English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Ministerstvo kultury vstřícné k připomínkám občanských sdružení

Ministerstvo kultury vstřícné k připomínkám občanských sdružení

25.11.2010

Ministerstvo kultury ČR - v zastoupení ředitelkou Odboru regionální a národnostní kultury Zuzanou Malcovou - ve středu 25. listopadu 2010 projednalo se zástupci Ministerstva obrany ČR a Folklorního sdružení České republiky připomínky k návrhu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015.

Jednání byli přítomni pplk. Blanka Majkusová (Ministerstvo obrany ČR), Zdeněk Pšenica (FoS ČR), Jan Krist (NÚLK), Lenka Lázňovská (NIPOS) ) a další přizvaní pracovníci výše uvedených institucí. Program pracovního setkání byl vymezen snahou Ministerstva kultury implementovat do Koncepce podněty občanských sdružení, která aktivně působí v prostředí zachovávajícím a rozvíjejícím tradiční lidovou kulturu lidu Čech, Moravy a Slezska.

Z řady doplňujících námětů a podnětů, které Folklorní sdružení ČR obohatilo výše uvedenou Koncepci, zástupci Ministerstva kultury akceptovaly zejména ty, které se týkají moderních forem prezentace původních projevů tradiční kultury, resp. podpory úsilí občanských sdružení pečovat o lidovou kulturu a její tradice na bázi dobrovolnosti.

Všichni účastnící jednání rovněž ocenily vstřícný postoj Ministerstva kultury k připomínkám, které předložil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, a to v zájmu zachování Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ Ministerstva obrany ČR jako jediného „státního“ folklorního souboru, který je schopen na vysoké profesionální úrovni „pracovat“ s kulturním dědictvím našich předků a jeho vybrané segmenty věrně prezentovat ve veřejnosti.

Jak zdůraznil Zdeněk Pšenica, Folklorní sdružení ČR si vysoce cení výsledků několikahodinového jednání, jeho otevřenost a konstruktivnost. Za velice důležité považuje uznání nezastupitelné role neziskových organizací při realizaci Koncepce. Podle jeho slov Folklorní sdružení ČR současně věří, že přijetí Koncepce přispěje k dalšímu vývoji tradiční lidové kultury, folklorních aktivit i upevnění vzájemné spolupráce zúčastněných stran. Důležitým pokračováním pak bude po projednání ve vládě České republiky její rozpracování v krajích, městech a obcích. Tam je totiž těžiště realizace koncepce, jak se shodli všichni zúčastnění.

Folklorní sdružení ČR i touto cestou děkuje všem, kteří svými připomínkami přispěli k obsahovému rozšíření materiálu, jenž je stěžejním dokumentem pro zformulování smysluplné státní politiky účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015. Rovněž děkuje členům výboru FoS ČR, kteří na svém zasedání v pátek 19. listopadu 2010 schválily obsahový i personální mandát pro uplatní připomínek „nejsilnějšího“ občanského sdružení zájemců o lidovou kulturu na jednání na Ministerstvu kultury. I díky jemu, jak potvrdila Zuzana Malcová, budou mít občanská sdružení nadále otevřená „dveře“ na Ministerstvo kultury, byť lidové kultura žila a nadále bude žít i bez institucí „státního“ a jim podobného typu.

Připravil: FoS ČR

Loading...

Aktuality

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >
 
 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop