English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Členské příspěvky souborů 2013 - dopis vedoucím souborů

Členské příspěvky souborů 2013 - dopis vedoucím souborů

13.1.2013

Soubor:
priloha_a_dopis_soubory.doc
Formát:
doc
Velikost:
196kB

Vážení vedoucí souborů, s časopisem Folklor Vám zasíláme  také složenky k úhradě členského příspěvku FoS ČR a poplatku OSA na rok 2013. Výše členského příspěvku je stejná jako v loňském roce

za dítě do 15 let … 50,- Kč/rok, 15-18 let …100,- Kč/rok, 18 - 26 let …150,- Kč/rok a  nad  26 let …150,- Kč/rok.

 

Členské příspěvky.

Při platbě složenkou, prosíme, uvádějte u odesílatele jako první název souboru a jeho evid. číslo ve FoS ČR (bez ohledu na to, kdo za soubor platbu zasílá).

                           Do zprávy pro adresáta uveďte desetimístný číselný kód.

13        
rok platby (2013 = 13)počet členů  do 15 letpočet členů 16 – 18 letpočet členů 18 – 26 letpočet členů nad 26 let

Například: soubor platící členské příspěvky v roce 2013, který má 15 členů do 15 let, 3 členy do 18 let, žádné členy do 26 let a dva členy nad 26 let, uvede desetimístný kód takto: 13 15 03 00 02.)

 

Při platbě bankovním převodem uveďte jako variabilní symbol stejný desetimístný číselný kód. Jako specifický symbol uveďte evidenční číslo souboru ve FoS ČR. Velmi nám tím pomůžete při identifikaci platby. Konstantní symbol uvádět nemusíte.

Po zaplacení členských příspěvků zašleme souboru pro všechny jeho členy průkazky FoS ČR platné pro rok 2013 opravňující držitele navštěvovat se slevou členské festivaly a slavnosti našeho sdružení, vybraná muzea a další ...

V případě ostatních plateb uveďte stručně důvod platby: např. Folklor 2013, Folklorní akce 2013,  nový člen (Kč 100) apod.

Poplatek OSA.  Na základě podepsané Kolektivní hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl mezi Ochranným svazem autorským a FoS ČR zůstává poplatek OSA na rok 2013 pro naše členské soubory ve stejné výši jako v předcházejících dvou letech, tj. 975,- Kč.  Poplatek hradí soubory s věkovým průměrem členů vyšším než 15 let.

Při platbě poplatku OSA uvádějte název souboru a jeho evidenční číslo ve FoS ČR.  Po zaplacení poplatku zašleme souboru souhlas k veřejnému provozování hudebních děl formou živého provedení pro rok 2013.  Dětské soubory poplatek neplatí a získávají příslušné osvědčení zdarma.  

Bankovní spojení FoS ČR:   Komerční banka, a.s. Praha 1

                                 Účet č. 50631-011/0100

Současně s platbami nám, prosíme, zašlete repertoárové listy souboru a seznam členů souboru s uvedením jména a příjmení, data narození a bydliště.

Vážení vedoucí souborů, dovolujeme si Vás požádat o úhradu členských příspěvků                       a poplatku OSA do konce února 2013.

Děkujeme a s přáním pevného zdraví, štěstí, osobní pohody a pracovních úspěchů po celý rok 2013 Vás srdečně zdraví a těší se na další spolupráci pracovníci sekretariátu FoS ČR.

 

Bedřiška Mikundová  v.r.

sekretariát FoS ČR

Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1

Tel. 234 621 218,  Fax: 224 214 647, GSM: 731 120 516

e-mail zůstáva: l.smakova@foscr.cz

www.folklornisdruzeni.cz

 

 

Hlavní výhody členství souborů ve FoS ČR

 

·      úrazové pojištění všech členů souboru

·      pojištění odpovědnosti vedoucího za škodu z provozní činnosti souboru

·      výhodné provozování autorsky chráněných hudebních děl

·      finanční příspěvky na tábor, soustředění, kroje, volnočasové aktivity a zahraniční výměny

·      zvýhodněné účinkování na členských festivalech konaných v ČR (65 členských festivalů FoS ČR)

·      finančně zvýhodněné vzdělávání vedoucích, choreografů a dalších členů souborů

·      bezplatná nabídka a pomoc při zabezpečování zahraničních výjezdů souboru

·      bezplatné zveřejnění  akcí souboru v publikaci Folklorní akce v České republice (prodejní cena pro člena FoS ČR je se slevou 50%) a v časopisu FOLKLOR

·      zdarma 12 čísel časopisu FOLKLOR, slevy na další vydávané publikace

·      slevy na vstupném na členské festivaly a slavnosti, vybraná muzea a další akce

·      slevy na publikace vydávané smluvními partnery FoS ČR

·      bezplatné využití informační sítě FoS ČR k propagaci souboru a jeho akcí

·      bezplatná propagace na webových stránkách FoS ČR www.folklornisdruzeni.cz

·      bezplatné informace o folklorním hnutí doma i v zahraničí

·      pomoc při natáčení CD a DVD nosičů, výrazné slevy na natáčení a vydávání,

·      tisk propagačních materiálů za zvýhodněné ceny v TG TISK s.r.o. Lanškroun

·      propagace u celoplošných mediálních partnerů FoS ČR - Český rozhlas, Zlaté stránky, Rádio Proglas, TV Noe, Dětská tisková agentura, Literární noviny, ČT – Magazín lidové kultury a  další mediální partneři

·      možnost přístupu do archivu  FoS ČR

·      na vyžádání:

×        bezplatná právní a ekonomická pomoc v rámci činnosti souboru

×        materiální pomoc při zahraničních výjezdech nebo významných akcích souboru

×        organizační a odborná pomoc souboru

·      pomoc v publikační činnosti souboru

·      využívání pomoci smluvních partnerů FoS ČR

·      dle konkrétní dohody pomoc při získávání finanční podpory z obce, kraje, fondů, od sponzorů apod.

 

 

Praha / leden 2013                                                                                              Folklorní sdružení České republiky

Senovážné náměstí 24

116 47 Praha 1

Tel.: +420 234 621 218

E-mail:

www.folklornisdruzeni.cz

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop