English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Petice předána předsedkyni Sněmovny

Petice předána předsedkyni Sněmovny

1.11.2011

Dnes 1. listopadu 2011 byly předány předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavě Němcové podpisové archy pod peticí „Ano charitě“. Pod petici bylo celkem shromážděno 1095 petičních archů s celkovým počtem 17 209 podpisů.

Předání u paní předsedkyně se zúčastnili paní Zuzana Baudyšová, paní Taťána Kudějová, paní Andrea Procházková, pan Václav Krása a pan Zdeněk Pšenica.

Mluvčí petičního výboru Václav Krása seznámil předsedkyni Poslanecké sněmovny s účelem petice. Účelem petice nebylo zabránit zdanění loterijních společností, ale ponechat dodatečný odvod pro neziskové organizace a nadace a nadační fondy. V současném vládním návrhu je, aby tyto prostředky byly příjmem obcí a státního rozpočtu. Pokud by tento návrh byl přijat, nadační fondy a nadace by nemohly obdržet žádné prostředky a došlo by z výraznému snížení podpory neziskového sektoru.

Paní Miroslava Němcová sdělila, že si uvědomuje složitost debaty o využití prostředků k výnosu loterií, a že tato debata stále ještě probíhá. Oznámila, že petici předá předsedkyni petičního výboru Poslanecké sněmovny, která vždy informuje před projednáváním příslušného zákona o tom, že k tomuto návrhu byla podána petice a s účelem této petice.

Za petiční výbor petice „Ano charitě:

 Václav Krása

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop