English version

Návštěva ze Slovenska

6.10.2010

V úterý 5.října navštívil ústředí FoS ČR Ján Tazberik, generální ředitel Národního osvětového centra Bratislava, kde jednal s předsedou sdružení Zdeňkem Pšenicou. V průběhu setkání hovořili o řadě otázek dlouholeté vzájemné spolupráce, zejména o společném projektu Dny tradiční kultury ( DTK), výměnách souborů, soutěžích Zpěváček a Slávik, vyměnili si zkušenosti z pořádání letošních folklorních festivalů v obou zemích.

V rámci projektu Visegradského fondu, na kterém se podílí i NÚLK ve Strážnici a Valašské muzeum v Rožnově p.R., se letos uskutečnily Dětské taneční dílny ve Vysokých Tatrách a v Praze a jejich účastníci z dětských souborů z ČR a Slovenska, se představily s velkým úspěchem na festivalech ve Východné, na Pražském jarmarku a na festivalu v Luhačovicích. Úspěšné bylo i soustředění dětských Primášků a v říjnu se uskuteční dětské Muzičky ve Strážnici.

Oba představitelé hovořili o dalším směřování projektů v rámci Visegradského fondu, které chtějí projednat s dalšími partnery z mezinárodního výkonného výboru DTK z NULK Strážnice, Valašského muzea a Slovenské folklorní unie, na přelomu října a listopadu.

V průběhu setkání se jednalo i možnostech užší spolupráce při organizování finále soutěží a koncertů Zpěváček a Slávik, zintenzivnění výměny souborů na slavnostech a fetivalech v obou zemích, o aktuálně složité finanční situaci při zajišťování činnosti souborů a organizování folklorních akcí.

Zdeněk Pšenica pozval představitele Národního osvětového centra na Výroční zasedání vedoucích členských souborů a ředitelů festivalů u příležitosti 20. výročí FoS ČR a na XIII. Národní krojový ples v únoru přístího roku v Praze.

 red.

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop