English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > XI. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA FoS ČR 17.-18.11.2012 V PRAZE

XI. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA FoS ČR 17.-18.11.2012 V PRAZE

10.11.2012

V souladu se Stanovami Folklorního sdružení České republiky svolává výbor XI. řádnou Valnou hromadu Folklorního sdružení České republiky, která se uskuteční ve dnech 17. – 18. listopadu 2012 v Kongresovém centru Armády České republiky – Dům armády Praha, Vítězné nám. 684/4, Praha 6 – Dejvice (konečná stanice metra A Dejvická). Cílem valné hromady je zhodnotit činnost organizace v uplynulých čtyřech letech, přijmout programové zaměření činnosti na další období a zvolit stanovami určené orgány sdružení - výbor a kontrolní komisi.

 Právo zúčastnit se valné hromady mají členské folklorní soubory, členské folklorní festivaly (obojí prostřednictvím delegovaných zástupců) a jednotliví členové. Počet zástupců souborů a festivalů není stanovami určen. Výbor doporučuje účast maximálně dvou zástupců, z nichž jeden bude mít delegované hlasovací právo. Právo hlasovat o projednávaných dokumentech mají členské subjekty, které v roce 2012 uhradily členské příspěvky. Hlasovací právo je možné delegovat písemnou formou. Členové sdružení mohou navrhnout kandidáty do výboru a kontrolní komise na další období.

 Jednání valné hromady bude zahájeno v sobotu 17.listopadu 2012 v 10,00 hodin, ukončení jednání se předpokládá do 18,00 hodin. V neděli bude pro účastníky připraven vzdělávací seminář. Ubytování a stravování je zajištěno přímo v Domě armády Praha. Účastnický poplatek pro 1 účastníka jednání činí Kč 500,-. Při ubytování na 2 noci činí poplatek Kč 750,-, bez ubytování Kč 250,-. Částky jsou splatné předem na adresu nebo číslo bankovního účtu sdružení (50631-011/0100). Při platbě bankovním převodem zašlete prosím na adresu FoS ČR avízo o platbě. Účastníci předloží doklad o zaplacení poplatku při prezenci. Závazné přihlášky k účasti zašlete na sekretariát FoS ČR (FoS ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1) nejpozději do 8.11. 2012.

Jednání výboru, kontrolní komise a předsedů regionálních folklorních sdružení se uskuteční v pátek 16. listopadu 2012 v Domě armády Praha.

 Nejpozději do 10.11. 2012 bude na adrese www.folklornisdruzeni.cz zveřejněn návrh programu činnosti sdružení na léta 2012 - 2016, ke kterému je možné předem zasílat připomínky a pozměňující návrhy.

 V Praze dne 4. října 2012

Jiří Pokorný                                                         Zdeněk Pšenica

tajemník FoS ČR                                                předseda FoS ČR

 

 Příloha : 

Přihláška na jednání XI. Valné hromady FoS ČR

ve dnech 17. - 18.11. 2012 v Praze

 

Folklorní soubor (folklorní festival) - název, místo působení:

 

Jednotlivý člen (jméno, příjmení):

Závazně přihlašuje na jednání valné hromady tyto osoby:

 

1. ____________________________________________

 

2. ____________________________________________

 

Pro přihlášené objednáváme ubytování:

a) na 1 noc ze 17. na 18.11. 2012 - počet lůžek:

b) na 2 noci od 16. do 18.11. 2012 – počet lůžek:

 

 

----------------------------------------------

Podpis statutárního zástupce, příp. razítko

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

DELEGAČNÍ LÍSTEK NA XI. VALNOU HROMADU FoS ČR

 

Folklorní soubor (folklorní festival) - název, místo působení:

 

Jednotlivý člen (jméno, příjmení:

 

Deleguje hlasovací právo členského subjektu Folklorního sdružení ČR na pana/paní

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------

Podpis statutárního zástupce, příp. razítko

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

NÁVRHY NA KANDIDÁTY ČLENSTVÍ

VE VÝBORU / KONTROLNÍ KOMISI FoS ČR

 

 

Folklorní soubor (folklorní festival) - název, místo působení:

 

Jednotlivý člen (jméno, příjmení:

 

Navrhuje XI. Valné hromadě FoS ČR tohoto kandidaáta (tyto kandidáty):

 

Do výboru FoS ČR:

 

Do kontrolní komise FoS ČR:

 

 

-------------------------------------------------

Podpis statutárního zástupce, příp. razítko

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop