuje od rozvíjející se spolupráce s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které je díky své pozici vskutku „živého skanzenu“ velice přitažlivé nejen pro turisty, ale i pro odborníky z celé Evropy. A to samozřejmě i z opolského skanzenu, který praská „ve švech“ zejména v období od masopustu přes velikonoční období do letnic – v období spojených se zvyky a každoročními obřady, které sehrávaly význačnou roli v minulosti Slezska.

V další části jednání obě strany diskutovaly o možnostech rozvoje vzájemné spolupráce i po linii Česko-polského diskuzního fóra, které bylo ustaveno v roce 2008 a které má k dispozici na obou stranách po 100 000 eur na podporu kvalitních projektů vzájemné česko-polské spolupráce. Shodly se však na tom, že společně připravené a předložené projekty musí být nejen zajímavé, ale i kvalitně zpracované, jinak je hodnotící komise nepodpoří. Tématicky se dotkly i možností na rozšíření spolupráce po „linii“ Opolské vojvodství, krajů Olomouckého a Moravskoslezského a kraje Žilinského na Slovensku, s rozšířením o polský Związek Podhalan a Polský kulturně-osvětový svaz v ČR.

Více než šestihodinové jednání delegací Opolského vojvodství a Folklorního sdružení ČR vyústilo přijetím rámcové dohody, která předpokládá, že ještě tento rok bude rozpracována dvojjazyčná putovní výstava, jež bude prezentovat zejména v oblastech po obou stranách česko-polské hranice lidové zvyky a tradice národů obou zemí. Současně byly potvrzeny principy výměny folklorních souborů při lidových slavnostech a folklorních festivalech v Polsku a Česku, resp. sondování možností rozšíření spolupráce mezi turistickými organizacemi obou zemí. Polští hosté s vděkem přijali nabídku na možnost prezentace akcí lidové kultury a folkloru na stránkách časopisu FOLKLOR a v Kalendáři folklorních akcí v ČR v roce 2013.

Další upřesnění obsahu a forem spolupráce se předpokládá na přelomu března a února, kdy by česká strana měla představitelům Opolského vojvodství oplatit návštěvu a v jejím rámci navštívit mj. i folklorní program, který na Květnou neděli připravuje Muzeum Opolské vesnice v Opoli.

FoS ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

Tel.: 234 621 218, fax: 224214647

Email:

www.folklornisdruzeni.cz

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop