English version

Mělnický vrkoč

Logo festivaluLogo festivalu
Logo festivalu

Festival Mělnický vrkoč se koná každoročně v první polovině měsíce června. Účastní se ho soubory z ČR a zahraničí

V letech 1998, 2000, 2002 a 2004 byl spojen s Českou zemskou přehlídkou dětských folklorních souborů

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop