English version

Ministr obrany přijal folkloristy

30.8.2013

V Zrcadlovém salonku Ministerstva obrany ČR v Praze přijal dnes ministr obrany Vlastimil Picek představitele FoS ČR a vybraných folklorních slavností a festivalů, nad nimiž přezval osobní záštitu. Cílem setkání bylo především informovat nejvyšší představitele rezortu obrany o činnosti nejmasovější organizace zájemců o lidovou kulturu v současném období a zejména o podílu příslušných uměleckých složek Armády ČR na udržování a rozvoji lidové kultury v ČR.

V neformální besedě předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica přiblížil kulturně-společenskou platformu a poslání sdružení, jeho strukturu i čtrnáctitisícovou členskou základnu, kterou téměř z 80 procent tvoří děti a mládež ve věku do 26 let. Současně připomněl prestižní roli Mezinárodního armádního folklorního festivalu Rožnovská valaška ve zvykoslovném roku a jeho postavení ve struktuře pětašedesáti členských folklorních festivalů FoS ČR.

Obdobné postavení má v tomto smyslu i Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ, který svojí činností už devětapadesát let kultivuje jak lidové tradice, tak samotnou velkou rodinu folkloristů, kterou vychoval. ,

Blanka Majkusová, ředitelka MFF Rožnovská valaška, informovala představitele rezortu obrany o průběhu letošního jubilejního XX. ročníku voblíbené „Valašky“. Na dvě desítky domácíh i zahraničních souborů přivedly v půlce června „do varu“ nejen Rožnov pod Radhoštěm, ale zejména jeho „pravověrnou“ folklorní destinaci – Valašské muzeum v přírodě. Programy, které shlédlo více než deset tisíc diváků, měly vysokou uměleckou hodnotu. Čestmír Komárek, umělecký vedoucí VUS ONDRÁŠ, hovořil především o programových plánech jediného profesionálního folklorního kolektivu u nás, který příští rok oslaví 60. výročí svého vzniku.

Podle slov Jarmily Mrnuštíková jsou priority činnosti sdružení v mezinárodní oblasti vymezeny především aktivitami při zajišťování účasti zahraničních folklorních souborů na různých festivalech u nás. Jako příklad mj. uvedla Pražský jarmark, který právě v těchto dnech probíhá.

O dlouholetém projektu dokumentování „života“ především českých, moravských a slezských souborů v prostředí folklorních slavností a festivalů hovořil ředitel Multimediálních projektů FoS ČR Rostislav Hlosta. Šéfredaktor časopisu FOLKLOR Kazimír Jánoška  přiblížil ediční politiku časopisu i jeho poslání být aktuálním „zrcadlem“ dění jak ve folklorních souborech, tak v samotném sdružení i obecně v oblasti lidové kultury u nás.

Setkání se zúčastnila rovněž náměstkyně ministra pro personalistiku Lenka Ptáčková Melicharová.

V závěru přijetí ministr Vlastimil Picek poděkoval folkloristům za jejich práci a popřál jim do dalšího období hodně elánu a nadšení při naplňování lidsky ušlechtilého, morálně a duchovně neopakovatelného odkazu lidové kultury pro současné i budoucí generace.

 Foto: Miroslav Šindelář

MO ČR

Kontakt:

Folklorní sdružení ČR

Senovážné náměstí 24

116 47 Praha 1

Tel.: 234 621 252

E-mail:

 

www.folklornisdruzeni.cz

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop