English version

MFDFS Písní a tancem CIOFF®

Logo festivalu,významná akce Folklorního sdružení,Festival získal v roce 2005 statut řádného člena CIOFF
Logo festivalu,významná akce Folklorního sdružení,Festival získal v roce 2005 statut řádného člena CIOFF
Načítám...

Myšlenka založit mezinárodní festival dětských folklorních souborů v Luhačovicích se zrodila v záměrech Folklorního sdružení České republiky v roce 1992 při příležitosti oslav 400. výročí narození Jana Amose Komenského. Snahou pořadatelů bylo od počátku vytvořit příležitost k setkávání dětských folklorních souborů z Čech, Moravy a Slezska se soubory z dalších zemí, k jejich vzájemnému poznávání a navazování přátelských vztahů. Současně hledat, objevovat a představovat veřejnosti podstatné stránky dětského tanečního a hudebního projevu jako svébytného jevu české a evropské tradiční lidové kultury se společnými i rozdílnými znaky, specifickými tématy, vlastními dětskému světu myšlení, poznávání a zpracování v tradičních i současných projevech.

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop