English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Jednali představitelé FoS ČR a Národního zemědělského muzea

Jednali představitelé FoS ČR a Národního zemědělského muzea

17.2.2011

Generální ředitel Národního zemědělského muzea (NZM) Zdeněk Novák přijal dnes dopoledne představitele Folklorního sdružení ČR v čele s jeho předsedou Zdeňkem Pšenicou a generálním sekretářem Jarmilou Mrnuštíkovou. Cílem schůzky bylo projednání základních okruhů spolupráce nejen v letošním roce, kdy muzeum slaví 120. výročí svého založení , ale i v delším časovém horizontu.

 Jak zdůraznil v úvodu jednání Z. Novák, Národní zemědělské muzeum spatřuje ve Folklorním sdružení ČR přirozeného partnera; práce muzejníků i činnost folkloristů jsou totiž svázány především s venkovem, jeho tradicemi, přítomností i budoucností. Představitele největšího sdružení zájemců o lidovou kulturu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku dále informoval o celkovém profilu jim vedené muzejní instituce, která usiluje o navázání na tradice z doby první republiky, kdy se účastnila řady významných celostátních výstav a kdy muzejní expozice byly početně navštěvovány.

Zemědělské muzeum v té době pevně zakotvilo v povědomí kulturní veřejnosti a podílelo se i na spolupráci se zemědělskými muzei v Evropě, jako nedílná součást jejich sítě. Podle slov ředitele odborníci vymezují zrod Zemědělského muzeum rokem 1891. Základ jeho sbírek totiž tvoří předměty vystavené na Jubilejní výstavě v r. 1891 a na Národopisné výstavě v r. 1895. Zemědělské muzeum bylo tehdy součástí Národopisného muzea, samostatnou institucí se Zemědělské muzeum stalo v roce 1918.

 V další části jednání Z. Pšenica informoval představitele NZM o postavení a činnosti Folklorního sdružení ČR při udržování a rozvíjení lidových tradic, zejména v oblasti folkloru. Současně nastínil možnosti sdružení při obohacování programových záměru muzea o živá vystoupení folklorních souborů z domova i ze zahraničí, při organizování akcí lidového roku, např. stavění máje a další, při přípravě expozic s folklorní tematikou nebo zajišťováním ukázek tradičních lidových řemesel apod.

 V závěru se oba představitelé shodli, že v nejbližších dnech připraví k podpisu smlouvu o vzájemné spolupráci, která rámcově vymezí formy i obsah součinnosti NZM a FoS ČR v příštích letech. Na jejím základě by oba partneři měli po prvé „představit“ již na akci „LETENSKÉ PRASE aneb ZABÍJAČKA V MUZEU – IV. ročník slavnosti NZM Praha“ (Kostelní 44, Praha 7), která se uskuteční v sobotu 12. března 2011 od 10 do 18 hod. Pro návštěvníky budou připraveny klasická česká zabíjačka, ochutnávka spojená prodejem masných výrobků, potravin, lahůdek, vína, destilátů apod. Chybět samozřejmě nebudou ani ukázky tradičních řemesel a jejich výrobky.

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop