English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Ministr obrany rozhodl zachovat Ondráš

Ministr obrany rozhodl zachovat Ondráš

S D Ě L E N Í TISKOVÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták rozhodl, že Vojenský umělecký soubor Ondráš bude nadále součástí Armády ČR. Po jednáních s bývalým premiérem Mirkem Topolánkem, ministryní školství Miroslavou Kopicovou, ministrem kultury Václavem Riedlbauchem a hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem rozhodl, že Vojenský umělecký soubor Ondráš bude nadále součástí Armády ČR.

Ministr obrany ke svému rozhodnutí uvedl: „Po důkladném seznámení s touto otázkou a zvážení všech pro a proti jsem dospěl k názoru, že optimálním řešením je ponechat Ondráš v Armádě České republiky. Jedná se o jediné profesionální folklorní těleso v republice. Svou vysokou uměleckou úrovní dosáhl domácího i mezinárodního věhlasu. Na jeho činnosti se podílí desítky dobrovolníků a významně přispívá ke kulturní výchově mládeže.

Ve fungování souboru ale musí dojít ke změnám. Vzhledem k napjaté rozpočtové situaci je nutné, aby vedení souboru intenzivně hledalo další zdroje financování mimo rozpočet Ministerstva obrany. Umělecká koncepce souboru by měla více přispívat k propagaci Armády ČR. Aby vazba souboru na armádu nebyla v budoucnu opět zpochybněna, musí diváci spojení Ondráš – armáda jasně vnímat.“

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop