English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Na REGIONTOUR pokřtěn letošní Kalendář folklorních akcí v ČR

Na REGIONTOUR pokřtěn letošní Kalendář folklorních akcí v ČR

13.1.2012

Soubor:
1_final_kalendář akcí 2012-obal-1.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
261kB

Milovníci tradiční lidové kultury a zvláště folkloru se konečně dočkali! Od čtvrtka 12. ledna letošního roku je k dispozici Kalendář folklorních akcí v České republice 2012. Na celkem 170 stranách formátu A5 přináší informace o téměř tisícovce folklorních festivalů, lidových slavností, výstav, vinobraní, hodů, krojových plesů, bálů či fašanků ve všech regionech Čech, Moravy a a Slezska.

Přehledně jsou uvedeny adresy, termíny a spojení na hlavní folklorní festivaly na Slovensku, adresy webových portálů, na kterých jsou publikovány další folklorní informace.

Kalendář, jehož první verzi vydal FoS ČR již v roce 1991, na právě probíhajícím brněnském veletrhu REGIONTOUR pokřtili předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala a Vítězslav Koukal, ředitel Valašského muzea v přírodě. Za vydavatele popřáli nové publikaci co nejvíce spokojených čtenářů vedoucí představitelé FoS Č R Zdeněk Pšenica a Ladislav Michálek spolu s ředitelem Multimediálních projektů FoS ČR Rostislavem Hlostou.

Folklorní sdružení jako tradiční vystavovatel veletrhu REGIONTOUR má i letos svoji expozici ve spojeném stánku se Spolkem pro obnovu venkova. I díky této skutečnosti si jeho manažeři – Lenka Šmaková a Ondřej Mánek nemohou stěžovat na nedostatek zájemců o folklor. Návštěvníkům nabízejí časopis FOLKLOR, Folklorní mapu ČR vydanou Kartogarfií Praha, informační letáky o nadcházejícím XIV. Národním krojovém plesu a další informační materiály k folklorním akcím letošního roku. Přitažlivým „exponátem“ je Multimediální kiosek, přibližující vybrané folklorní festivaly a slavnosti Folklorního sdružení ČR.

Stánek FoS ČR je – jako již několikrát předtím – jedním ze stanovišť tradiční soutěže pořádané Klubem českých turistů, která má za úkol návštěvníky provést celým pavilonem. I tentokrát je zde start soutěže a tak naše expozice i díky této skutečnosti se může těšit značnému počtu návštěvníků.

Dvojice letošních veletrhů 21. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech REGIONTOUR a 22. mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu GO – probíhají na výstavišti Veletrhy Brno ve dnech 12.15. ledna 2012 s řadou zajímavých novinek, které by měly podpořit efektivitu účasti pro vystavovatele i návštěvníky. Setkání profesionálů v cestovním ruchu doplňují odborné doprovodné programy, zatímco o víkendu mohou účastníci oslovit širokou zákaznickou veřejnost.

Veletrh GO se opět zaměřil na výjezdovou turistiku a nabízí širokou paletu cestovatelské inspirace. Potřetí probíhá komponovaný pódiový program „Ochutnej svou dovolenou“, na kterém se podílejí obě největší oborová sdružení − Asociace cestovních kanceláří ČR i Asociace českých cestovních kanceláří a agentur – stejně jako národní turistické centrály. Nechybí ani zahraniční vystavovatelé z ze Slovenska, Rakouska, Itálie, Německa a Maďarska.

Nové služby a produkty cestovního ruchu v českých a moravských krajích jsou tématem veletrhu REGIONTOUR. Rovněž zde probíhá rozsáhlý pódiový program, kde se střídají prezentace jednotlivých regionů a jejich zajímavostí, vystoupení folklorních a tanečních souborů,křty publikací aj. Do pavilonu P se vrátil také řemeslnický jarmark s ukázkami tradiční rukodělné výroby. Obvyklou skladbu účastníků rozšířili někteří zajímaví nováčci, mezi nimi například 1. pojízdné Turistické informační centrum z Polabí.

Poprvé se představuje také jihočeské Sdružení růže, jehož cílem je ochrana a prezentace kulturního a přírodního dědictví na území bývalého Rožmberského dominia. Není bez zajímavosti, že projekt  tohoto sdružení „Kraj pětilisté růže“ byl jako jeden z pěti v tuzemsku  vybrán mezinárodní komisí k realizaci programu „Vytvoření Visegradské sítě Ekomuzeí za záchranu a zachování žijícího dědictví na místní úrovni ve střední Evropě“.

Na letošním REGIONTOUR se prezentují všechny kraje ČR a regiony Slovenska. Folklor a lidová kultura jsou zastoupeny v prezentacích většiny regionů, měst a turistických míst.

Připravil: FoS ČR

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop