English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Výroční setkání vedoucích souborů a ředitelů festivalů FoS ČR

Výroční setkání vedoucích souborů a ředitelů festivalů FoS ČR

13.11.2011

Prosperita organizace tkví v dobré práci jejího vedení a členů, vzájemné podpoře a společném zájmu dosáhnout pozitivních výsledků. Na těchto principech stojí nemalé úspěchy akcí Folklorního sdružení ČR. Největší organizace sdružující činné folkloristy a příznivce folkloru z celé republiky má pod svými „křídly“ 62 folklorních festivalů a slavností, desítky individuálních členů a více než 400 folklorních souborů, z toho 80% souborů dětí a mládeže.

Výbor sdružení zve na základě usnesení Valné hromady jejich zástupce a členy pravidelně na výroční setkání, aby je informoval o svých krocích a aktivitách, které ve prospěch souborů, festivalů a celé členské základny podniká a vyslechl si jejich připomínky, potřeby a požadavky.

Letošní výroční setkání se konalo v sobotu a neděli 12. a 13. listopadu, a to premiérově v Domě armády Praha. Jak se ukázalo, našli tu účastníci velmi příjemné prostředí a příznivé podmínky pro pracovní jednání. Řízení programu hlavního jednacího dne, jímž byla sobota, se ujal 1. místopředseda FoS ČR Ladislav Michálek, který uvítal v konferenčním sále téměř stovku zástupců souborů a festivalů, a to doslova z celé republiky, i z tak vzdálených míst jako z Moravskoslezského kraje či jižní Moravy.

V hlavním vystoupení přednesl předseda Zdeněk Pšenica zprávu o činnosti Folklorního sdružení ČR za letošní rok a záměrech do následujícího období. Obsahovala shrnutí výhod, které organizace garantuje souborům a členským festivalům, zhodnocení akcí, práce orgánů a sekretariátu FoS ČR. Podrobněji probral majoritní akce - Národní krojový ples, přehlídky Prameny, celostátní soutěž dětských interpretů lidových písní Zpěváček a galakoncert „Slávik-Zpěváček“, pořádaný letos ve Slovenské republice, MFDFS „Písní a tancem“ Luhačovice a MFF Pražský jarmark. Pohovořil o mnohočetných formách a stále stoupající intenzitě propagace akcí, a to zejména prostřednictvím časopisu Folklor, tiskových zpráv, které poskytují orientaci mediálním partnerům, skládačky s přehledem akcí, která dělá obrovskou službu pro propagaci v zahraničí, kalendáře akcí a dalších tiskových materiálů. Zmínil se o vydaných a chystaných publikacích a multimediálních projektech, které letos dovršily již počtu 200 natočených akcí.

Naprosto bezprecedentním úspěchem byla prezentace výstavy Česká republika: Folklorní velmoc v srdci Evropy, představená zásluhou místopředsedkyně Senátu PČR Aleny Gajdůškové 3. října v budově Rady Evropy. Výstava se překládá do čínštiny a portugalštiny pro její uvedení příštím rokem v Číně a Brazílii. Informoval o rozšiřující se zahraniční spolupráci, výsledcích spolupráce FoS ČR s ministerstvy, státní správou, neziskovými organizacemi ve prospěch členských souborů a festivalů, participaci na soutěžích Ámos, Vesnice roku, vynikající komunikaci se Senátem a Poslaneckou sněmovnou PČR.

Zvlášť se dotkl problémů financování v době, kdy sponzorů a dotací ubývá. „Rádi bychom více podpořili své členy, proto podáváme projekty a snažíme se získat nové sponzory“, řekl Zdeněk Pšenica. Díky soustavnému úsilí FoS ČR se daří získávat podporu ze strany měst, krajů a státu.

 

Závěrem i během celého svého vystoupení děkoval předseda FoS ČR všem za výjimečnou práci, kterou dělají pro folklorní hnutí, pro děti, pro soubory. Upozornil, že v příštím roce bude valná hromada (17. a 18. listopadu 2012) a vybídl soubory, aby podávaly návrhy na kandidátku do výboru a kontrolní komise, především z řad mladších členů sdružení.

Po předsedovi FoS ČR krátce promluvil regionální ředitel Poštovní spořitelny ERA Petr Cihelník, s níž podepsal FoS ČR letos smlouvu u spolupráci. Petr Cihelník seznámil se službami PS nabízené speciálně pro neziskový sektor, které byly uzpůsobeny i potřebám folklorních souborů, eventuelně jejich členů. Připravují se další produkty, které by měly sloužit celé členské základně FoS ČR.

V další části programu tajemník sdružení Jiří Pokorný vyhlásil soubory, festivaly, akce a osobnosti, navržené na ocenění za jejich práci.

Tablo: Poděkování Folklorního sdružení ČR za výjimečný přínos k uchování a rozvoji tradiční lidové kultury, folkloru a cílů sdružení obdrželi:

Soubory: Jasénka, Vsetín, Lipta, Liptál ,

Radhošť, Trojanovice,

Sedmikvítek, Frenštát pod Radhoštěm

Beskyd, Zubří

Vsacan, Vsetín

Festivaly: Setkání CM Valašského království, MFF Šumperk

Osobnosti:

Hana Dolejší, Praha (FS Valášek)

Marie Hrnčířová, Trojanovice (FS Radhošť)

Eva Loudová, Chomutov (FS Skejušan)

Kateřina Martinková, Chomutov (FS Skejušan)

Petr Michna, Trojanovice (FS Radhošť)

Marie Rapantová, Starý Hrozenkov (DFS Kopaničářek)

Janina Římanová, Horní Suchá (FS Suszanie)

Stříbrná plaketa Folklorního sdružení ČR byla udělena:

Souborům: Čtyřlístek, Nové Strašecí

VUS Ondráš Ministerstva obrany ČR, Brno

Gaudeamus VŠE v Praze, Praha

Akcím: Pošumavský věneček, Praha

Slovácký rok, Kyjov

Osobnostem: Jiřina Langhammerová, Praha

Závěrem předal Zdeněk Pšenica tablo Františku Tauchmanovi, dlouholetému vedoucímu souboru Špindleráček a blahopřál mu k 80. narozeninám.

V odpoledních hodinách se konaly pro vedoucí souborů tři specializované semináře: Vedení účetnictví, získávání dotací pro soubory (vedla Eva Oravcová, Jiří Pokorný), Zahraniční kontakty v práci souboru, zahraniční výjezdy (lektoři Jarmila Mrnuštíková, Jiří Slávik), Lidové kroje, jejich údržba a obnova (lektorka Hana Příleská). O semináře byl mimořádný zájem, padlo mnoho dotazů a rozprava se protáhla až na několik hodin.

Celodenní jednání zakončil společenský večer s besedou Jana Cimického a posezením s muzikou Slováckého krúžku v Praze.

Folklorní sdružení ČR děkuje Armádě ČR za podporu výročního setkání, důležitého pro další práci celé členské základny sdružení.

Foto Ondra Mánek a DM

Kontakt:

Folklorní sdružení ČR

Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

Tel.: 234 621 218

Email:

www.folklornisdruzeni.cz

Loading...

Aktuality

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >
 
 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop